Jarní kolo výzev PRV už od 3. 5. do 16. 5. 2016

Celkem ve 13 operacích proběhne příjem žádostí v nadcházejícím jarním kole výzev PRV ve dnech 3.-16. 5. 2016. Přibližně dva týdny před otevřením příjmu žádostí budou zveřejněny i formuláře žádostí na Portálu farmáře, kde je nutné žádost podat elektronicky (vyjma objemných příloh, které lze odevzdat v listinné podobě na podatelně SZIF).

Změnou oproti 1. kolu výzev souvisí se stavebním řízením, příslušné opatření stavebního úřadu (např. stavební povolení) musí být platné a pravomocné nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci.

K připravovaným výzvám probíhá během dubna řada informačních seminářů. Termín a místo konání nejbližšího semináře najdete na stránkách SZIF či jeho regionálních obdorů.

Dne 7. 4. 2016 došlo k upřesnění pravidel u operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

Specifická pravidla pro jednotlivé operace naleznete na následujících odkazech: