Aktuálně

Podpora techniky pro Integrovaný záchranný systém z IROP vyhlášena
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 18. 12. 2015 výzvu č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém (IZS). Výzva je zaměřena na pořízení specializované techniky a dalších prostředků k zajištění připravenosti IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.
Informace o 2. kole příjmu žádostí PRV
V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo výzev z Programu rozvoje venkova (PRV). Své žádosti budete moci předkládat od 3. 5. do 16. 5. 2016.
Jaké výzvy nás čekají v OPZ a OPVVV v tomto roce?
Operační program Zaměstnanost (OPZ) a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) zveřejnily harmonogramy plánovaných výzev pro rok 2016.
OPZ podpoří pilotní projekty mikrojeslí
V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly otevřeny dvě výzvy zaměřené na pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Výzva č. 126 je určena pro území celé ČR mimo hl. m. Prahy a výzva č. 127 pro Prahu.
Od ledna 7 nových výzev v OPPIK
V současné době je otevřeno 7 nových výzev z OPPIK. Způsobilými žadateli jsou velké, střední a malé podniky, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a univerzity a další instituce terciálního vzdělávání, obecně prospěšné společnosti, komory a zájmová sdružení právnických osob.
Newsletter 12/2015
Přečtěte si náš pravidelný měsíční newsletter.

Stránky