Aktuálně

Známe pravidla 2. kola PRV
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo podrobné podmínky pravidel pro 2. kolo příjmu žádostí do PRV, včetně několika změn. Samozřejmostí je překládání žádostí o dotaci a povinných a nepovinných příloh prostřednictvím Portálu farmáře.
Nové výzvy OPŽP na protipovodňová opatření
OPŽP otevře 1. 3. 2016 příjem žádostí do dvou výzev určených na podporu preventivních protipovodňových opatření. MŽP má připravenou alokaci 1,54 mld. Kč. Výzvy budou otevřeny do 31. 5. 2016.
Staňte se mladým začínajícím zemědělcem
Přinášíme vám podrobné informace týkající se výzvy Zahájení činnosti mladých zemědělců. Sběr žádostí bude probíhat od 3. 5. 2016 od 8:00 hodin do 16. 5. 2016 13:00 hodin.
Newsletter 2/2016
Přečtěte si náš pravidelný měsíční newsletter.
EU RADAR 1/2016
Dnešní EU není jen Řecko, migrace, Schengen a Brexit. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami. Výběr z EU RADARU je k dispozici také na vládním webu Euroskop.
IROP podpoří nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21.ledna novou výzvu č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla. Výzva je zaměřena na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Oprávněnými žadateli jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy a dopravci ve veřejné dopravě, kteří na základě smlouvy o veřejných službách poskytují službu přepravy cestujících.
Získejte dotaci na drobné vodní toky nebo malé vodní nádrže
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu v programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.“ Cílem je zlepšení technického stavu malých vodních toků a vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Dílčím cílem je tedy i zvýšení protipovodňové ochrany.

Stránky