Modernizace informačních systémů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo výzvu Integrovaného operačního programu (IROP) pro informační systémy.

Výzva IROP č. 28 Specifické informační systémy a komunikační systému a infrastruktura je zaměřena na rozvoj a modernizaci regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy a vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů.

Žádat o dotaci mohou obce a kraje a jimi zřizované organizace, mimo území hl. města Prahy.

Podporované aktivity:

  • Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury
  • Budování, rozvoj a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy
  • Vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb
  • Vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

Sběr žádostí probíhá od 4. 5. 2016 do 27. 12. 2017.

Výše projektu: 1 mil. Kč – 100 mil. Kč

Výše dotace: nejméně 85 % způsobilých výdajů

Štítky: