Aktuálně

Newsletter 4/2016
Přečtěte si náš pravidelný měsíční newsletter.
Nové výzvy IROP podpoří knihovny a eGovernment
IROP vyhlásil v březnu 2016 další dvě výzvy určené zejména pro subjekty ve veřejném sektoru. V první vyhlášené výzvě IROP podpoří v oblasti kultury zejména krajské knihovny. Další vyhlášená výzva je zaměřena na elektronizaci veřejné správy.
Nové výzvy OPŽP: sídelní zeleň, posílení biodiverzity nebo zadržování vody v krajině
OPŽP vyhlásil na přelomu března a dubna 2016 celkem 4 výzvy. Jejich zaměření se týká péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, péče o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidace invazních druhů rostlin a živočichů a revitalizace sídelní zeleně. Poslední výzva je zaměřena na podporu opatření vedoucích k zadržování vody v krajině.
Celkem ve 13 operacích proběhne příjem žádostí v nadcházejícím jarním kole výzev PRV ve dnech 3.-16. 5. 2016. Přibližně dva týdny před otevřením příjmu žádostí budou zveřejněny i formuláře žádostí na Portálu farmáře, kde je nutné žádost podat elektronicky (vyjma objemných příloh, které lze odevzdat v listinné podobě na podatelně SZIF).
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
MŠMT připravuje v OPVVV výzvu Šablony pro mateřské a základní školy I určené na podporu neinvestičního charakteru. Dne 7. 4. 2016 vydalo MŠMT avízo k plánované výzvě. Výzva bude založena na principu zjednodušeného vykazování, tedy systém podání žádosti bude jednodušší a uživatelsky přívětivější. Vyhlášení výzvy je plánováno na květen 2016 a bude se jednat o průběžnou výzvu.
EU RADAR 3/2016
Dnešní EU není jen Řecko, migrace, Schengen a Brexit. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami. Výběr z EU RADARU je k dispozici také na vládním webu Euroskop.
Newsletter 3/2016
Přečtěte si náš pravidelný měsíční newsletter.

Stránky