Většina letošních výzev v OPPIK proběhne až na podzim

Výzvy z OPPIK až na podzim
Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo harmonogram výzev v rámci Operačního programu Podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OPPIK) na rok 2016. Ke změně data vyhlášení došlo u výzev, které byly plánované na léto 2016. V červenci bude vyhlášena výzva Expanze s termínem příjmu žádostí od 8/2016-7/2017. Většina výzev bude vyhlášena během podzimu a zimy, konkrétně od září do prosince. MPO plánuje do konce roku vyhlásit 25 nových výzev.

Výzvy plánované s vyhlášením od 9/2016:

 • II. Výzva Partnerství znalostního transferu, plánovaný termín příjmu žádostí: 10/2016-1/2017
 • III. Výzva Spolupráce klastry, plánovaný termín příjmu žádostí:10/2016-1/2017
 • II. Výzva Spolupráce: Technologické platformy, plánovaný termín příjmu žádostí:10/2016-1/2017
 • II. Výzva Marketing: IVV, plánovaný termín příjmu žádostí:10/2016-1/2017
 • II. Výzva Školicí střediska, plánovaný termín příjmu žádostí: 10/2016-1/2017
 • II.  Výzva ICT a sdílené služby, plánovaný termín příjmu žádostí: 10/2016-1/2017
 • III. Výzva ICT a sdílené služby, plánovaný termín příjmu žádostí: 10/2016-1/2017
 • II. Výzva Nemovitosti, plánovaný termín příjmu žádostí:10/2016-1/2017

Výzvy plánované s vyhlášením od 10/2016 :

 • II. Výzva Potenciál, plánovaný termín příjmu žádostí: 11/2016-2/2017
 • II. Výzva Smart grids II: Přenosová síť, plánovaný termín příjmu žádostí: 11/2016-5/2017
 • III. Výzva Služby infrastruktury, plánovaný termín příjmu žádostí:11/2016-2/2017
 • IV. Výzva Technologie, plánovaný termín příjmu žádostí:11/2016-2/2017
 • V. Výzva Technologie, plánovaný termín příjmu žádostí:11/2016-2/2017

Výzvy plánované s vyhlášením od 11/2016:

 • II. Výzva Úspory energie, plánovaný termín příjmu žádostí:12/2016-4/2017
 • I. Výzva Úspory energie - finanční nástroj, plánovaný termín příjmu žádostí:12/2016-1/2017
 • III. Výzva Inovace - Inovační projekt, plánovaný termín příjmu žádostí:12/2016-3/2017
 • II. Výzva Smart grids I: Distribuční sítě, plánovaný termín příjmu žádostí:12/2016-3/2017
 • II. Výzva Nízkouhlíkové technologie, plánovaný termín příjmu žádostí:12/2016-3/2017
 • II. Výzva Úspory energie v SZT, plánovaný termín příjmu žádostí:12/2016-3/2017

Výzvy plánované s vyhlášením od 12/2016:

 • II. Výzva Obnovitelné zdroje energie, plánovaný termín příjmu žádostí: 1/2017-4/2017
 • I. Výzva Úspory energie v SZT - finanční nástroj, plánovaný termín příjmu žádostí: 1/2017-12/2017
 • I. Výzva Proof of concept, plánovaný termín příjmu žádostí:1/2017-3/2017
 • III. Výzva Aplikace, plánovaný termín příjmu žádostí: 1/2017-4/2017
 • I. Výzva Vysokorychlostní internet, plánovaný termín příjmu žádostí:1/2017-6/2017
Štítky: