Program přeshraniční spolupráce se Slovenskem otevřel první výzvy

Program přeshraniční spolupráce se Slovenskem otevřel první výzvy
Dne 22. 4. 2016 byly v programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlášeny první čtyři výzvy. V České republice se program týká Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Žadatelé mohou od tohoto dne podávat žádosti na tyto aktivity.

Výzva č. 1:

Výzva ze specifického cíle 1.1 podpoří projekty zaměřené na zvýšení relevantnosti obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce s cílem zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. Zde budou připraveny ca 3 mil. EUR a příjem žádostí bude ukončen v 25. 7. 2016.

Výzva č. 2:

Specifický cíl 3.1 je zaměřen na zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů (alokace 4,5 mil. EUR). Termín příjmu žádostí je rovněž 25. 7. 2016.

Výzva č. 3:

Specifický cíl 2.1 je zaměřen na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky regionu (alokace 14 mil. EUR). Termín příjmu žádostí je stanoven na 31. 8. 2016.

Výzva č. 4:

Specifický cíl 2.2 podpoří ochranu biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území (3 mil. EUR). Příjem žádostí bude otevřen do 31. 8. 2016.

Semináře pro žadatele se uskuteční během května a června na území ČR v Brně a Ostravě. Podrobnosti naleznete zde.

Štítky: