Aktuálně

Nové výzvy OPZ
Ministerstvo práce a sociálních věcí na konci května vyhlásilo dvě nové výzvy v Operačním programu Zaměstnanost. Konkrétně se jedná o: výzvu č. 53: Specifická výzva na vybrané cílové skupiny a výzvu č. 67: Podpora sociálního podnikání.
Řídící orgán IROP aktualizoval harmonogram výzev IROP pro rok 2016 a zveřejnil harmonogram na rok 2017. Do konce roku 2016 budou vyhlášeny výzvy pro ITI a IPRÚ regiony v oblasti dopravy, sociálních služeb, vzdělání a kultury. Dále budou vyhlášeny výzvy pro komunitně vedený místní rozvoj.
Výzvy z OPPIK až na podzim
Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizovalo harmonogram výzev v rámci Operačního programu Podnikání, inovace a konkurenceschopnost (OPPIK) na rok 2016. Ke změně data vyhlášení došlo u výzev, které byly plánované na léto 2016. V červenci bude vyhlášena výzva Expanze s termínem příjmu žádostí od 8/2016-7/2017. Většina výzev bude vyhlášena během podzimu a zimy, konkrétně od září do prosince. MPO plánuje do konce roku vyhlásit 25 nových výzev.
Probíhá aktualizace regionálních akčních plánů
Sekretariáty regionálních stálých konferencí v průběhu dubna až července 2016 aktualizují své regionální akční plány. Regionální akční plán (RAP) je základním dokumentem pro činnost regionální stálé konference. Je zpracováván ve spolupráci se všemi hlavními aktéry regionálního rozvoje v daném území, jejichž zástupci jsou členy regionální stálé konference.
Dnešní EU není jen Řecko, migrace, Schengen a Brexit. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc.
Dnešní EU není jen Řecko, migrace, Schengen a Brexit. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami. Výběr z EU RADARU je k dispozici také na vládním webu Euroskop.
Rozvoj sociálních služeb
Koncem května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zahájilo sběr žádostí pro tři výzvy z Integrovaného regionální operačního programu (IROP).
V úterý 3. 5. 2016 podepsali zástupci zemí EHP (Norska, Islandu, Lichtenštejnska) a EU dohody o novém programovém období EHP a Norských fondů v letech 2014-2021.

Stránky