Nová výzva na podporu komunitních center

Žádejte na komunitní centra
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě kolové výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřené na rozvoj infrastruktury komunitních center.

Podpora je zaměřena na vznik komunitních center, jejich účelem je realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centra poskytují komunitní a veřejné služby, realizují volnočasové, kulturní a zájmové aktivity, které odpovídají zvykům a tradicím dané komununity nebo krajové oblasti. Není podporováno budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu. Žadateli mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, NNO, církve a církevní organizace.

Podporované aktivity:

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou komunitního centra

  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu  

  • nákup budov

  • nákup vybavení pro zajištění provozu

Výzvy podpoří projekty na území obcí s rozšířenou působností mimo hl. m. Prahy. Výzva č. 38 je zaměřena na území mimo sociálně vyloučené lokality a výzva č. 39 je určena pro sociálně vyloučené lokality (SVL), mapa SVL v ČR je k dispozici zde.

Sběr žádostí probíhá od 18. 7. 2016 do 31. 10. 2016.

Výše projektu: 500 tis. - 20 mil. Kč.

Výše dotace: 90-95 % způsobilých výdajů.

Seminář k vyhlášeným výzvám

Termín: 28. července 2016

Místo konání: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11 (vchod z ulice Preslova), Praha 5

Zdroj: Strukturální fondy

Štítky: