3. kolo výzev PRV vyhlášeno, seznamte se s pravidly

3. kolo výzev PRV
Ministerstvo zemědělství (MZe) zveřejnilo pravidla pro 3. kolo výzev Programu rozvoje venkova (PRV) 2014–2020, které proběhne ve dnech 11.–31. 10. 2016.

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace z 3. kola PRV 2014–2020  naleznete pod tímto odkazem.  Další kolo výzev PRV zahrnuje výzvy těchto opatření:

 

Hlavní změny podmínek pravidel

  • Žadatel musí mít odpovídající povolení stavebního úřadu platné ke dni podání žádosti o dotaci (netýká se opatření 16.1.1 a 16.2.2).
  • Zkrácení administrativních lhůt: schvalování projektů by mělo být dokončeno do 7 měsíců od ukončení příjmu žádostí. S tím souvisí i zkrácení lhůt pro předložení příloh k výběrovému/zadávacímu řízení. 
  • U opatření 4.1.1 Investice do zemědělských podniků bude možné podpořit běžné zemědělské stroje (např. traktor) v projektech do 1 mil. Kč (záměry a) a b)). Mladý zemědělec s historií do 5 let bude moci získat vyšší dotaci o 10 %, zatím to bylo možné jen pro mladé zemědělce s historií do 24 měsíců. 
  • Do opatření 8.6.1 bylo zařazeno nové preferenční kritérium "Žadatel je mladý lesník do 40 let."

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Štítky: