Známe pravidla 2. kola PRV

Známe pravidla 2. kola PRV
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo podrobné podmínky pravidel pro 2. kolo příjmu žádostí do PRV, včetně několika změn. Samozřejmostí je překládání žádostí o dotaci a povinných a nepovinných příloh prostřednictvím Portálu farmáře.

Zásadní změnou oproti minulému období je nemožnost realizace projektů formou leasingu nebo věcného plnění. Změnou oproti 1. kolu výzev souvisí se stavebním řízením, příslušné opatření stavebního úřadu (např. stavební povolení) musí být platné a pravomocné nejpozději ke dni podání žádosti o dotaci. Drobná změna souvisí s termínem sběru žádostí, které proběhne od 3. 5. 2016 od 8:00 hodin do 15. 3. 2016 do 13:00 hodin. Přehled ostatních změn si můžete přečíst zde.

Přehled vyhlašovaných výzev s odkazem na obecné a specifické podmínky PRV:

Štítky: