Aktuálně

IROP podporuje výstavbu a modernizaci přestupních terminálů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 7. 3. 2016 vyhlásilo výzvu Integrovaného regionálního operačního programu v dopravní oblasti, která je zaměřena na výstavbu a modernizaci přestupných terminálů.
MAS a komunitní centra
Agentura pro sociální začleňování společně s Národní sítí místních akčních skupin pořádají v rámci ČR sérii seminářů na téma komunitních center a komunitní sociální práce v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
EU RADAR 2/2016
Dnešní EU není jen Řecko, migrace, Schengen a Brexit. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami. Výběr z EU RADARU je k dispozici také na vládním webu Euroskop.
Nové zvýhodněné úvěry a záruky pro podnikatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 11. 2. 2016 otevřelo druhou kontinuální výzvu programu Záruka 2015 až 2023 pro poskytování záruk k úvěrům pro malé a střední podnikatele (MSP). Výzva je nastavena tak, aby doplňovala připravovaný program podpory EXPANZE v rámci Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Známe pravidla 2. kola PRV
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo podrobné podmínky pravidel pro 2. kolo příjmu žádostí do PRV, včetně několika změn. Samozřejmostí je překládání žádostí o dotaci a povinných a nepovinných příloh prostřednictvím Portálu farmáře.
Nové výzvy OPŽP na protipovodňová opatření
OPŽP otevře 1. 3. 2016 příjem žádostí do dvou výzev určených na podporu preventivních protipovodňových opatření. MŽP má připravenou alokaci 1,54 mld. Kč. Výzvy budou otevřeny do 31. 5. 2016.
Newsletter 2/2016
Přečtěte si náš pravidelný měsíční newsletter.

Stránky