Výzva na podporu infrastruktury základních škol vyhlášena

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) dvě výzvy na podporu infrastruktury základních škol.

Podpořeny budou projekty zaměřené na modernizaci učeben či bezbariérovost škol. Doplňkovou aktivitou mohou býti aktivity zajišťující vnitřní konektivitu škol a připojení k internetu nebo kompenzační pomůcky.

Projekty předkládané ve výzvách musí být zacílené buď na rozvoj klíčových kompetencí IROP, tj.  komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, nebo na budování bezbariérovosti škol. Projekty realizované v rámci výzvy č. 47, která je určena pro sociálně vyloučené lokality (SVL), mohou rozšířit i kapacity kmenových učeben.

Žadateli mohou být kraje, obce, organizace zakládané a zřizované kraji a obcemi, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, NNO, církve a církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Všechny projekty musí být v souladu s Místními akčními plány rozvoje vzdělávání (MAP) . Schválené dokumenty jsou dostupné zde.

Podporované aktivity:

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol

  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury

  • nákup budov

  • pořízení vybavení budov a učeben

  • pořízení kompenzačních pomůcek

  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Výzvy podpoří projekty na území obcí s rozšířenou působností mimo hl. m. Prahy. Výzva č. 46 je zaměřena na území mimo sociálně vyloučené lokality a výzva č. 47  je určena pro sociálně vyloučené lokality (SVL), mapa SVL v ČR je k dispozici zde.

Sběr žádostí probíhá od 29. 9. 2016 do 14. 2. 2017.

Výše projektu: 1 mil. - 99 mil. Kč

Výše dotace: 85 % - 100 % způsobilých výdajů