Aktuálně

Dnešní EU není jen brexit a migrační krize. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.
Dotace na cyklostezky
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlásil výzvu „Financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019“.
Výzva na bezpečnost v dopravě vyhlášena
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu "Financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019".
V OPPIK vyhlášeny výzvy na úspory energií
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byly vyhlášeny dvě výzvy na úspory energie. Podnikatelé mohou získat dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov a na množství dalších opatření ve smyslu modernizace a rekonstrukce, které povedou k úsporám energií.
Výstavba a rekonstrukce budov pro podnikatele
V rámci OPPIK byla vyhlášena výzva Nemovitosti III, která podpoří modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících, nebo jejich nahrazení budovami novými. Na malé a střední podnikatele čeká 1,4 mld. Kč. Sběr žádostí bude probíhat průběžně od 22. října 2018.
Nové výzvy OPŽP
MŽP vyhlásilo čtyři nové výzvy z OPŽP. Od 15. června je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání, zlepšovat vodní režim či budovat zeleň v sídlech. Celkem je k rozdělení připraveno 780 milionů korun. Žádat je možné průběžně až do 15. listopadu 2018.
WiFi4EU se napoprvé nepodařila
Projekt WiFi4EU měl podpořit vznik veřejného internetového připojení ve městech a obcích. Kvůli technické závadě ale byla první výzva zrušena. Nová výzva by měla být zveřejněna na podzim.

Stránky