Výzvy pro územní samosprávné celky v OPZ

V OPZ výzvy pro veřejnou správu
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vyhlásilo dvě výzvy v Operačním programu Zaměstnanost na podporu rozvoje veřejné správy.

Výzva č. 58 je určena pro všechny obce, kraje a svazky obcí kromě hl. města Prahy. Pro Prahu je určena výzva č. 117. Výzvy podporují optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování, snížení administrativní zátěže a profesionalizace veřejné správy a dovedností jejích pracovníků.

Podporované aktivity:

  • vzdělávací aktivity

  • podpora řízení kvality

  • podpora tvorby strategických dokumentů

  • podpora procesního řízení v organizaci

Sběr žádostí probíhá: od 23. 3. 2017 do 15. 6. 2017

Výše projektu: 2 mil. Kč - 10 mil. Kč

Výše dotace: 95 % způsobilých výdajů

Více o výzvě č. 58

Více o výzvě č. 117

Štítky: