Výzva na přestupní terminály v IROP opět vyhlášena

Terminály opět v IROP
Ministerstvo pro místní rozvoj opět vyhlásilo výzvu na budování a moderrnizace přestupních terminálů.

Podpora je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, včetně případných záchytných parkovišť. Dále je ve výzvě také možné žádat o podporu na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu  samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G. Žadateli mohou být obce, města, kraje, svazky obcí a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Sběr žádostí probíhá od 16. 5. do 27. 9. 2017

Výše projektu: 3 mil. Kč - 60 mil. Kč

Výše dotace: 85 - 90% způsobilých výdajů.

Více informací o výzvě

Štítky: