Vychází publikace o národních dotacích

MMR společně se Svazem měst a obcí ČR vydává publikaci podrobně mapující dotace z národních zdrojů pro obce a města.

Publikace s názvem "Národní dotační zdroje - Příležitosti a možnosti pro města a obce" je aktualizovaným vydáním pro rok 2019. Národní dotace jsou v gesci jednotlivých ministerstev. Celkově je každý rok vypisováno zhruba 200 dotačních titulů - nejčastěji na takové účely, které není možné podpořit z evropských fondů. Publikace přehledně mapuje všechny dotační možnosti pro obce, které mohou být přímým žadatelem nebo žádat o finanční podpou prostřednictvím svých příspěvkových organizací a dalších spolupracujících institucí. Dotační tituly jsou řazeny tematicky podle svého zaměření.

Každý dotační titul má v publikaci zpracovanou svou kartu, kde se potenciální žadatelé dozví všechny důležité informace včetně předpokládaného harmonogramu a finanční alokace na příští rok.

Publikace

Štítky: