Úvěr COVID I a II pomůže malým a středním podnikům

Program Úvěr COVID I a II přináší malým a středním podnikům podporu ve formě zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou.

Program Úvěr COVID přináší malým a středním podnikům podporu ve formě zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Úvěry jsou poskytovány až do výše 90 % způsobilých výdajů, se splatností 2 roky včetně možnosti odloženého splácení až na dobu až 12 měsíců. Úvěr může být použit například na provozní nákaldy, pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pořízení a financování zásob aj. S vyřízením a poskytnutím úvěru a ani jeho případným předčasným splacením nejsou spojeny žádné poplatky.

Žadatel o zvýhodněný Úvěr COVID bude moci získat toto bezúročné financování, pokud u něj došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce.

V rámci programu COVID I bylo rozděleno 90 mil. Kč, přičemž program byl zahájen o 14 dní dřív. Dále o záruku v rámci programu COVID II požádalo v jeho prvním kole více než 700 živnostníků, malých a středních podniků. Hodnota posuzovaných úvěrů přesahuje 1,5 mld. korun.

Štítky: