Soutěž „Náš evropský projekt"

Náš evropský projekt“ je soutěž pro obce, města a městské části, ve které se veřejnost zapojí do hlasování o nejoblíbenější projekt financovaný z evropských fondů. Soutěž probíhá pravidelně na Facebooku Zastoupení Evropské komise v ČR. Cílem soutěže e připomenout obyvatelům přínosy projektů podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města.
Soutěžícími jsou obce, města a městské části, které do soutěže nominují 1 již dokončený projekt na svém katastrálním území spolufinancovaný z fondů EU. Veřejnost v soutěži rozhoduje, které obce vyhrají finanční příspěvek 150 000 Kč na uspořádání obecní slavnosti a „all inclusive“ cestu do Bruselu.
Oprava kulturního domu, výstavba koupaliště, nová cyklostezka, vybudování knihovny, rekonstrukce kapličky či záchrana lokálního biotopu – i takto rozdílné projekty mohou nyní obce do soutěže přihlásit. Nezáleží na tom, kdy byl projekt dokončen, zda loni nebo před 10 lety. Stačí jediné: aby šlo o projekt spolufinancovaný z evropských fondů. Stejnou šanci uspět přitom mají všechny projekty bez ohledu na velikost investice!
Ceny
V soutěži budou uděleny ceny [i] 3 obcím s nejvyšším počtem hlasů (při zohlednění velikosti obce):
  • 1. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč
  • 2. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč
  • 3. cena: příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč
A zvláštní cena pro 1 obec: příspěvek na obecní slavnost pro obec, která získá nejvyšší absolutní počet hlasů.
Vítězné obce mohou obdržet jen 1 cenu.  
Všechny 4 oceněné obce zároveň získají 2–3 denní pracovní návštěvu („all inclusive“) evropských institucí v Bruselu pro 1 osobu (starostu, případně člena zastupitelstva).
Harmonogram soutěže:
  • Registrace obcí a zasílání projektů: 9. 3, 2023 (10:00) – 9. 4. 2023 (23:59).
  • Veřejné hlasování: 14. 4. 2023 (16:00) – 11. 5. 2023 (23:59)
  • Vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů soutěže: 12. 5. 2023 (16:00)
Pravidla soutěže:
Soutěže se mohou účastnit pouze města, městské části a obce („soutěžící“).
Soutěžící se od 9. 3. 2023 registrují na webu, kde vyplní informace o soutěžním projektu v požadovaném formátu (viz Registrační formulář) nejpozději do 9. 4. 2023, 23:59 SELČ. Jakékoli dotazy k soutěži nám pište na emailovou adresu: comm-rep-prg-soutez@ec.europa.eu.
Vybraný „soutěžní“ evropský projekt musí být finančně dokončen k datu zahájení soutěže a jeho zadavatelem/příjemcem dotace z EU musí být město, obec, městská část, anebo organizace, jejímž zřizovatelem je obec, město či městská část. Projekty, které tyto podmínky nesplňují, budou ze soutěže vyřazeny. Veřejnost prostřednictvím svých profilů na Facebooku hlasuje pro vybraný projekt formou hlasů: „lajků/like“, reakcí jako „wow“, „love“ emoticony – počítá se jakýkoli klik pro hodnocení projektu. Není povoleno nakupování hlasů. Z každého facebookového profilu může daný projekt získat jen 1 hlas. Z 1 facebookového profilu je však možné hlasovat pro více projektů.
Pro konečné pořadí bude počet získaných lajků/reakcí diskontován počtem obyvatel dané obce či města, aby byla zohledněna velikost obce (tj. pořadí v soutěži bude určeno koeficientem „počet hlasů / počet obyvatel“.
Vítězné obce budou zveřejněny na webových stránkách a facebookovém profilu Zastoupení Evropské komise v ČR, a v návaznosti na to také na profilech informační sítě Europe Direct, Svazu měst a obcí a Ministerstva pro místní rozvoj.
Závěrečná ustanovení
Do soutěže se nemohou přihlásit města (městské části) a obce, kterým byla udělena finanční cena v minulých ročnících soutěže Náš evropský projekt 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zrušit či změnit její pravidla, např. při podezření z využívání falešných facebookových profilů apod. Zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.
Již 6. ročník soutěže navazuje na předešlé úspěšné ročníky:
výsledky z roku 2022 najdete zde, oceněnými obcemi byly Číměř, Nišovice, Bratčice a Drásov.
Štítky: