SFDI spustil nové kolo výzev

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) otevřel příjem žádostí pro tři aktivity: cyklostezky, bezpečnost a nově i křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací.

Jaké jsou podmínky jednotlivých výzev:

Cyklistické stezky

Podporované aktivity:

  • výstavba cyklostezek
  • oprava cyklostezek
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Termíny příjmu žádostí o dotaci: 8. 9. 2016 to 20. 1. 2017

Výše dotace je nejméně 85 %.

Cyklistická stezka, pro kterou je příspěvek z rozpočtu SFDI poskytnutý, nesmí být využívána k podnikatelským účelům a příjemce musí zajistit, aby cyklistická stezka mohla být po dobu minimálně pět let od schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany SFDI  bezplatně užívána k účelu, ke kterému je určena.

Bezpečnost

Podporované aktivity:

Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, akce investičního i neinvestičního charakteru na silnicích I., II. nebo III. třídy týkající se:

  • úprav vjezdu do obce,
  • zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích ve vazbě na přechod pro chodce,
  • dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a jejího zklidněním,
  • světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na izolované dynamicky řízené křižovatce,
  • vodorovné a svislé dopravní značení,
  • zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky.

Termíny příjmu žádostí o dotaci: 8. 9. 2016 to 6. 1. 2017

Výše dotace je 85 %.

Křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací

Podporované aktivity:

Výstavby, modernizace a opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech mimoúrovňového  křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou.

Termíny příjmu žádostí o dotaci: 8. 9. 2016 to 31. 1. 2017

Výše dotace je 75 až 100 %.

Seznamte se s podmínkami poskytování příspěvků SFDI

Štítky: