Program VÝSTAVBA zlepší dostupnost bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo nový program Výstavba. Jedná se o dotačně-úvěrový program, který má pomoci zvýšit dostupnost bydlení. Výzva bude vyhlášena prostřednictvím SFRB, jakmile nabude nařízení vlády účinnosti.

Peníze z programu bude možné využít jak na výstavbu, tak na nákup a rekonstrukci bytových jednotek v obcích, které potom budou sloužit k sociálnímu bydlení. Konkrétní podmínky pro obsazování bytů si mohou určit obce samy podle toho, jaké skupiny obyvatel jsou v daném regionu nejvíce zasažené nedostatkem bydlení - může se jednat o nízkopříjmové rodiny, seniory, matky samoživitelky nebo třeba domácnosti veřejně prospěšných profesí (lékaři, policisté, učitelé apod.). V případě sociálních bytů může obec dosáhnout až na 100% investiční dotaci. Byty pro středněpříjmové a jiné skupiny obyvatel bude moci obec pořídit pomocí zvýhodněných úvěrů, případně kombinovat dotaci s komerčními úvěry či jinými zdroji.

Pro letošek má SFRB připravených 650 mil. Kč na sociální byty a 350 mil. Kč na úvěry. MMR by v následujících letech rádo tuto částku navýšit na celkem 3 mld. Kč ročně, z toho 2 mld. Kč na sociální byty a 1 mld. Kč na úvěry.

Štítky: