Příspěvky na rok 2023 ze SFDI

Výbor SFDI na svém zasedání 21. 2. 2023 schválil Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro období 2023 – 2024; Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro období 2023 – 2024.

Více informací a příslušné dokumenty naleznete zde.

Štítky: