Podpora v boji proti suchu

Podpora v boji proti suchu
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 12. 7. 2016 spustilo program na boj se suchem s celkovým objemem finančních prostředků v hodnotě 300 mil Kč.

MŽP pokračuje v podpoře opatření, které napomohou lépe zvládat sucho. Konkrétně se jedná o program zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. V minulosti ministerstvo vypsalo programy na rekonstrukci úpraven vody, propojování vodárenských soustav, chytré hospodaření s vodou a zadržení vody v krajině.

Cílem nového programu je zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele ČR. S nedostatkem kvalitní pitné vody se v současnosti potýká nejedna česká obec a město. V praxi to tedy znamená dotace na nové i průzkumné vrty řešící zdroje pitné vody v obcích, včetně jejich napojení na vodovodní řády. Celkově je na program vyčleněno 300 mil. Kč.

Oprávněnými žadateli v aktuální výzvě jsou obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. U příspěvkových organizací územně samosprávných celků a obchodních společností je stanoveno, že musejí být vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Sběr žádostí probíhá od 11. 7. 2016 do 30. 6. 2017.

Výše projektu: 100 tis.–3 mil. Kč.

Výše dotace: až 80 % způsobilých výdajů

Zdroj: Státní fond životního prostředí

Štítky: