Podpora techniky pro Integrovaný záchranný systém z IROP vyhlášena

Podpora techniky pro Integrovaný záchranný systém z IROP vyhlášena
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 18. 12. 2015 výzvu č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém (IZS). Výzva je zaměřena na pořízení specializované techniky a dalších prostředků k zajištění připravenosti IZS s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.

Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2019. Celková alokace výzvy činní 1,7 mld. Kč.

Způsobilí žadatelé jsou: MV- generální ředitelství HZS ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (mimo hl.m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby a státní organizace, které zřizují jednotku HZS.

Místně je podpora omezena na území se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky.

Podporované projekty:

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

  • odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz;
  • výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;
  • výkon činností spojených s extrémním suchem;
  • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.

Zájemci o dotace mohou podávat své žádosti zde od 31. 12. 2015 do 20. 12. 2017.

[su_button url="http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-19-Tec..." background="#1E5190" size="4" left="yes"]Získejte více informací k výzvě č. 19[/su_button]