Plánované vyhlášení 8. výzvy PRV

MAS Rakovnicko plánuje na přelomu roku 2022 vyhlášení 8. výzvy PRV, která bude v tomto operačním programu již poslední. Ze stanovené alokace stále zbývají finanční prostředky, které je třeba do území Rakovnicka investovat.V průběhu podzimu budeme upřesňovat konkrétní výši zbývající alokace, stejně jako oblasti, kterých se vyhlášená výzva bude týkat. Již nyní ale víme, že se bude jednat o vybrané oblasti z Fiche č. 20. MAS Rakovnicko dává nyní potencionálním žadatelům čas na přípravu projektových záměrů, případně prostor pro jejich konzultaci v kanceláři MAS Rakovnicko.

Štítky: