OPZ podpoří pilotní projekty mikrojeslí

OPZ podpoří pilotní projekty mikrojeslí
V rámci Operačního programu Zaměstnanost byly otevřeny dvě výzvy zaměřené na pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR. Výzva č. 126 je určena pro území celé ČR mimo hl. m. Prahy a výzva č. 127 pro Prahu.

Mezi podporované aktivity patří:

  • Vybudování mikrojeslí
  • Provozování mikrojeslí
  • Vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích
  • Spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“

Oprávnění žadatelé jsou:

  • Obce
  • Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi
  • Nestátní neziskové organizace – spolky, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 500 tis. Kč, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu jsou 2 mil. Kč.

Míra podpory je minimálně 85 % v závislosti na typu příjemce.

Žádosti o dotaci je možné žádat od 5. 1. 2016 do 6. 6. 2016.

Štítky: