Nový dotační titul MŽP od září 2020

Zcela nový dotační titul Ministerstva životního prostředí urychlí čerpání evropských peněz po roce 2021 a do obcí tak přivede kvalitní pitnou vodu v co nejkratším čase. Obce mohou začít chystat své projektové a zadávací dokumentace na výstavbu vodovodů, úpraven vody a přivaděčů, včetně související výstavby kanalizací.

MŽP obcím od 1. září 2020 do 29. ledna 2021 nabídne 250 mil. korun na projektovou přípravu budoucích investičních záměrů.

Dotace pokryje až 90 % výdajů a vyšplhat se může až na částku 5 mil. korun. Do projektové přípravy lze zahrnout: kompletní dokumentaci, tzn. počáteční podkladová studie jako je například geologický či hydrogeologický průzkum, odborný posudek, dále projektovou i zadávací dokumentaci. Peníze budou poskytnuty zálohově.

Oprávněnými příjemci mohou být obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než poloviny veřejnoprávními subjekty. Příjemce musí být zároveň hlavním vlastníkem vodohospodářské infrastruktury.

Štítky: