Národní výzvy MMR pro rok 2017 vyhlášeny

Národní výzvy MMR pro rok 2017 vyhlášeny
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo pět národních programů na rok 2017. Programy jsou určeny především pro obce. V rámci programů bude rozdělena více než 1 mil. Kč. Sběr žádostí probíhá od 18. 10. 2016 do 30. 12. 2016 ve všech programech.

Podpora bydlení

Dotace budou poskytovány na zvýšení dostupnosti bydlení a také jeho kvalitu. Program podpory bydlení je rozdělen na 4 podporgramy: Regeneraci sídlišť, Výměna olověných rozvodů, Bytové domy bez bariér a Podporované byty. Podprogram Podporované byty podpoří pečovatelské byty, vstupní byty a komunitní byty pro seniory.  Podpořeny budou aktivity jako výstavba a rekonstrukce dopravní a technické infrastruktury, úprava odpočinkových a rekreačních ploch na sídlišti, výměna olovněných rozvodů či na výstavba výtahů a bezbariérové úpravy umožňující lepší přístup do bytového domu. Žadateli mohou být obce, vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů.

Podpora rozvoje regionů

Program je rozdělen na 5 dotačních titulů: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, Podpora obnovy místních komunikací. Podpořeny budou aktivity jako obnova a údržba venkovské zástavby a veřejných prostranství,vybudování zařízení pro volnočasové aktivity, podpora spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí, opravu či rekonstrukci místních komunikací. Žadateli mohou být  obce do  3 tis. obyvatel, nebo svazky obcí.

Podpora územně plánovacích činností obcí

Program zaměřený na poskytnutí dotace na zpracování územních plánů obcí. Žadateli mohou být obce, které nemají žádný územní plán, nebo mají územní plán, který končí 31. 12. 2020.

Demolice budov v SVL

Podpora na demolici zdevastovaných budov v obcích, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitou. Podpora je poskytována v rámci programu Revitalizace území. Cílem je připravit území pro jeho plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce. Demolice objektu musí být následována celkovou revitalizací prostoru. Žadateli mohou být obce, které mají ve svém území SVL.

Podpora regionů po živelních pohromách

Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2016. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury. Žadateli mohou být obce a kraje.

V tomto roce budou ještě vyhlášeny výzvy v programech: Podpora pro odstraňování bariér v budovách a Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Nově připravený Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, bude  rozdělen na dva podprogramy - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ČR a Marketingové aktivity v ČR.

Štítky: