MŽP pošle v roce 2020 na boj se suchem dalších až 6 miliard korun

Sucho v půdě i v povrchových tocích a podzemních vrtech je v prvním kvartálu roku 2020 kritické. Oproti normálu nadále padá na území České republiky méně srážek a průměrná teplota je přitom o 1 stupeň Celsia vyšší. Ministerstvo chce proto přidat finance třeba na Dešťovku v domácnostech, výsadbu stromů nebo zajištění zdrojů pitné vody v obcích.

Letos jsou otevřené výzvy pro projekty za 2,5 mild. Kč s tím, že dojde o navýšení této sumy o dalších až 3,5 mild. Kč.

"Aktuálně i do budoucna bude rozhodující právě adaptace na sucho. Vodu nesmíme nechat rychle odtéct pryč z republiky, ale všechno co naprší, musíme zachytit, a to za každou cenu. Každé město, obec, zemědělec, podnikatel i občan by měl v rámci svých možností zachytávat srážkovou vodu, se kterou pak bude moci hospodařit, popřípadě ji zasakovat do podzemí. Nabídka našich dotačních programů je nesmírně široká a pokrývá celou problematiku, od technických řešení po přirozené zadržování vody v krajině,“ říká ministr Brabec. 

MŽP přidá 100 mil. Kč právě na pořízení nádrží na dešťovou a šedou vodu v domácnostech (program Dešťovka), a dalších 100 mil. Kč na výsadbu stromů, což je mimořádně úspěšný program, kde už téměř docházejí peníze. Zvýší i dotační podporu u zelených střech v programu Nová zelená úsporám, aby byla pro žadatele ještě atraktivnější. S Evropskou komisí jedná také o navýšení prostředků v Operačním programu Životní prostředí na zadržování vody v krajině.

Štítky: