IROP pokračuje i v programovém období 2021-2027

Oproti období 2014-2020 nás čeká několik novinek. Již teď můžeme sdělit, že přibudou nová témata podpory.

Bude se jednat o podporu udržitelného cestovního ruchu, revitalizace měst a obcí nebo o podporu ochrany veřejného zdraví. Oblasti, které v novém období nebudou podporovány z IROP, jsou sociální podnikání, zateplování bytových domů, dokumenty územního rozvoje a komunitní centra. Většina témat tedy bude pokračovat v dalších letech s určitými změnami, na co bude možné čerpat dotaci.
Všechny oblasti podpory jsou shrnuty ve strategickém dokumentu s názvem Programový dokument IROP 2021-2027. Do jeho aktuální verze můžete nahlédnout zde. Programový dokument nyní prochází připomínkovacím procesem jak na národní úrovni, tak u Evropské komise.

Štítky: