IROP podporuje výstavbu a modernizaci přestupních terminálů

IROP podporuje výstavbu a modernizaci přestupních terminálů
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) 7. 3. 2016 vyhlásilo výzvu Integrovaného regionálního operačního programu v dopravní oblasti, která je zaměřena na výstavbu a modernizaci přestupných terminálů.

Výzva č. 24 Výstavba a modernizace přestupních terminálů je vyhlášena pro území celé ČR mimo území hlavního města Prahy a sběr žádostí bude probíhat od 14. 3. 2016 do 2. 9. 2016. Podpořeny budou projekty ve dvou aktivitách:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů (P+R, K+R, B+R nebo P+G) jako prvků podporujících multimodalitu, tedy využití více druhů dopravy

Příjemci podpory mohou být kraje, obce, jejich organizace a svazky a dopravci ve veřejné dopravě. Výše způsobilých výdajů na projekt se pohybují v rozmezí od 5 mil. Kč do 50 mil. Kč. Výzva je kolová.

Realizace projektů musí být ukončena do 31. 12. 2018. 

[su_button url="http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-24-Vys..." background="#1E5190" size="4" left="yes"]Seznamte se s výzvou č. 24[/su_button]

Štítky: