IROP podpoří nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy

IROP podpoří nízkoemisní a bezemisní vozidla veřejné dopravy
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 21.ledna novou výzvu č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla. Výzva je zaměřena na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Oprávněnými žadateli jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy a dopravci ve veřejné dopravě, kteří na základě smlouvy o veřejných službách poskytují službu přepravy cestujících.

Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději do 31.10. 2018. Alokace výzvy činní 1,15 mld. Kč.

Podporované projekty:

  • Nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6
  • Nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík
  • Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů)

Zájemci o dotace mohou podávat své žádosti zde od 29. 1. 2016 do 29. 7. 2016.

[su_button url="http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-20-Nizkoemisni-a..." background="#1E5190" size="4" left="yes"]Více informací o výzvě č.20[/su_button]

Štítky: