Informace o 2. kole příjmu žádostí PRV

Informace o 2. kole příjmu žádostí PRV
V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo výzev z Programu rozvoje venkova (PRV). Své žádosti budete moci předkládat od 3. 5. do 16. 5. 2016.

Pravidla pro žadatele, která stanoví podmínky pro poskytování dotace, se v současné době připravují a zveřejnit by je Ministerstvo zemědělství mělo začátkem března 2016. K velkým změnám oproti prvnímu kolu výzev z PRV pravděpodobně nedojde. Příjem žádostí bude standardně probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře.

Významnou avšak předpokládanou změnou je předložení odpovídajícího povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování žádosti o dotaci. V prvním kole bylo možné toto povolení předložit později pouze kvůli pozdnímu začátku programového období. Dále dojde ke zkrácení lhůty na předložení výběrového / zadávacího řízení o 3 týdny. Stejná pravidla zůstávají pro hodnocení finančního zdraví, které budou žadatelé muset splňovat v případech, kdy způsobilé výdaje projektu přesáhnou 1 mil. Kč.

Příjem žádostí se bude týkat následujících opatření:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce
 • 1.2.1 Informační akce
 • 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.4.2 Podpora agroturistiky
 • 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
 • 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
 • 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
 • 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě

[su_button url="http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014..." background="#1E5190" size="4" left="yes"]Získejte více informací[/su_button]