Finance na rekonstrukci bytových domů

Finance na rekonstrukci bytových domů
Drobné rekonstrukce zaměřené na snižování energetické náročnosti budov je možné spolufinancovat z výzev programu IROP. S financováním větších a komplexnějších rekonstrukcí ale pomůže spíše program Panel 2013+ vyhlašovaný Státním fondem pro rozvoj bydlení (SFRB).

O výhodné úvěry z programu Panel 2013+ mohou žádat všichni vlastníci bytových jednotek na celém území ČR, a to jak fyzické, tak právnické osoby včetně měst a obcí. Úvěry se vyznačují velmi nízkou úrokovou sazbou v porovnání s komerčně dostupnými půjčkami (momentálně je sazba stanovená na 1,98 % při desetileté splátce), a mohou se splácet po dobu deseti, dvaceti nebo třiceti let, přičemž úroková sazba je fixována po celou dobu splácení. Úvěr je možné čerpat až do výše 90 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí probíhá kontinuálně. Výhodou programu Panel 2013+ je rychlé vyřízení žádosti, které se pohybuje v rozmezí od 14 dnů do 1 měsíce.

Úvěr je možné využít na:

  • rekonstrukce domů
  • zateplení obvodového pláště
  • opravy a zateplení střech včetně nástaveb
  • modernizaci bytových jader
  • výměnu oken, vstupních dveří či výtahů
  • výměnu rozvodů elektřiny
  • zřízení nového balkónu nebo lodžie
  • výstavbu nové kotelny

Mezi způsobilé výdaje patří také náklady na projektové práce, nutné posudky, revize, audity a podobně.


Další informace o možnostech čerpání úvěru z programu Panel 2013+ jsou zveřejněné na stránkách SFRB.

Štítky: