EU RADAR 9/2017

EU RADAR 9/2017
Dnešní EU není jen brexit a migrační krize. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.

Lepší regulace zemědělských trhů

Asociační dohoda EU s Ukrajinou vstoupila v platnost. Stalo se 1. 9. Zda je to dobře, uvidíme později.

Neflákají se, pracují, ale pořád jsou nad propastí, protože jim hrozí chudoba. V EU je prý takových 10 %. Podle Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound je to dost, a proto jim věnovala studii. Uveřejněna byla 1. 9.

Zástupci Výboru regionů vyrazili do Estonska, aby se podívali, jak se dělá e-government. Z tiskovky uveřejněné 1. 9. vyplývá, že byli nadšeni.

Komise 1. 9. zahájila 11. ročník soutěže Juvenes Translatores. Překladatelé narození v roce 2000 přeloží 23. 11. 2017 z jednoho úředního jazyka EU do jiného jednostránkový text na téma šedesátého výročí podpisu Římských smluv. Vzhledem k tomu, že úředních jazyků je 24, možných kombinací je 552.

Ve Výboru regionů chtějí “lepší regulaci zemědělských trhů”. Své přání vyslovili 1. 9., v předvečer neformálního jednání Rady ministrů zemědělství.

Učni musí do světa

V sázce začíná být mnoho, uzavřel 3. 9. předseda Evropské rady Donald Tusk své další povinné vyjádření k dalšímu severokorejskému jadernému testu.

Nemoci z povolání a pracovní úrazy stojí 476 mld. eur ročně, tedy 3,3 % HDP EU, plyne z tiskové zprávy Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zveřejněné 4. 9. EU má co dohánět, protože “bezpečná a zdravá práce je jedním ze základních lidských práv”.

Německo může pomoci Air Berlin, souhlasila 4. 9. Komise. 150mil. překlenovací úvěr by měl insolventní společnosti pomoci sbalit kufry.

Učni musí do světa. Nebo alespoň do Evropy, konstatovala 4. 9. komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssen, když prezentovala novou iniciativu ErasmusPro umožňující financovat tří- až dvanáctiměsíční stáže.

Dobrá zpráva: firmy vyvážející z EU nebezpečné chemické látky informují o svých aktivitách častěji. Za poslední tři roky vzrostl počet ex ante notifikací o celých 74 %, informovala 6. 9. Evropská agentura pro chemické látky.

Mezinárodní aliance za obchod bez mučení

Soudní dvůr 6. 9. zrušil rozsudek, podle nějž měl Intel zaplatit 1,06 mld. eur za zneužití dominantního postavení. Uznal, že Tribunál se ve věci C-413/14 (procesně) pochybil.

Soudní dvůr 6. 9. zamítl žaloby Slovenska a Maďarska (C-643/15 a C-647/15) proti dočasnému mechanismu povinné relokace žadatelů o azyl. Prý je účinný a přiměřený. Komise dokonce tvrdí, že “je funkční a přináší výsledky”. Nevím jak vy, ale já 27 695 relokovaných (k 6. 9.), za takový sukces nepovažuji.

Náhradu škody v případě zpoždění nebo zrušení letu s mezipřistáním je třeba vypočítat na základě vzdálenosti mezi letištěm odletu a letištěm příletu. I když je let reálně delší, a náhrada by tedy mohla být vyšší. Vzdušná čára je podle rozsudku Soudního dvora ve věci C-559/16 (ze 7. 9.) vzdušná čára.

Komise 7. 9. představila zásady pro politický dialog o Irsku a Severním Irsku. Jelikož však za brexit podle unijního vyjednavače Michela Barniera může výhradně Velká Británie, měla by to být právě ona, kdo předloží “řešení výzev, jimž v jeho důsledku tento ostrov čelí”.

Komise 7. 9 oznámila, že EU iniciuje mezinárodní Alianci za obchod bez mučení. Cílem je zastavit obchod se zbožím používaným k mučení a výkonu trestu smrti. Kumpáni? Argentina a Mongolsko.

Zase Dieselgate

VW má dokončit opravy všech vozů dotčených Dieselgate. Komise spolu se spotřebitelskými úřady 7. 9. informovala, že dělá, co může. Tlačí.

V Komisi jsou stachanovci: priority v oblasti bezpečnosti pro rok 2017 splnili za pouhých osm měsíců. Více v tiskové zprávě ze 7. 9.

V Česku nejenže máme nejnižší nezaměstnanost z celé EU, ale zdá se, že taky největší hospodářský růst. Data Eurostatu za druhý kvartál roku 2017 spatřila světlo světa 7. 9.

EU pomůže Čadu, informovala 7. 9. Komise. Do roku 2021 zemi přislíbila celkem 925 mil. eur.

Rumunsko se 8. 9. připojilo ke #CohesionAlliance, objevilo se 8. 9. na webu Výboru regionů. Být Rumunem, taky bych neváhal. Ostatně znáte někoho, kdo by si nechtěl (jako opravdu nechtěl) sáhnout na evropské peníze?

EU si 9. 9. připomněla 18. Evropský den dárcovství a transplantace orgánů a komisař a lékař Vytenis Andriukaitis při té příležitosti ukázal svou lidskou tvář. Dojal se při vzpomínce na první transplantaci srdce na Litvě. Uplynulo od ní už třicet let.

Index pohlavní rovnosti

EU 11. 9. mobilizovala pomoc karibským ostrovům zasaženým hurikánem Irma. Ptáte se kolik pustila? Nuzné 2 mil. eur.

Evropská agentura pro léčivé přípravky pozvala 11. 9. všechny, které zajímá regulace léčiv v EU, na seminář (vzletně nazvaný “awareness session”). Konal se ve dnech 18.-19. 9. a byl přenášen i online. Pokud jste jej ale nestihli, máte smůlu. Záznam na webu není.

Zapište si: 11. 10. 2017 v 9:00 bude zveřejněn nový index pohlavní rovnosti, informoval 12. 9. v rozsáhlé tiskové zprávě Evropský institut pro pohlavní rovnost. Já už to samozřejmě v diáři mám.

Přišel tuhle Řek, který si chtěl zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu, jež by povolila zrušení veřejného dluhu zemí ve stavu nouze. No a Soudní dvůr EU 12. 9. řekl (ve věci C-589/15 P) “ne”.

EU 12. 9. oznámila, že Bangladéši a Barmě pošle další pomoc. Vytrhnou ale lidi z tamější humanitární krize mrzké 3 mil. eur?

Polský zákon o organizaci obecných soudů není slučitelný s právem EU

Jakost vody v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku se zlepšila, informoval 12. 9. Evropský účetní dvůr. Špatná zpráva je, že bez dalších peněz se zase zhorší.

Polský zákon o organizaci obecných soudů není slučitelný s právem EU, je přesvědčena Komise. 12. 9. proto učinila druhý krok v řízení o nesplnění povinnosti: zemi zaslala tzv. odůvodněné stanovisko. Zdá se, že začíná jít do tuhého.

Europoslanci 12. 9. podpořili “solidárnější” dodávky plynu v EU. Komise to přivítala. A my, prostí spotřebitelé, bychom měli taky.

Antimikrobiální rezistence je problém. V Evropské agentuře pro léčivé přípravky to samozřejmě vědí, a tak na 19. 9. svolali setkání se stakeholdery. Více informací v tiskovce z 12. 9.

Evropský parlament a Rada 13. 9. podpořily vznik EFSI 2.0. Upgradu Junckerova Evropského fondu pro strategické investice se tedy nakonec opravdu dočkáme dřív, než kdokoli (kromě Komise) věrohodně prokázal, že nástroj skutečně funguje.

Mimořádná opatření proti GMO

Rybáři chtěli po Komisi peníze za to, že zkrátila rybolovnou sezónu dřív, než čekali. Případ ve věci C-350/16 P ovšem dopadl předvídatelně. Soudní dvůr jim 13. 9. oznámil, že mají smůlu.

Mimořádná opatření proti GMO mohou členské státy nebo Komise zavést jen tehdy, pokud skutečně existuje vážné riziko pro zdraví nebo životní prostředí, řekl 13. 9. v rozsudku ve věci C-111/16 Soudní dvůr EU. To bude zas povyku!

Financování klimaprojektů je výzva. Soudruhům ve Výboru regionů to sice 13. 9. došlo, obávám se ale, že karavana pojede dál.

Jean-Claude Juncker přednesl 13. 9. ve Štrasburku projev o stavu Unie. A stejně jako loni jej zabil všemi známými klišé o potřebě další integrace (po brexitu). Oproti loňsku je ale zabalil do poetičtějšího hávu, takže si toho ne všichni hned všimli. Ti bystřejší snad prozřou, až se začnou projednávat konkrétní iniciativy, jejichž předložení během projevu avizoval. (Patří mezi ně například nový etický kodex pro členy Komise - jejž hned přivítala euroombudsmanka -, balík zaměřený na vnější obchodní politiku, reforma evropské občanské iniciativy a financování evropských politických stran, nová průmyslová strategie, rámec pro volný pohyb neosobních údajů, posílení kybernetické bezpečnosti a Schengenu a v neposlední řadě i “silnější, účinnější a spravedlivější” migrační a azylová politika.)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) 13. 9. informoval, že mu někdo zneužívá logo a identitu, a doporučil všem zainteresovaným, jak se k tomu postavit. Čelem.

Chemikálie poškozující ozónovou vrstvu vycházejí z módy

Réunionským mikro-, malým a středním podnikům pomůže fond fondů, oznámila 13. 9. Evropská investiční banka. Na 100 mil. eur by si mělo sáhnout na 1 000 subjektů. A to není všechno: tamější operátor TELCO OI dostane 25mil. úvěr na rozšíření vysokorychlostního mobilního internetu.

Evropská investiční banka uspořádala 13. 9. konferenci v Káhiře. Načež konstatovala, že i když dělá, co může, tlak na investice do středomořského regionu musí vyvinout především soukromý sektor.

14. 9. vyšla tradiční regionální statistická ročenka. O 276 “nutsech” v ní podle Eurostatu zjistíte úplně všechno. (Pokud však máte raději obrázky, grafíky a mapičky, kašlete na čísla a běžte rovnou sem.)

Evropský účetní dvůr 14. 9. zveřejnil tzv. stručný přehled o auditu unijních plánů v oblasti vysokorychlostního připojení k internetu. Vyplývá z něj, že auditoři jsou v pohodě, jen není jasné, kde členské státy seženou potřebných 270 mld. eur, když z eurofondů jim má do roku 2020 kápnout maximálně 5 % této sumy.

Komise a Evropský účetní dvůr mají oficiálně po jedné nové člence. S očekávaným euroevangeliem přišel 14. 9. Soudní dvůr EU.

Chemikálie poškozující ozónovou vrstvu vycházejí z módy, informovala 14. 9. Evropská agentura pro životní prostředí. Oproti roku 2015 se jejich celková spotřeba v EU v roce 2016 snížila o 13 %.

Mzdové náklady rostou

Těhotnou lze propustit jen ve výjimečných případech. Hromadné propouštění ale takovým případem není, tedy určitě ne vždy, domnívá se od 14. 9. generální advokátka Eleanor Sharpston, řešící případ C-103/16.

Soudní dvůr EU hledal odpověď na otázku, kam se v případě sporů mají obracet pendlující zaměstnanci leteckých společností. 14. 9. ji, zdá se, našel a včlenil ji do rozsudků ve věcech C-168/16 a C-169/16.

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru neboli IcSP. Toť od 14. 9. nový instrument EU zaměřený na předcházení extremismu a boj proti terorismu na Blízkém východě a v severní Africe. Disponuje rozpočtem ve výši 17,5 mil. eur (na tři roky).

Mzdové náklady rostou, zveřejnil 15. 9. Eurostat. V Česku o 11,1 % (pokud porovnáte data za druhý kvartál loňského a letošního roku), což nás řadí na třetí místo v EU.

V Kosovu budou chránit kulturní dědictví, a začnou se tam mít rádi. Komise je o tom přesvědčena tak skálopevně, že se 15. 9. rozhodla zemi přislíbit 2 mil. eur.

EU vyslala na 72. Valné shromáždění OSN skutečně reprezentativní sestavu. Komise 15. 9. shrnula, na koho se nezapomnělo a s čím by měli být v New Yorku nápomocni.

K členství v eurozóně nebudu nikoho nutit - JCJ

K členství v eurozóně nebudu nikoho nutit, prohlásil 15. 9. Jean-Claude Juncker. Taky mu to nevěříte?

Rada 15. 9. sladila sankce EU vůči Severní Koreji se sankcemi OSN. Nově se vztahují na další tři subjekty (odbor pro propagandu a agitaci, ústřední vojenskou komisi Korejské strany pracujících a organizační a řídicí odbor) a jednu fyzickou osobu.

Titan pro využití v leteckém průmyslu se bude nově vyrábět i jinde než v Rusku a USA, konkrétně ve Francii a ze zbytků. Evropská investiční banka na to uvolnila 30 mil. eur.

Evropský účetní dvůr 18. 9. oznámil, že se bude věnovat bohulibé činnosti. Začne zkoumat, zda je ochrana před povodněmi v EU založena na řádné analýze a zda je pravděpodobné, že bude účinná. Výsledky by auditoři měli mít koncem roku 2018.

Evropská investiční banka od 18. 9. pobočku v bulharské Sofii. V zemi chce být aktivnější než dřív. Dokázala to hned ten den: zagarantovala místního výrobce slunečnicového oleje.

Mise EUCAP Sahel Mali má nového vedoucího. 18. 9. jím byl jmenován vysoký důstojník francouzského četnictva Philippe Rio, který nahradil Němce Albrechta Conzeho.

81 % lidí je spokojeno s časem, který tráví v práci

81 % lidí je spokojeno s časem, který tráví v práci, informovala 18. 9. Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound. Patříte mezi ně?

Jean-Claude Juncker 18. 9. popřál svému příteli Wolfgangu Schäublemu. Měl 75.

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a Eurojust uzavřely 19. 9. memorandum o porozumění. Doufejme tedy, že si porozumí.

EU musí snížit emise a přizpůsobit se změně klimatu. Auditoři Evropského účetního dvora prostudovali 269 auditních zpráv a 19. 9. informovali, že členské státy jsou v otázce klimatické změny laxní a ještě laxnější (protože je stavění vzdušných zámků stojí nemalé peníze).

Eurostat 19. 9. zveřejnil aktualizované pokyny, jak v národních účtech zaznamenávat smlouvy o energetické náročnosti. Důvod? Členské státy v tom prý poněkud plavaly (a smlouvy vyžadující výrazné výdaje jim zaplevelovaly rozvahy).

EU 19. 9. znovu zareagovala na situaci v Sýrii. Slíbila poslat UNICEFu dalších 90 mil. eur. Měly by pomoci uprchlíkům v Jordánsku, Libanonu a Sýrii.

Nevzdělanost zvyšuje riziko chudoby

Komisi Výboru regionů pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku předsedá od 19. 9. starosta nizozemského Schiedamu Cor Lamers (a Komisi pro hospodářskou politiku člen dunkirkské městské rady Michel Delebarre, Komisi pro přírodní zdroje radní z Lapinlahti Ossi Martikainen a Komisi pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU plzeňský zastupitel Petr Osvald). Nic to ale neznamená, protože Výbor regionů nic nezmůže (přestože si o sobě zrovna v oblasti klimatické změny myslí, jak má našlápnuto).

Až se zase bude někdo vozit po střední Evropě, že s EU nedrží basu, ať si přečte tiskovku Evropské investiční banky z 19. 9. Píše se v ní, že prvních pět členských států, včetně Polska a Slovenska, významně přispělo ke spuštění iniciativy ERI (Economic Resilience Initiative) zaměřené (také) na pomoc při řešení problému migrace v zemích jižního sousedství a západního Balkánu.

Soudní dvůr EU se 20. 9. postavil za producenty drůbežího. Podle rozsudku ve věci C-183/16 P mají nárok na vývozní náhrady. (Komise je klidně mohla nevyplácet, nesměla by to ale procedurálně zpackat.)

Pokud banka poskytuje úvěr v cizí měně, musí dlužníka informovat víc než obvykle, konstatoval 20. 9. Soudní dvůr EU v rozsudku ve věci C-186/16. V opačném případě totiž spotřebitel údajně není s to přijmout “informovaná a obezřetná rozhodnutí”.

Výkonný ředitel Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) José Carreira navštívil 20. 9. Kypr, aby jej podpořil v úsilí bojovat s důsledky migrační krize. To znamená, že si s pár lidmi potřásl rukou, pronesl pár vřelých slov a odjel domů.

Nevzdělanost zvyšuje riziko chudoby. Naši mi to říkali vždycky, v Evropské nadaci pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound na to přišli až 20. 9.

Jak si vedou evropské finanční trhy?

Zajímá vás, jak si vedou evropské finanční trhy? Zajeďte si 17. 10. na konferenci do Paříže. ESMA, která ji pořádá, ale na akci upozornila až 20. 9., takže je možné, že už bude plno.

Mnoho lidí na světě stále věří, že v této místnosti se shromáždili ti, kteří se nevzdali etické dimenze politiky ve jménu svých vlastních egoistických zájmů,” hřímal 20. 9. na 72. Valném shromáždění OSN předseda Evropské rady Donald Tusk. Závěr? Asi nepatřím mezi mnoho lidí.

EU a OSN 20. 9. oznámily, že budou společně bojovat proti násilí páchanému na ženách a dívkách. Iniciativa Spotlight je bude stát minimálně 500 mil. eur.

Děti v krizových oblastech se budou vzdělávat. A EU je prý v roce 2018 podpoří víc než kdokoli jiný, pochlubila se 20. 9. Komise. Operovat hodlá s 8 % svého humanitárního rozpočtu (tedy s 86 mil. eur), zatímco světový průměr je údajně o celých pět procentních bodů nižší.

Komise 20. 9. zřídila odborné fórum zaměřené na “cílenou podporu při odstraňování překážek bránících zaměstnanosti a investicím” v příhraničních regionech. Když jsem si to přečetl, braly mě mory. Není na bádání trochu pozdě, soudruzi?

Diskuze o zdraví včel

Dohled nad finančními trhy se zpřísní. Komise 20. 9. řekla, že kvůli projektu unie kapitálových trhů bude muset být “silnější” a “integrovanější”. Architektura horečně vzniklá v návaznosti na finanční krizi totiž prý už neodpovídá požadavkům, které na ni kladou (například) fintech a brexit.

Stakeholdeři se budou zabývat zdravím včel. Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyzval 20. 9. všechny, kteří mají zájem diskutovat, aby se co nejdříve přihlásili do nové diskusní skupiny. Poprvé se má sejít už koncem listopadu.

21. 9. vstoupila prozatímně v platnost Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou aka CETA. Vzpomínáte na ty jalové debaty, které svého času vyvolávala?

Evropský účetní dvůr 21. 9. informoval, že dělá na auditu unijních opatření na snížení znečištění ovzduší. Tým pod vedením Janusze Wojciechowského se podívá i do Ostravy. Finální report by měl být zveřejněn v polovině roku 2018.

“Štít” na ochranu osobních údajů na lince EU-USA je tu s námi už rok. A podle Věry Jourové (EU) a Wilbura Rosse (USA) funguje. 21. 9. to stvrdili společným prohlášením.

Ach, ty genderové stereotypy

Evropský hospodářský a sociální výbor je pro zákaz glyfosátu. 21. 9. dal rozsáhlý prostor proponentům evropské občanské iniciativy, která za pět měsíců sesbírala 1,3 mil. podpisů, aby tento totální herbicid (a pesticidy) pomohla sprovodit ze světa.

Komise 21. 9. představila vizi, jak “férově” zdanit digitální ekonomiku. Má se opakovat scénář známý z boje proti CO2: Budeme se snažit změny prosadit na globální úrovni, ale nedojde-li k nim nebo budou-li málo ambiciózní, zavedeme “vlastní řešení”. Nechci sýčkovat, ale obávám se, že je čas se začít bát.

Vzdělání je klíčem k překonání genderových stereotypů, zahlásil 21. 9. Evropský institut pro pohlavní rovnost. Zatím tomu tak ale není. Jedním z hlavních problémů prý je, že kluci a holky mají tendenci volit si předmět studia podle tradičních genderových rolí. Což pak ve výsledku údajně brzdí hospodářský růst.

Donald Tusk poslal před summitem v Tallinu hlavám států a vlád dopis. Vrcholná schůzka se věnovala digitální agendě, ta ale předsedu Evropské rady nezajímá. V dopise z 21. 9. o ní není kromě úvodu ani slovo.

Ještě větší jednota, solidarita a konkurenceschopnost. Těmito slovy shrnul Hospodářský a sociální výbor své dojmy z návštěvy šéfa Komise. Ani jedna ze stran totiž nechce, aby se po Evropě potulovali “občané z druhé ruky”. Že nevíte, kdo to je? Začtěte se do tiskovky z 21. 9. Budete překvapeni.

Podpora budoucnosti Sýrie

Institut Evropské investiční banky 22. 9. ocenil švédský Komplexní detektor chorob, přesnou, neinvazivní a cenově dostupnou technologii pro screening a včasnou diagnostiku srdečních onemocnění. Završil tak šestý ročník Social Innovation Tournament, konaný letos v lotyšské Rize.

EU 22. 9. informovala, že v roce 2018 uspořádá v Bruselu druhou konferenci o “podpoře budoucnosti Sýrie”. Ta první totiž podle Komise přinesla dost peněz.

Pan Brexit Michel Barnier se 22. 9. vyjádřil k vystoupení britské premiérky Theresy May ve Florencii. Musím se přiznat, že tak vstřícného jsem ho ještě nezažil. Taky z role nevypadl na dlouho: necelý týden nato už byl mentálně (skoro) tam, odkud přišel.

Komise nás 25. 9. oblažila informací, že pokračuje v práci na “spravedlivých a předvídatelných pracovních smlouvách”. Jestli mají být spravedlivé a předvídatelné hlavně pro zaměstnance, není nic snazšího než se inspirovat v Česku.

Rada 25. 9. schválila vytvoření Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. Má to být takový Junckerův plán pro Afriku: z 3,35 by mělo vzniknout 44 mld. eur.

Řecko má schodek pod 3 %

Řecko po osmi letech nemá nadměrný rozpočtový schodek, jak jej definuje unijní legislativa, tedy nad 3 % HDP. Rada to potvrdila na svém jednání 25. 9. Na zemi se nyní bude vztahovat preventivní část Paktu stability a růstu.

Fipronil ve vajíčkách dal EU zabrat. Od 26. 9. už je ale podle komisaře Andriukaitise poučena a díky 19 novým konkrétním opatřením silnější než dřív.

Evropská agentura pro léčivé přípravky se má kvůli brexitu přestěhovat z Londýna někam jinam (kandidátských měst je devatenáct). Její zaměstnanci ale z toho mají pořádný strach. EMA se o své obavy podělila 26. 9.

Evropský účetní dvůr si vzal na žádost europoslanců na paškál Soudní dvůr EU. Jak to dopadlo? Vyřizování věcí se zlepšilo, je ale potřeba aktivnější řízení, vyplývá z tiskové zprávy uveřejněné 26. 9. Soudní dvůr obratem přislíbil, že se bude snažit.

Komise 26. 9. začala bojovat proti dvojí kvalitě potravin, jak ji žádalo i Česko. Zatím se ale moc nepřetrhla - zmohla se jen na “pokyny” a vše hodila na členské státy. Brzy prý ale bude líp.

Rusko je náš velký soused

26. 9. vyšel bleskový Eurobarometr hodnotící první léto bez roamingu. Jednou větou: Lidi v zahraničí změnili především své datové návyky.

Evropská agentura pro léčivé přípravky pořádala 26. 9. první online veřejné slyšení. Týkalo se valproátu. Zda nová forma zafungovala, není známo. EMA to však - na rozdíl od jiných euroagentur - alespoň zkusila.

Vzpurná Scania dostala obří pokutu ve výši 880 523 000 eur. Komise ji společnosti udělila 27. 9. za to, že se čtrnáct let podílela na dobře fungujícím kamionářském kartelu a nechtěla uznat vinu.

Výbor regionů pořádal 27. 9. konferenci o turismu. Je důležitý a měl by být udržitelný. A k tomu mu finančně dopomáhej EU.

“Rusko je náš velký soused.” Tato a řada dalších perel zazněly 27. 9. na euro-ruské debatě (o roli občanské společnosti) na půdě Hospodářského a sociálního výboru.

Nevýběr DPH

Už žádné neosobní systémy sociální péče, vypadlo 27. 9. z Výboru regionů. Evropa 21. století má jinačí požadavky. Institucionální péče je v lepším případě out of date, v horším pak v konfliktu s lidskými právy.

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz, řekli 28. 9. přísní auditoři Evropského účetního dvora o utrácení EU v roce 2016, s douškou, že (znovu) došlo ke snížení objemu tzv. nesprávných (nelegálních) výdajů. Proto mohli k radosti Komise po letech vydat nikoliv tzv. záporný výrok, ale o krapet lepší výrok s výhradou. Ano, je to nepochybně pozitivní zpráva. O smysluplnosti vynakládání evropských peněz ale bohužel nevypovídá ani zbla.

Komise 28. 9. zveřejnila seznam projektů podpořených z rozpočtu enviroprogramu LIFE. V Česku jsme si v roce 2016 přišli na 14,8 mil. eur (z celkových 222 mil. eur). Část z nich přitekla/přiteče například do Českého středohoří.

Předpisy upravující práva cestujících po železnici doznají změn, informovala 28. 9. Komise. Je například třeba, aby si jich byli vědomi. Což v tuto chvíli podle Berlaymontu nejsou. A zlotřilí dopravci mají pré.

Nevýběr DPH neděsí jen Babiše, ale EU jako celek. V roce 2015 se v osmadvacítce mělo vybrat o 152 mld. eur víc, informovala 28.9. Komise. Tedy plus minus jeden roční rozpočet EU. Řešením je podle ní překopání pravidel týkajících se (například) přeshraničního prodeje elektronických služeb. Prý se ho dočkáme dřív, než řekneme “borůvkový koláč”.

Drony přidělávají vrásky

EU od 28. 9. nové pokyny a zásady pro “zdokonalení proaktivní prevence, odhalování a odstraňování nezákonného obsahu, který podněcuje k nenávisti, násilí a terorismu na internetu”. Pokud nebudou stačit, bude prý už opravdu, ale opravdu konat.

Evropská investiční banka jede. Její aktivity z let 2015 a 2016 by měly podle tiskovky z 28. 9. přinést do roku 2020 2,25 mil. pracovních míst a 2,3% nárůst HDP. A to se vyplatí!

Kdo brání míru, musí počítat s důsledky. Viz například tři Libyjci, kteří od EU 28. 9. dostali (další) půlroční flastr.

Ženská obřízka je celounijním problémem. Podle zprávy Evropského institutu pro pohlavní rovnost z 29. 9. hrozí tento zákrok v EU každý rok circa 180 tis. žen. No řekli byste to?

Drony přidělávají vrásky. Komise proto 29. 9. oznámila, že poskytne celkem 500 tis. eur těm, kdo zrealizují demonstrační projekty zaměřené na jejich geofencing (tedy takové, které jim zakáží létat tam, kde nemají co dělat, třeba na letiště). Zřejmě nechce ztrácet čas, než se Rada a Evropský parlament dohodnou na příslušné legislativě.

Hra o sodík

Gruzie potřebuje “makrofinanční” pomoc. Komise jí proto 29. 9. bez mrknutí oka přislíbila dalších 45 mil. eur. Zda je ale nakonec dostane, bude záležet na členských státech a europoslancích.

EU podpoří regiony, které se chtějí se přizpůsobit novým trendům (třeba průmyslu 4.0). 29. 9. oznámila, že kdo jí do měsíce předloží projekt, který je trochu wert, tomu zaplatí poradenství. No nejděte do toho!

Brusel 29. 9. spojil síly s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO). Jde jim o to čelit nárůstu potravinového odpadu a adekvátně reagovat na vzrůstající antimikrobiální rezistenci. Tedy o tak bohulibé cíle, že by si člověk i přál, aby jim to vyšlo.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zahájil hru o sodík. Ve veřejné konzultaci, zahájené 29. 9., se do 12. 11. 2017 ptá, kolik (a proč) ho lidé potřebují. Aby pak mohl nastavit nové referenční hodnoty.

Evropská investiční banka 29. 9. otevřela nový office v Athénách. A při té příležitosti přislíbila řeckým malým a středním podnikům dalších 700 mil. eur (nad rámec úvěrů ve výši 1 mld. eur z prosince 2017). Kdo z vás to má?

Předsedové Komise a Evropské rady se 29. 9. vyjádřili, jaký byl proběhnuvší digitální summit. Vzhledem k tomu, že ani jeden neplatí zrovna za geeka, omezili se na tupé a/nebo nerelevantní fráze a prostý výčet (ne)schválených legislativních návrhů. Jak typické!

Komise 30. 9. zveřejnila posouzení nabídek na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), které sídlí ve Velké Británii (a po brexitu by neměly). Česko by v Praze chtělo EBA, neřeklo ale (kromě jiného), jak to bude se školkou pro děti jeho zaměstnanců. A to je prohřešek, který se neodpouští.

30. 9. skončily v EU po takřka 50 letech cukerné kvóty. Určitě je to dobře. Jen kdyby Česko předtím nemuselo projít de facto oktrojovanou restrukturalizací, po níž české cukrovarnictví zůstalo v troskách.

Ondřej Krutílek

analytik legislativy EU

B&P Research (www.bpresearch.eu)

Centrum pro studium demokracie a kultury (www.cdk.cz)

Štítky: