EU RADAR 7/2018

EU RADAR 7/2018
Dnešní EU není jen brexit a migrační krize. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.

NEPŘEHLÉDNĚTE

 • Voda v EU je čistší, ale některé problémy přetrvávají
 • Za zpoždění letu poskytuje cestujícím náhradu škody společnost, která se rozhodla uskutečnit let
 • Evropský parlament schválil ETIAS a posílení eu-LISA
 • Ovzduší v EU znečišťují emise ze zemědělství a dopravy
 • Správci osobních údajů jsou i Svědkové Jehovovi
 • Rada se shodla na pozici k rozpočtu EU pro rok 2019
 • Airbnb má vroubek
 • Jednodušší pravidla využívání evropských peněz?
 • Osobní údaje putující mezi EU a Japonskem budou jako v bavlnce
 • Euroauditoři souhlasí, aby čerpání evropských fondů záviselo na dodržování zásad právního státu
 • Summit EU-Japonsko přinesl dva důležité výsledky
 • EU chce plyn
 • Česko má další tři problémy s implementací eurolegislativy
 • Komise zavádí prozatímní ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli
 • Google dostal olbřímí pokutu 4,34 mld. eur
 • Komise vydala dokument, jak se připravuje na brexit
 • Lidi neumějí to, co chce byznys
 • Energetické štítky na elektrospotřebičích není možné dovysvětlovat

EU NÁM

Španělsko a Řecko mají “migrační problémy”. Pro Komisi jednoznačný důvod pro to, aby zemím poskytla dalších, byť z hlediska celku nicotných 45,6 mil. eur jako mimořádnou pomoc. Oznámila to 2. 7.

 Nezaměstnanost v Česku činila v květnu 2018 - už čtvrtý měsíc po sobě - 2,3 %, informoval 2. 7. Eurostat. Unijní průměr činil 7 % a průměr eurozóny 8,4 %. Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound ale všeobecný optimismus hned den nato mírnila. Čísla podle ní nejsou všechno.

Voda v EU je čistší, ale některé problémy přetrvávají, konstatovala 3. 7. Evropská agentura pro životní prostředí. Narážela například na problematická vodní díla neplnící požadavky tzv. rámcové směrnice nebo na plýtvání vodou.

Ryanair měl na letišti ve francouzském Montpellier podezřele dobré podmínky. A tak si jej 3. 7. vzala na mušku Komise. Respektive obávaná komisařka Margrethe Vestager osobně.

Za zpoždění letu poskytuje cestujícím náhradu škody společnost, která se rozhodla uskutečnit let, ne společnost, která jí pronajala letadlo a posádku, rozhodl 4. 7. ve věci C-532/17 Soudní dvůr EU. To zní docela logicky.

Zákaz prodeje tabákových výrobků s příchutí je v souladu se zásadou rovného zacházení, myslí si od 4. 7. ve věci C-220/17 generální advokát Saugmandsgaard Øe. Tak jo.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 4. 7. zveřejnil nástroj pro odhad expozice potravinářským enzymům. Říká mu FEIM a má být user-friendly. Posuďte sami.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 4. 7. řekl, jak na nanotechnologie v potravinách a krmivech. Tedy co a jak testovat. A ještě k tomu natočil úžasné video.

Evropský parlament 5. 7. schválil zřízení systému pro cestovní informace a povolení aka ETIAS a posílení agentury EU pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva aka eu-LISA. “Levný, rychlý a jednoduchý” ETIAS by měl předběžně prověřovat, zda cestující, kteří mohou do Schengenu bez víz, nepředstavují bezpečnostní riziko.

Komise chce vydat pokyny mající vnitrostátním soudům pomoci odhadnout škody způsobené kartelovými dohodami. Není si jimi ale jistá, a tak jejich návrh od 5. 7. konzultuje se stakeholdery. Ti mají čas se vyjádřit do 4. 10. 2018.

V čínských lécích obsahujících valsartan byl nalezen karcinogen. Evropská agentura pro léčivé přípravky se proto 5. 7. rozhodla podívat se jim na zoubek.

EU bude spolupracovat s Japonci. V oblasti vzdělávání, kultury a sportu, shodly se 6. 7. na konkrétních parametrech obě strany. A Rada to tentýž den stvrdila přijetím rozhodnutí o podpisu bilaterální obchodní dohody. Tomu se říká načasování!

Ovzduší v EU znečišťují emise ze zemědělství a dopravy, shrnula 9. 7. Evropská agentura pro životní prostředí. A upozornila, že rok 2016 byl především rokem čpavku.

Flexibilnější rozpočet je fajn, ale evropské peníze by měly mít i přidanou hodnotu, zhodnotil 10. 7. Evropský účetní dvůr návrh víceletého finančního rámce EU pro roky 2021-2027. A na okraj podotkl, že návrh “se v podstatě stal nástrojem pro formování politických cílů EU po roce 2020 místo toho, aby je pouze odrážel”. Což je bohužel pravda.

Správci osobních údajů jsou i Svědkové Jehovovi a jejich zvěstovatelé, uzavřel 10. 7. Soudní dvůr EU věc C-25/17. Pán Bůh s námi a zlé pryč!

 Cena bydlení v EU meziročně vzrostla o 4,7 %, informoval 10. 7. Eurostat. V Česku jsme se měli nadprůměrně. O celé tři procentní body.

 V EU k 1. 1. 2018 žilo 512,6 mil. lidí, o 1,1 mil. více než o rok dříve. Díky migraci. Nebýt jí, tak europopulace jako celek vymírá, shrnul 10. 7. Eurostat. Česko naštěstí v roce 2017 patřilo mezi země s přirozeným přírůstkem obyvatel (byť nejmenším ze všech členských států EU).

Jak si EU vede v porovnání s G20? Tuhle otázku si Eurostat položil už popáté. Jeho odpovědi tentokrát spatřily světlo světa 11. 7. Klíčová slova: populace, HDP nebo obnovitelné zdroje energie.

Rada se 11. 7. shodla na pozici k rozpočtu EU pro rok 2019. Počítá s tím, že z evropské pokladny se vyplatí 148,2 mld. eur, což je o 2,34 % víc než v roce 2018. A priority? Hospodářský růst, migrace a bezpečnost.

Jak zůstat o krok napřed před africkým morem prasat? Evropský úřad pro bezpečnost potravin 11. 7. poradil a ještě k tomu zveřejnil působivé animované video.

Chcete do EU? Pořiďte si “trvalý vztah” s občanem některého z jejích členských států. I takhle by se dal shrnout rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-89/17 vynesený 12. 7.

Ryanair si může koupit Laudu. Přesněji leteckou společnost LaudaMotion, vlastněnou někdejším jezdcem formule 1 Nikim Laudou. Komise tak rozhodla 12. 7.

Airbnb má vroubek. Komise 16. 7. společnost vyzvala, aby sladila své smluvní podmínky se spotřebitelskou legislativou EU a transparentně informovala o cenách. Jinak bude hůř.

Jak kontrolovat státní podporu? Komise 16. 7. vydala kodex osvědčených postupů. Povinná četba pro všechny stakeholdery.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA 16. 7. vydalo hodnocení nových psychoaktivních látek. Zkuste si je zapamatovat: 5F-MDMB-PINACA, 4F-iBF, THF-F, carfentanil a AB-CHMINACA.

Jednodušší pravidla využívání evropských peněz? Rada 16. 7. řekla “ano”. Tzv. nařízení omnibus všem dotčeným určitě pomůže. Zázraky bych ale nečekal.

Osobní údaje putující mezi EU a Japonskem budou jako v bavlnce. Obě strany 17. 7. završily rozhovory ohledně tzv. rozhodnutí o odpovídající ochraně. V praxi to znamená, že si budou navzájem důvěřovat.

Euroauditoři principielně souhlasí, aby čerpání evropských fondů záviselo na dodržování zásad právního státu. Konstatovali to 17. 7. Návrhy, které jsou na stole, je ale nedojaly.

Volkswagen po vypuknutí Dieselgate v zásadě konal, jak měl, shrnula 17. 7. Komise. Mrzí ji ale, že po servisním zásahu už klientům nechtěl poskytovat záruku.

Summit EU-Japonsko přinesl 17. 7. hned dva důležité výsledky (kromě řady jiných): dohodu o strategickém partnerství a dohodu o hospodářském partnerství. Čili o zóně volného obchodu. Dobrá práce, řekl bych. Teď ještě ratifikace.

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění EIOPA řeší, jak jsou na tom spotřebitelé s cestovním pojištěním. 17. 7. zahájila “přezkum”. Až dopřezkoumá, měli by na tom být spotřebitelé zase o trochu lépe.

EU chce plyn. Proto komisař Maroš Šefčovič 17. 7. trilaterálně jednal s Rusy a Ukrajinci. Dohodu potřebuje do 1. 1. 2020.

Na program na podporu strukturálních reforem aka SRSP půjde víc. Namísto 142,8 mil. eur 222,8 mil. eur, souhlasila 18. 7. Rada.

 Česko má další tři problémy s implementací eurolegislativy, informovala 19. 7. Komise. Neprovedli jsme směrnici o legální migraci studentů a výzkumných pracovníků ze zemí mimo EU, pravidla týkající se údajů jmenné evidence cestujících (PNR) a ještě k tomu nedodržujeme námořní předpisy týkající se požadavků na stát vlajky.

Komise 18. 7. oznámila, že k 19. 7. zavádí prozatímní ochranná opatření na dovoz výrobků z oceli. Z obavy, že kvůli americkým clům dojde k odklonu exportu z jiných zemí. Prozatímní znamená maximálně 200 dní, ochranná opatření rovná se celní kvóty.

Evropská pohraniční a pobřežní stráž si vyzkouší spolupráci s Makedonií. EU a bývalá jugoslávská republika uzavřely 18. 7. dohodu. Operativně kolaborovat chtějí “zejména v případě náhlých výzev v oblasti migrace”.

Evropská investiční banka 18. 7. schválila financování 83 projektů (jako již tradičně nebyl žádný z Česka). Přislíbila jim 12,6 mld. eur. Čímž se jí zároveň podařilo dohnat a předehnat tzv. Junckerův plán.

Google 18. 7. dostal olbřímí pokutu 4,34 mld. eur. Podle Komise posiloval od roku 2011 dominantní postavení svého vyhledávače. Pokud tak bude činit i nadále, bude muset platit podobně olbřímí penále ve výši až 5 % průměrného denního celosvětového obratu.

Inflace v EU je stabilní, ale v Česku mírně roste. Tak tomu bylo v červnu 2018. Data 18. 7. zveřejnil Eurostat.

Komise radí s ochranou přeshraničních investic. 19. 7. vydala doporučení investorům, jak se dovolávat svých práv, a členským státům, jak chránit veřejný zájem. Snad jim bude k užitku.

Komise 19. 7. vydala dokument, jak se připravuje na brexit (a jak by se na něj měli připravit všichni ostatní). V Berlaymontu počítají se “všemi variantami vystoupení” Spojeného království z EU. Není totiž jasné, zda do 30. 3. 2019 bude ratifikována příslušná dohoda.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin bude mít v listopadu 2018 workshop, který se zaměří na potraviny pro nejmladší kojence (do 16 týdnů). Od 19. 7. mohou stakeholdeři navrhovat, co by mělo být na programu.

Databáze Openfoodtox je o 321 položek bohatší, informoval 19. 7. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. A taky je prý hezčí a uživatelsky přívětivější. Checkněte na snadno zapamatovatelné adrese www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/openfoodtox.

 Česko je šestý nejméně zadlužený členský stát EU, pokud jde o vládní dluh vztažený k HDP. Trend ale není úplně nejlepší. Eurostat 20. 7. zveřejnil data za první kvartál 2018 a porovnal je s prvním a posledním čtvrtletím 2017.

Komise pracuje 24/7. 21. 7. ovšem nebyla řeč o přípravě další nové eurolegislativy, ale o pomoci Švédsku bojujícímu podobně jako Řecko s lesními požáry.

Komise 24. 7. pokutovala kartel výrobců elektroniky. Asus, Denon & Marantz, Philips a Pioneer dostali flastr ve výši 111 mil. eur za to, že bránili prodeji svých výrobků za míň, než chtěli internetoví prodejci.

Je léto, migranti připlouvají a Komise 24. 7. “rozšiřuje opatření pro vylodění”. Co na to říct?

Lidi neumějí to, co chce byznys. Ten tak přichází o miliony. A prý bude hůř. Více ve studii Evropského hospodářského a sociálního výboru uveřejněné 24. 7.

Úřad EU pro duševní vlastnictví musí znovu posoudit, zda může být tvar tyčinky Kit Kat ochrannou známkou. 25. 7. o tom ve spojených věcech C-84/17 a C-95/17 rozhodl Soudní dvůr EU.

Energetické štítky na elektrospotřebičích není možné dovysvětlovat; musejí zůstat, jak jsou. Přesvědčila se o tom společnost Dyson vyrábějící bezpytlíkové vysavače. Soudní dvůr EU rozhodl 25. 7. ve věci C-632/16 jednoznačně v její neprospěch.

Uprchlíkovi stačí jen jedna ochrana. Když už se o něj stará Agentura OSN pro pomoc a práci pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě aka UNRWA, ochrany ze strany EU netřeba, rozhodl 25. 7. ve věci C-585/16 Soudní dvůr EU.

Směrnice o GMO se “principielně” vztahuje i na organismy vzniklé mutagenezí. Pokud vás zajímá víc, začtěte se do tiskovky, kterou 25. 7. vydal Soudní dvůr EU. K rozsudku ve věci C-528/16.

Jídlo v Evropě je bez pesticidů. Respektive jejich rezidua z 96,2 % nedosahují nastavených limitů, informoval 25. 7. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Vyplývá to z dedikované výroční zprávy zpracovávající data za rok 2016.

Členské státy souhlasí se změnami zefektivňujícími spolupráci v oblasti civilní ochrany. Coreper se na tom shodl 25. 7. Nejspíš tuší, že přírodních katastrof a jim podobných bude v EU spíš přibývat než ubývat.

Jednotný digitální trh přináší konkrétní výhody. Komise v době vrcholící okurkové sezóny 27. 7. shrnula, co už funguje (například roaming a GDPR) a co brzy fungovat bude (třeba levnější poštovné na balíky ze zahraničí).

Nordic Credit Rating AS se od 3. 8. pyšní zbrusu novou euroregistrací. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o tom dal všem zainteresovaným vědět 27. 7.

V pěti členských státech (ne však v Česku) propukla epidemie salmonelózy. Evropský úřad pro bezpečnost potravin 27. 7. informoval, že za to nejspíš může britské jídlo s okurky. Co taky jiného, když je okurková sezóna!

 Inflace bude vyšší a HDP nižší, než se čekalo. Tak v kostce vypadá message profiprognostiků, které oslovila Evropská centrální banka. Výsledky svého šetření zveřejnila 27. 7.

Evropská agentura pro léčivé přípravky si 27. 7. zase pořádně zařádila. Doporučila autorizovat preparát Onpattro na jedno mně neznámé, ale vzácné dědičné onemocnění, pak dva přípravky pro děti (Kigabeq a Slenyto) a naopak omezila používání přípravku Xofigo na léčbu rakoviny prostaty.

Rychlé info o EU z Eurostatu: nezaměstnanost v červnu 2018 = 6,9 % (v ČR 2,4 %), růst HDP ve druhém kvartále 2018 = meziročně 2,2 %. Obojí uveřejněno 31. 7.

EU SOBĚ

Když to s Poláky nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Komisi 2. 7. došla trpělivost a zahájila řízení o porušení Smlouvy o EU. Jde o polský zákon o nejvyšším soudu.

Viditelná ruka eura dopadá i na Německo. Euroskupina 2. 7. přivítala, že jí Berlín předložil aktualizovaný návrh rozpočtu. Pro rok 2018.

Euroauditoři budou kontrolovat, jak Komise (a nejen ona) prosazuje pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže, oznámil 2. 7. Evropský účetní dvůr. Odpověď by měla být známa do poloviny roku 2019.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA vydal 3. 7. výroční zprávu. Rok 2017 byl prý úspěšný. Hashtagy pro zasvěcené: #mifid #mifir #cmu #cra

Předseda Evropské rady Donald Tusk 3. 7. reportoval Evropskému parlamentu o posledním summitu. Když si odfiltrujete balast, určitě se z jeho zprávy dozvíte víc než z oficiálních závěrů.

Komise 3. 7. informovala o strestestu běloruské jaderné elektrárny. Moc si pochvalovala především “konstruktivní pracovní atmosféru”.

Evropský účetní dvůr bude prověřovat DPH a cla v elektronickém obchodě. Respektive jak se s nimi potýká EU a její legislativa. Oznámil to 5. 7. s tím, že auditní zprávu vydá v polovině roku 2019.

Deset vědeckých panelů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin od 5. 7. nové předsedy a místopředsedy. Podle tiskovky to bylo náročné, trvalo to, ale nakonec se to povedlo.

Musíte se víc snažit, pane správče! Členské státy nám poskytují málo informací o svých dekarbonizačních aktivitách a jejich výsledcích, postěžovala si 5. 7. Evropská agentura pro životní prostředí.

Zaangažovaný zaměstnanec = spokojený zaměstnanec. Takhle jednoduché to podle zprávy Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound z 6. 7. je. A ještě to může napomoci inovacím.

Súdánský prezident Omar al-Bašír navštívil Džibutsko a Ugandu, ale ani jedna ze zemí jej nevydala Mezinárodnímu trestnímu soudu, konstatovala 9. 7. EU. Samozřejmě s politováním. Podobně jako když se objevil o deset dní později v Rusku.

Tak se uskutečnil 20. summit EU-Ukrajina. Podle slov Jean-Clauda Junckera z 9. 7. “jsme toho průběhu posledních čtyř let společně dosáhli více než za celých dvacet let předtím”. Ano. A teď kontrolní otázka: Stalo by se tak i v případě, kdy by Ukrajina nepřišla o Krym?

Evropská investiční banka a Evropská kosmická agentura si rozumějí. 10. 7. podepsaly memorandum o porozumění. Je hlavně o navýšení investic do kosmického výzkumu.

Pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“ (nekecám, fakt se to tak jmenuje!) zveřejnila 10. 7. svou závěrečnou zprávu. Místní, regionální a národní orgány se podle jejích tvůrců musejí více zapojovat do dění v Bruselu (i když to v současnosti jde docela obtížně). Dokonce pro to vymysleli nový pojem: aktivní subsidiarita. Jakým smajlíkem byste tuhle zprávu doprovodili vy?

Komise podporuje normalizaci situace v Řecku spuštěním rámce po ukončení programu, zní nadpis tiskovky z 11. 7. Ano, v Bruselu to s jazykem vždycky uměli.

Komise 12. 7. zveřejnila tradiční letní hospodářskou prognózu. Euroekonomika by měla v následujících dvou letech růst přibližně 2% tempem. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná zní, že by se tak mělo dít “v prostředí zvýšené nejistoty”.

 Jak členské státy dodržují právo EU?, zeptala se 12. 7. Komise. A hned si odpověděla: Je co zlepšovat. Zvláště v Česku.

Preventivní složka Paktu stability a růstu, klíčového dokumentu pro udržení eurozóny alespoň jakž takž v chodu, nefunguje, konstatoval 12. 7. Evropský účetní dvůr. Důvod? Komise je měkká. Doporučení? Měla by ztvrdnout.

Evropa, která chrání, je hezký slogan, nesmí ale být v nesouladu s evropskými hodnotami. Tak 12. 7. reagovali v Evropském hospodářském a sociálním výboru na nové rakouské předsednictví. Asi vědí, že Vídeň teď není tak úplně na jejich straně.

Bulhaři chtějí do europřípravky ERM II a eurozóna je happy. Tiskovka z 12. 7. ale správně upozorňuje, že úplná “dávačka” to nebude.

Soudní dvůr EU odsoudil 12. 7. Evropský parlament a Evropskou investiční banku k pokutě 10 tis. eur za to, že neřešily psychické obtěžování svých zaměstnanců. Rozsudek padl ve věcech T-275/17 a T-377/17.

Rada pátrá, radí, doporučuje. 13. 7. zakončila tzv. evropský semestr a vydala stanoviska k hospodářským a fiskálním politikám všech členských států kromě Řecka. Tentokrát to měla díky hospodářskému růstu docela snadné. Všem bez výjimky doporučila, aby ho neprojedly.

V roce 2024 se budou europoslanci volit trochu jinak. Rada 13. 7. přijala nová pravidla (v návaznosti na Evropský parlament, který tak učinil již 4. 7). Pro volební obvody zahrnující více než 35 mandátů bude například stanoven povinný práh ve výši 2-5 %.

Samá pozitiva a sociální jistoty. Komise 13. 7. zveřejnila každoroční přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v EU. Náladu jí kazí jen sestry digitalizace a automatizace.

13. 7. zasedla Rada stabilizace a přidružení. S Bosnou potřetí, s Makedonií počtrnácté. V obou případech ideální příležitost k vydání zásadního společného prohlášení.

V Pekingu se uskutečnil 20. summit EU-Čína. Komise při té příležitosti vydala 16. 7. tiskovku konstatující, že “strategické globální partnerství dosáhlo nové úrovně důležitosti”. Nutno dodat, že něco se skutečně dohodlo.

EU je odhodlána bojovat proti beztrestnosti v případě nejzávažnějších trestných činů a porušování mezinárodního humanitárního práva. 16. 7. to řekla euroministryně zahraničí Federica Mogherini. Den nato totiž byl Den mezinárodního trestního soudnictví.

Transparentnost se vyplácí. Evropská agentura pro léčivé přípravky 16. 7. konstatovala, že proaktivní zveřejňování klinických dat se jí jeví jako sukces.

Od sestřelení letu MH17 uplynuly 17. 7. čtyři roky a Federica Mogherini řekla, že nikdy nezapomeneme (že to udělali Rusové).

Je Evropa chytřejší, zelenější a inkluzivnější?, zeptal se 17. 7. v souvislosti s plněním cílů strategie Evropa 2020 Eurostat. A hned si odpověděl, že plus minus ano, jen ten výzkum a vývoj by mohl být rozvinutější a chudoba chudší.

Tak nám Komise 18. 7. zaregistrovala dvě nové evropské občanské iniciativy: Zastavte hladovění 8 % obyvatel Evropy a Trvalé občanství EU. Pro každou z nich platí, že se jí Komise bude muset zabývat, pokud do roka získá milion podpisů z alespoň sedmi členských států. Tak good luck!

Jak ve věznicích předejít šíření chorob přenášených krví? Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA to ví. 23. 7. zveřejnilo pokyny pro stakeholdery a ti by se jimi měli řídit.

Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo skončila. Komisař Christos Stylianides byl 25. 7. rád.

Donald Tusk podal 25. 7. zprávu o fungování Evropské rady od května 2016 do června 2018. Tiskovka, z níž jsem se to dozvěděl, byla pojmenována případně: Usilovat o jednotu.

Vztah EU a USA se dostal do nové fáze - fáze blízkého přátelství. Alespoň se o tom tak píše ve společném prohlášení Donalda Trumpa a Jean-Clauda Junckera z 25. 7. po návštěvě druhého z nich v Bílém domě.

Mr. & Mr. Brexit (Michel Barnier a Dominic Raab) měli 26. 7. “druhé konstruktivní setkání”. Přinejmenším Barnier si ho užil. Schválně si přečtěte záznam jeho tiskovky. Co na to říkáte?

Eurobankovky se v prvním kvartále 2018 prakticky nepadělaly, informovala 27. 7. Evropská centrální banka. A když už, tak zpravidla dvaceti- a padesátieurovky. Z oběhu staženo 301 tis. padělků, což je nejméně za poslední tři roky.

Euroagentury pomáhají politikům proplouvat rozbouřenými vodami vědecké nejistoty. Jak přesně? Nahlédněte do materiálu publikovaného 31. 7. na webu Evropské nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound.

EU SVĚTU

Evropská investiční banka 2. 7. masivně podpořila jižní sousedy EU. Egypt, Jordánsko, Libanon, Maroko a Tunisko dostanou na své projekty 1,8 mld. eur. Líznout by si měla i Palestina, o ní se ale v perexu příslušné tiskové zprávy raději nepíše.

Evropská investiční banka neví, z které na kterou. 4. 7. nabídla spolupráci jak Latinské Americe a Karibiku, tak západnímu Balkánu. A dokonce se ji jala podpořit i penězi.

Rada 5. 7. prodloužila platnost protiruských hospodářských sankcí o dalších šest měsíců, tedy do 31. 1. 2019. Podmínka jejich zrušení zůstává pořád stejná: plnění minských dohod.

Další tři pro(ti)imigrační programy, dalších 90 mil. eur, vyčetl jsem z tiskovky Komise uveřejněné 6. 7. Svěřenský fond EU pro Afriku má letos nějak napilno. Migrační krize tedy nepolevila?

Do Sahelu míří další humanitární pomoc. Tamější země trpí podle Komise nejhorší potravinovou krizí za posledních pět let, a tak jim 10. 7. přislíbila 191,3 mil. eur.

Nejprve sucho, pak povodně a ještě uprchlíci. Zkoušenému Somálsku a Džibutsku Komise 11. 7. slíbila poslat 89,5 mil. eur.

Afrika by si měla pomoct. Komise 11. 7. informovala o zárukách ve výši 800 mil. eur, které by měly na černém kontinentě “mobilizovat” investice v objemu 8-9 mld. eur. Jde o součást Externího investičního plánu, jemuž zainteresovaní neřeknou jinak než EIP.

Zástupci EU se byli ve dnech 5.-11. 7. podívat na lidská práva v Kambodži, informovala 12. 7. Komise. Teď nastane ta nudnější část jejich mise - budou analyzovat.

Lesní požáry a záplavy už v Gruzii nebudou problém. Země 12. 7. uzavřela s EU dohodu o spolupráci v oblasti civilní ochrany.

Komise zahájí jednání o nové dohodě s Uzbekistánem. Rada 16. 7. uznala, že dohoda z roku 1999 je přece jen už out of date.

Na Maledivách mají problém s demokracií a Radě 16. 7. došla trpělivost. A tak “přijala rámec pro cílená omezující opatření vůči osobám a subjektům odpovědným za oslabování právního státu a za závažné porušování lidských práv”. Mohlo by se jim například zakázat cestovat.

Peníze za reformy. Tak jednoduché to podle Fóra partnerů Somálska, mezi něž patří i EU, je. 17. 7. se sešlo v Bruselu.

Kosovo splnilo všechna kritéria pro bezvízový styk, oznámila 18. 7. Komise. Země už ví, kudy vede její hranice s Černou Horou, a ještě k tomu bojuje jak lev proti organizovanému zločinu. Teď je řada na Radě a europoslancích.

Syrským uprchlíkům v Turecku přistane 400 mil. eur. Komise 25. 7. usoudila, že by bylo dobré je vzdělávat i po říjnu 2018.

Jak pomoci 940 tis. lidem najednou? Zafinancujte jim kanalizaci. Evropská investiční banka tak učinila 25. 7. v Egyptě. Vyšlo ji to na 126 mil. eur. Zatím. Protože jimi příliv peněz do Egypta zdaleka nekončí.

Operace EU v Somálsku aka Atalanta potrvá do 31. 12. 2020 a od 29. 3. 2019 bude řízena místo z Británie ze Španělska a Francie Španělem Antoniem Martorellem Lacavem. Rozhodla o tom Rada 30. 7.

Rada 30. 7. prodloužila a prohloubila mandát vojenské výcvikové mise EU ve Středoafrické republice (EUTM RCA). Do 19. 9. 2020. Vyjde to na 25,4 mil. eur.

Štítky: