EU RADAR 6/2021

Dnešní EU není jen koronavirus. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Nadnárodní společnosti budou reportovat, jak platí daně
  • Fond pro spravedlivou transformaci dostal zelenou
  • Komise navrhla rozpočet EU na rok 2022
  • Evropský parlament schválil ESF+
  • Česko má problém s dodržováním unijní legislativy
  • Europoslanci podporují biodiverzitu
  • Je třeba vyřešit střet zájmů českého premiéra Babiše
  • Budování TEN-T se má urychlit
  • Rada podpořila regulaci roamingu
  • Pravidla EU pro výběr mýta se zpřísní
  • Směrnice o autopojištění dozná změn
  • Evropský parlament definitivně schválil kohezní balík pro roky 2021-2027
  • Rada a Evropský parlament dosáhly dohody o společné zemědělské politice
  • Rada stvrdila climate law

  EU NÁM


  1/6 EU v sedmi členských státech spustila pilotně, měsíc před deadlinem, bránu pro ověřování covidpasů. Dostalo se mezi ně i Česko. (Potřebnou legislativu schválila dva týdny nato.)

  1/6 Nadnárodní společnosti budou reportovat, jak platí daně, shodli se zástupci Rady a Evropského parlamentu.

  3/6 Komise navrhla digitální euroidentitu. Ne pro všechny, jen pro ty, kteří ji chtějí.

  3/6 Rada se dohodla na postoji k reformě uspořádání letového provozu. K tzv. jednotnému evropskému nebi je ale ještě daleko.

  3/6 Pravidla pro používání najatých nákladních aut budou jasnější. Rada schválila svou pozici.

  3/6 Občané třetích zemí budou moci znovu pracovat v odvětví vnitrozemské plavby, souhlasila Rada.

  4/6 GDPR opět na scéně. Komise vydala minoritní update, aby zohlednila, co na tomto poli napáchal Soudní dvůr. #schrems

  7/6 Rada podporuje e-CODEX, tedy “e-Justice Communication via Online Data Exchange”.

  7/6 Větší právní jistota v otázce přeshraničního převodu pohledávek. Rada tak chce podpořit investice v EU.

  7/6 Fond pro spravedlivou transformaci dostal od Rady zelenou. Postuhelné regiony mohou počítat se 17,5 mld. eur.

  7/6 Začaly se uplatňovat nové směrnice o autorském právu a o televizních a rozhlasových programech, připomněla Komise.

  8/6 Komise navrhla rozpočet EU na rok 2022. Počítá s 167,8 mld. eur plus s 143,5 mld. eur v podobě grantů z NextGenerationEU.

  8/6 Evropský parlament schválil nový Evropský sociální fond aka ESF+. V letech 2021-2027 bude disponovat 88 mld. eur.

  9/6 Česko problém s dodržováním unijní legislativy v oblasti (1) ochrany před invazními druhy, (2) prevence havárií s přítomností nebezpečných látek, (3) znečištění způsobeného průmyslovými činnostmi, (4) skládkování, (5) nakládání s odpady, (6) boje proti kyberkriminalitě a (7) volebního práva občanů EU. V posledním případě už je to na soud.

  9/6 Europoslanci podporují biodiverzitu. A požadují závazné cíle.

  10/6 Je třeba vyřešit střet zájmů českého premiéra Babiše, konstatovali poxté europoslanci.

  11/6 Rada se dohodla na nových pravidlech pro přeshraniční energetickou infrastrukturu. Cíl: modernizace a dekarbonizace.

  14/6 Komise a byznys investují 22 mld. eur do 11 nových inovačních a výzkumných partnerství. Mají “vyřešit největší výzvy naší společnosti”.

  14/6 Na vnitřní bezpečnost EU Rada vyčlenila v letech 2021-2027 tři fondy s 18 mld. eur celkem. 

  14/6 EU nová doporučení týkající se omezení volného pohybu. Jde o reakci na očkování a zavádění covidpasů.

  14/6 Budování transevropské dopravní sítě TEN-T se má urychlit. Díky rychlejšímu udělování povolení, jež schválila Rada. Pomoci i nový Nástroj pro propojení Evropy aka CEF 2.0 s 33,71 mld. eur.

  15/6 Komise vydala desetileté dluhopisy za 20 mld. eur. EU mají pomoci s financováním obnovy po covidu. Podobně jako ty z druhé, 15mld. emise. #nextgenerationeu

  15/6 Rada souhlasila s posílením EMA, tedy Evropské agentury pro léčivé přípravky.

  16/6 Komise schválila pracovní program Horizontu Evropa na období 2021-2022. Na jeho zelené a digitální plnění vynaloží 14,7 mld. eur.

  16/6 Rada podpořila regulaci roamingu i po 30. 6. 2022. Stávající pravidla se prodlouží, budou-li pro i europoslanci.

  16/6 Pravidla EU pro výběr mýta se zpřísní. Budou zelenější, souhlasili zástupci Rady a Evropského parlamentu.

  22/6 (Post)doktorandi mohou soutěžit o 822 mil. eur. Začaly akce “Marie Curie-Skłodowska”.

  22/6 EU bude otevřenější vůči inovativním technologiím ve zdravotnictví. Rada a Evropský parlament se dohodly na textu legislativy. #htaregulation

  22/6 YouTube “neuskutečňuje sdělování obsahů chráněných autorským právem”, rozhodl Soudní dvůr ve věcech C-682/18 a C-683/18.

  22/6 Směrnice o autopojištění dozná změn. Ve prospěch poškozených, shodla se Rada s Evropským parlamentem.

  24/6 Fond Evropské rady pro inovace investuje více než 178 mil. eur do průlomových inovací. Jeden příjemce může dostat 0,5-15 mil. eur.

  25/6 Evropský parlament definitivně schválil kohezní balík pro roky 2021-2027. Obsahuje 373 mld. eur.

  25/6 Rada a Evropský parlament dosáhly dohody o nové společné zemědělské politice. Pravidla se uplatní v letech 2023-2027.

  28/6 Komise připomněla, že od 1. 7. 2021 bude DPH podléhat veškeré zboží dovážené do EU. Tedy i to za méně než 22 eur.

  28/6 Osobní data běhající mezi EU a Velkou Británií budou chráněna (v zásadě) podle unijních not, oznámila Komise.

  28/6 Komise vyplatila prvních 800 mil. eur na obnovu po covidu. Dostalo se i na Česko. #reacteu

  28/6 EU bude chránit opylovače. Rada se dohodla na klíčovém parametru tzv. Bee Guidance Document.

  28/6 Rada podpořila dohodu o prodeji nesplácených úvěrů třetím stranám. Cílem je podpořit rozvoj sekundárního trhu.

  28/6 Rada stvrdila čtyři dny po europoslancích evropský právní rámec pro klima aka climate law. Čili snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 ne o 40 % oproti roku 1990, ale nejméně o 55 %.

  29/6 Komise identifikovala pět slibných léků proti covidu: baricitinib, kombinaci bamlanivimabu a etesevimabu, kombinaci kasirivimabu a imdevimabu, regdanvimab a sotrovimab.

  30/6 Komise předložila revizi pravidel týkajících se spotřebitelských úvěrů a bezpečnosti výrobků. Kvůli postupující digitalizaci.

  30/6 Evropský obranný fond má první roční pracovní program. Takže se může otevřít 23 výzev k předkládání projektů za 1,2 mld. eur.

   

  EU SOBĚ

  1/6 Už žádné daňové úniky! Komise zahájila činnost Evropské daňové observatoře, která má zkoumat, jak zamezit “vyhýbání se daňovým povinnostem”.

  1/6 Normy EU loni plnilo 83 % z 22 276 lokalit ke koupání, informovala Komise.

  2/6 Schengen má být “pevnější a odolnější”. Komise předložila další strategii.

  2/6 Evropský semestr je tu. A s ním i každoroční hraběcí rady Komise k rozpočtům jednotlivých členských států.

  2/6 Česko Komisi doručilo svůj Národní plán (postcovidové) obnovy. 33 dní po termínu. Ostatní plány, s výjimkou estonského, který taky dorazil pozdě, Komise už mezitím posoudila a schválila, třeba ten portugalský, španělský, řecký, dánský, lucemburský, rakouský, slovenský, lotyšský, německý, italský, belgický a francouzský.

  4/6 Komise začala vyšetřovat reklamní praktiky Facebooku. Podezřívá jej z protisoutěžního chování.

  7/6 Agentura EU pro základní práva se má nově věnovat i policejní a justiční spolupráci v trestních věcech, souhlasila Rada.

  7/6 Komise žádá stakeholdery, aby se vyjádřili k návrhům pokynů ke státní podpoře v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí. Ozvat se mohou do 2. 8. 2021.

  8/6 Díky rozpočtu EU se podařilo zajistit rychlou a komplexní reakci na covid, pochválila se Komise.

  9/6 Komise zahájila veřejnou konzultaci o rybolovných právech na rok 2022. Zapojit se lze do 31. 8. 2021.

  14/6 Děti budou mít “evropskou záruku”, souhlasila Rada. Má předcházet sociálnímu vyloučení.

  15/6 Komise zveřejnila sdělení o poučení z covidového vývoje. Má podobu desatera.

  15/6 Lidé pracující prostřednictvím digitálních platforem mají být lépe chráněni. Komise zahájila druhou fázi konzultací se sociálními partnery. Potrvá do 15. 9. 2021.

  16/6 Komise zaregistrovala evropskou občanskou iniciativu „Zákaz reklamy a sponzorství pro fosilní paliva“. A taky iniciativy “European EcoScore” a “Save cruelty-free cosmetics - Commit to a Europe without animal testing”. Má-li se jimi někdo zabývat, potřebují za rok každá získat nejméně 1 mil. podpisů.

  18/6 Belgický soud nařídil, aby AstraZeneca dodala EU 50 mil. vakcín. Postupně, do 27. 9. 2021.

  19/6 Ve Štrasburku se uskutečnilo první plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy aka CoFE.

  21/6 Komise zveřejnila inovační scoreboard vzor 2021. V Česku se situace zlepšuje, pořád je ale pod průměrem EU.

  21/6 Vznikla evropská platforma pro boj proti bezdomovectví. Na konferenci na vysoké úrovni.

  22/6 Komise začala vyšetřovat Google. Zda neoprávněně neupřednostňoval a/nebo nezneužíval své reklamní systémy.

  23/6 Komise chce zřídit Společnou kybernetickou jednotku. Má pomoci při prevenci a řešení rozsáhlých incidentů.

  24/6 Menstruační pomůcky bez DPH. Europoslanci schválili nezávaznou rezoluci k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví.

  25/6 Sešla se Evropská rada. Věnovala se covidu, hospodářskému oživení, migraci, Turecku, Libyi, (Bělo)rusku, Sahelu, Etiopii a kybernetické bezpečnosti.

  28/6 Komise představila novou strategii BOZP pro roky 2021-2027. Pokouší se reflektovat zkušenost s covidem.

  29/6 Komise zveřejnila první data o fungování krátkodobých pronájmů typu Airbnb. Nejčastěji služeb online platforem využívají turisti v Paříži, Barceloně a Římě.

  29/6 Komise navrhla, jak po covidu koordinovaně otevřít kulturu. Její pokyny jsou ale nezávazné.

  29/6 Z Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu EASO se stane plnohodnotná Agentura EU pro azyl, dohodla se Rada s europoslanci.

  30/6 Komise bude kladně reagovat na evropskou občanskou iniciativu „Konec doby klecové“. I díky europoslancům. Do roku 2023 předloží legislativní návrh.

  30/6 Komise navrhla Pakt o venkově a Akční plán pro venkov. Cíle? Síla, konektivita, odolnost a prosperita.

  30/6 Komise zahájila činnost znalostního onkologického centra. Má podobu webu.

   

  EU SVĚTU

  1/6 EU opět vyplácí makrofinanční pomoc. Tentokrát Tunisku, Kosovu, Černé Hoře a Severní Makedonii. Celkem 460 mil. eur.

  2/6 Ghana dostala od EU žlutou kartu. Nebojuje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. (V případě Velké Británie to snad nehrozí.)

  2/6 Kandidátské státy si v letech 2021-2027 přijdou na 14,2 mld. eur. Zástupci Rady a Evropského parlamentu dosáhli dohody o novém nástroji předvstupní pomoci aka IPA III.

  2/6 Rada se dohodla na mandátu k nástroji pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek aka IPI. Cíl: nenechat si od některých třetích zemí kálet na hlavu.

  3/6 Z Japonska a dalších (ú)zemí by se do EU už zase mělo dát cestovat normálně, doporučila Rada.

  4/6 EU vykázala běloruské dopravce ze svého vzdušného prostoru a letišť.

  4/6 EU chce světu zpřístupnit proticovidové vakcíny prostřednictvím akce na půdě WTO. Vydala k tomu dvě sdělení.

  9/6 EU nový nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci aka NDICI.

  10/6 EU pomůže se vzděláváním dětí v 90 zemích. V letech 2021-2027 slíbila přispět 700 mil. eur. #globalpartnershipforeducation

  11/6 Rada schválila dohodu mezi EU a Velkou Británií o rybolovných právech na rok 2021.

  17/6 Komise přispěje 147 mil. eur na venezuelské uprchlíky. Peníze mají pomoci krátkodobě i dlouhodobě.

  18/6 Rada prodloužila mandát mise EUBAM Libya o další dva roky, tedy do 30. 6. 2023.

  21/6 Rada prodloužila protiruské sankce a přijala třetí sérii protibarmských a čtvrtou sérii protiběloruských sankcí. Ty posledně jmenované se aktuálně vztahují na 43 osob a šest subjektů, resp. 166 osob a 15 subjektů.

  22/6 Green Deal se šíří za hranice Unie. EU a Angola zahájily jednání o vůbec první dohodě o usnadnění udržitelných investic.

  24/6 EU navrhla modernizaci Světové celní organizace. Chce do její praxe mimo jiné začlenit svou zelenou agendu.

  24/6 Europoslanci podpořili směřování Bosny a Hercegoviny do EU. Musí ale pokračovat s reformami.

  28/6 Rada schválila podpis čtyř liberalizačních dohod o letecké dopravě - s Ukrajinou, Arménií, Tuniskem a Katarem.

  30/6 Komise navrhla, jak řešit problémy při provádění Protokolu o Irsku a Severním Irsku. Chlazené maso bude, zdá se, zachráněno.

  Štítky: