EU RADAR 5/2020

EU RADAR 5/2020
Dnešní EU není jen koronavirus. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Komise schválila české koronazáruky
  • Jarní hospodářská prognóza nezní moc povzbudivě
  • Český premiér by měl co nejdříve vyřešit svůj střet zájmů
  • Europarlament podpořil využívání přečištěné odpadní vody
  • Štítky na pneumatikách budou obsahovat víc informací
  • Česko neplní své povinnosti
  • Rada podpořila kurzarbeit
  • Biologická rozmanitost a šetrné zemědělství jsou budoucnost
  • Komise předložila inovovaný sedmiletý rozpočet a přihodila k němu ještě 750 mld. eur

 

EU NÁM

4/5 Komise oznámila, že zemědělci a potravináři mohou využívat postcovidovou podporu. Za unijní peníze mohou např. skladovat maso a mléko.

4/5 Antidumpingová a antisubvenční cla fungují. Komise ve výroční zprávě o ochraně obchodu tvrdí, že v roce 2019 vedla k 80% snížení “nekalého dovozu”.

 5/5 Komise schválila české koronazáruky ve výši 5,2 mld. eur. Pro velké podniky zabývající se vývozem. S cílem omezit riziko spojené s poskytováním úvěrů.

6/5 Tradiční jarní hospodářská prognóza nezní moc povzbudivě: hluboká a nerovnoměrná recese (-7,5 % v EU jako celku), nejisté oživení (+6 % v roce 2021).

7/5 Komise přitvrzuje v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zveřejnila ambiciózní akční plán.

 7/5 Komise schválila žádosti 18 členských států včetně Česka o podporu při přípravě územního plánu spravedlivé transformace. Až budeme mít plán, budeme moci z unijních peněz pomáhat “postuhelným” regionům.

 7/5 Komise schválila český program podpory ve výši 7,3 mil. eur na výzkum a vývoj související s koronáčem.

 7/5 Český premiér by měl co nejdříve vyřešit svůj střet zájmů, konstatovali europoslanci z výboru pro rozpočtovou kontrolu. A zároveň mu řekli, jak to přesně udělat.

8/5 Komise uvolnila 1,5 mil. (!) masek zakoupených na podporu zdravotnických pracovníků a poslala je do 17 členských států.

8/5 Postcovidová státní podpora zaměřená na rekapitalizaci podniků může pokračovat, oznámila Komise.

8/5 Komise vyzvala členské státy, aby prodloužily omezení zbytných cest po EU do 15. června.

8/5 Rada schválila rozsáhlou pokoronavirovou podporu sektoru dopravy. Ne peněžní, ale (de)regulační. Zato s prvním a druhým pokračováním v témže měsíci.

11/5 Komise zahájila druhou veřejnou konzultaci k revizi obecného nařízení o blokových výjimkách aka GBER. Vy, kteří víte, oč jde, se můžete vyjádřit do 6. 7. 2020.

13/5 Mykotoxin ochratoxin A škodí zdraví, konstatoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA (a uvědomil Komisi).

13/5 Vouchery jsou “atraktivní alternativa k vrácení hotovosti”, prohlásila Komise při prezentaci strategie pomoci postcovidovému cestovnímu ruchu. 

13/5 Europarlament podpořil využívání přečištěné odpadní vody v zemědělství. Sláva!

13/5 Energetické štítky na pneumatikách budou od roku 2021 obsahovat víc informací, souhlasili europoslanci.

 14/5 Česko neplní své povinnosti, konstatovala Komise. Problém máme s posuzováním vlivů na životní prostředí a pravidly pro čištění odpadních vod a špinavých peněz (sic!).

14/5 Chytrá karanténa jen v kombinaci s ochranou osobních údajů, požadují europoslanci.

 14/5 Europoslanci schválili účetnictví EU za rok 2018 a vyzvali k zesílení boje proti podvodům. Hlavně v Česku.

14/5 Kybernetické útoky na EU = sankce. Minimálně do 18. 5. 2021, odsouhlasila Rada.

15/5 Evropská investiční banka “rozhazovala”. 3,4 mld. eur na boj s koronavirem, napříč sektory. A ne jednou.

 15/5 Komise schválila český program záruk pro podniky postižené pandemií. Suma? 18,5 mld. eur.

19/5 Rada podpořila kurzarbeit. Schválila “nástroj pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci” aka SURE.

19/5 Evropská investiční banka podpoří bateriový průmysl. 1 mld. eur jen v roce 2020.

 20/5 Komise nám dala dobré rady, jak na restart po koronaviru. Investovat, digitalizovat a debyrokratizovat. #evropskysemestr

20/5 Biologická rozmanitost a šetrné zemědělství jsou budoucnost. Komise přijala hned dvě strategie - k biodiverzitě a “od zemědělce ke spotřebiteli” (aka Farm to Fork).

27/5 Komise předložila inovovaný sedmiletý rozpočet a přihodila k němu ještě 750 mld. eur na postcovidové “oživení”. Europoslanci jí stejně jako členské státy dali najevo, že jen tak s něčím souhlasit nebudou.

28/5 Volný pohyb osob nemusí být tak volný (a protekcionismus je někdy na místě), navrhl generální advokát ve věcech C-620/18 a C-626/18 týkajících se žaloby na neplatnost směrnice o vysílání pracovníků.

 

EU SOBĚ

4/5 Komise zaevidovala 7,4 mld. eur na vakcínu proti koronaviru. Sama během celosvětové dárcovské kampaně přislíbila 1,4 mld. eur. A rozhodně tím prý nekončí.

4/5 Europarlament vyzval členské státy, aby přispěly ke zvýšení informovanosti o krocích EU v boji proti COVID-19. Co dodat?

4/5 Zachraňme evropskou kulturu a hodnoty, vyzvali v časech koronaviru europoslanci z výboru pro kulturu a vzdělávání Komisi.

5/5 Evropská centrální banka vzala na vědomí, že německý ústavní soud má zásadní problém s jejím PSPP (Programem nákupu ve veřejném sektoru).

5/5 COVID-19, drogy a darknet. V Evropském monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost EMCDDA se koukli tak nějak na všechno dohromady. A ještě na něco navíc.

 5/5 Komise udělila Cenu Jana Amose Komenského za “vysoce kvalitní výuku o EU”. Cenu získalo 22 škol z celé EU, z Česka prostějovská Střední odborná škola podnikání a obchodu. Gratulujeme!

7/5 Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound přišla se zdrcujícím postcovidovým průzkumem: klesající optimismus, nízká důvěra a rostoucí obavy ze ztráty zaměstnání a finanční nejistoty.

7/5 Euroauditoři vydali zprávu o činnosti v roce 2019. Podle svých slov “kontrolují, jak opatření a výdaje EU v praxi vytvářejí přidanou hodnotu”. A jde jim to. Bohužel.

8/5 Práce škodí zdraví - způsobuje muskuloskeletální poruchy a psychosociální rizika, konstatovala Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU-OSHA.

8/5 Malé a střední podniky se obávají finančních důsledků koronavirové krize, vyplývá z průzkumu Evropské centrální banky.

8/5 Den otevřených dveří na Den Evropy jen online, oznámil v předvečer 70. výročí Schumanovy deklarace Europarlament.

11/5 Komise zahájila činnost platformy Fit for Future, která jí má pomoct při snižování administrativní zátěže, a hledá pro ni experty. Tak se přihlaste. Máte čas do 19. 6. 2020.

12/5 Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO varuje, že by COVID-19 mohl vést ke zvýšené migraci.

14/5 Evropský institut pro rovnost žen a mužů EIGE poradil, jak na gender budgeting. Zahanbit se nenechala ani Evropská centrální banka: chce zvýšit počet zaměstnankyň.

14/5 Demokracie v Maďarsku je (zase) v ohrožení, je přesvědčena většina europoslanců, a chce zemi sankcionovat.

15/5 Komise zaregistrovala dvě nové občanské iniciativy. První žádá zavedení základního nepodmíněného příjmu, druhá „svobodu sdílet“. Tohle bude legrace.

20/5 Obecné nařízení o ochraně údajů aka GDPR slaví dva roky. Komise si to připomněla oslavnou tiskovkou.

25/5 Bude další konference o budoucnosti Evropy (tedy EU). Europoslanci chtějí, aby začala už v září (když v květnu to kvůli koroně nešlo).

26/5 Europoslanci si nechali udělat průzkum a vyšlo jim, že euroobčané si přejí, aby EU byla v krizích, jako byla/je ta koronavirová, akceschopnější.

26/5 Státní podpora musí být dočasná a omezená. A pokoronavirová obnova digitální a zelená. Myslí si europoslanci z výboru pro hospodářství a měnu.

27/5 Komise vydala zprávu “Výkonnost vědy, výzkumu a inovací v EU”. Zelená nám jde, digitál o dost méně (stejně jako financování).

28/5 Euroauditoři přezkoumají reakci EU na COVID‐19. Updatovali svůj pracovní program pro rok 2020.

29/5 Jak při kontrole vnějších hranic dodržovat lidská práva? Agentura EU pro základní práva FRA vydala příručku.

29/5 Jak se během pandemie změnil trh s drogami? Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA prý . K horšímu.

29/5 EU snížila emise skleníkových plynů od roku 1990 o 23,2%, takže její celosvětový podíl poklesl z 15 % na 8 %, zjistila Evropská agentura pro životní prostředí EEA.

 

EU SVĚTU

5/5 EU schválila 3 mld. eur na pomoc sousedům. Aby se vyrovnali s hospodářskými důsledky koronavirové pandemie. (S tím, že západnímu Balkánu po summitu v Záhřebu slíbila pomoct i Skupina Evropské investiční banky.)

8/5 Komise zřídila koronavirový letecký most k přepravě humanitárních pracovníků a nouzových dodávek do nejzranitelnějších oblastí na světě. První let směřoval do Středoafrické republiky.

12/5 Komise zveřejnila pokyny ke koronavirové humanitární pomoci v zemích, na které se vztahují sankce. Jako je třeba Sýrie. 

26/5 Frontex bude spolupracovat s Černou Horou a Srbskem, souhlasila Rada.

28/5 Protisyrské sankce potrvají minimálně do 1. 6. 2021. Rada prodloužila jejich platnost o další rok.

29/5 EU schválila vyplacení makrofinanční pomoci (půjček) Ukrajině. V bezprecedentní výši 500 mil. eur.

Štítky: