EU RADAR 3/2018

EU RADAR 3/2018
Dnešní EU není jen brexit a migrační krize. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.

NEPŘEHLÉDNĚTE

 • Česko neprovedlo unijní pravidla o jakosti benzinu a nafty
 • Daňoví poradci budou muset sami sebe bonzovat
 • EU chce zakázat nesplácení úvěrů
 • Ovoce, zelenina a mléko do škol přijdou jen v Česku na 5,8 mil. eur
 • Režim základní platby pro zemědělce má své limity
 • Rada rozhodla o uzavření dohody o pojištění a zajištění s USA
 • EU zaznamenala v roce 2017 649 855 nových žádostí o azyl
 • Komise spustila portál WiFi4EU
 • Digitální ekonomika potřebuje “spravedlivě zdanit”
 • Emise CO2 z nákladních automobilů a autobusů se brzy dočkají standardizovaného měření
 • Online obsah, který si předplatíte doma, můžete od 1. 4. 2018 využívat v celé EU
 • Převody peněz v EU by mohly zlevnit

EU NÁM

Dva pruhy nejsou Adidas, to ví každý. Nebo aspoň skoro každý. I proto Soudní dvůr EU 1. 3. pro jistotu rozhodl, že společnost se může bránit proti tomu, aby byly jako ochranná známka Unie zapsány právě dva paralelní pruhy. Přirozeně jen na botách.

Komise chce dál potírat nezákonný obsah na internetu. A tak 1. 3. “v zájmu vystupňování tohoto boje doporučila společnostem a členským státům několik operativních opatření”. Třeba pravidlo jedné hodiny, během níž by měl z netu zmizet teroristický obsah (tedy pokud ho někdo nahlásí). A jestli to nepůjde po dobrém, přijde legislativa.

Americké kontroly ve farmaceutických firmách uznává od 1. 3. i Česko. A platí to i vice versa. Do režimu euroamerické vzájemnosti tak spadá už dvanáct členských států.

Zinbryta na roztroušenou sklerózu je asi fakt problém. Evropská agentura pro léčivé přípravky 1. 3. informovala, že přezkoumá, zda lék stále patří na trh, neboť několika pacientům způsobil zánětlivé mozkové poruchy. A už 7. 3. konstatovala, že nepatří.

Schengenský informační systém SIS II bude brzy obohacen o automatizovaný systém identifikace otisků prstů AFIS, oznámila 2. 3. - a teď se nelekněte - Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, známá také jako eu-LISA.

Šéf Euroskupiny Mario Centeno 2. 3. konstatoval, že Řecko není na scestí, a tak do země mohou odtéct další peníze. První subtranše čtvrté tranše z Evropského stabilizačního mechanismu ve výši 5,7 mld. eur.

Komplexní  nařízení REACH, které upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU, slaví deset let. Což je podle Komise tak akorát na to, aby je přezkoumala a navrhla, co a jak “vytunit”. Učinila tak - zatím v podobě nelegislativní zprávy - 5. 3.

Ministři životního prostředí vedli 5. 3. učenou debatu o oběhovém hospodářství. A řekli, že už se nemohou dočkat legislativního návrhu o plastech na jedno použití.

Aerolinky, které v jednom členském státě uskutečnily pouze první úsek letu s přestupem, lze žalovat za zpoždění před soudy v zemi, kde let skončil. Soudní dvůr EU tak rozhodl ve spojených věcech C-274/16, C-447/16 a C-448/16 7. 3. A samozřejmě to neplatí bezpodmínečně. To by to jinak mohly letecké společnosti v EU zabalit.

Eurostat 7. 3. zveřejnil data o růstu HDP ve čtvrtém kvartále 2017. Česko si oproti třetímu čtvrtletí moc nepolepšilo (+0,5 %), meziročně ale zaznamenalo čtvrtý nejlepší výsledek v EU (+5,2 %).

Komise pilotně podpoří další regiony potýkající se s úpadkem kdysi tradiční průmyslové výroby. Oznámila to 7. 3. Na Česko se opět nedostalo.

Evropský semestr se posunul do další fáze. Komise 7. 3. zveřejnila každoroční analýzu hospodářské a sociální situace v jednotlivých členských státech a poprvé do ní začlenila priority tzv. evropského pilíře sociálních práv. Česko však v souvislosti s nimi “čelí výzvám”. A taky má složitý daňový systém, hodně důchodců, čím dál dražší bydlení, podhodnocené učitele a chabý e-government. (Ještě že Komise tentýž den nastínila, co chce financovat z tzv. programu na podporu strukturálních reforem aka SRSP.)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost EMCDDA si posvítilo na odpadní vody v 56 městech, aby zjistilo, jaké tam berou drogy. Česko je podle tiskovky a interaktivní mapy ze 7. 3. tradičním evropským centrem pervitinu, zato se tu moc nešňupe kokain.

Česko neprovedlo unijní pravidla o jakosti benzinu a nafty, a tak se neví, jaké jsou z nich emise skleníkových plynů. Komise nám proto podobně jako devíti dalším členským státům poslala 8. 3. tzv. odůvodněné stanovisko. K žalobě u Soudního dvora EU jsme tak zase o něco blíž. (Na druhou stranu, dvě řízení pro nám Komise tentýž den zastavila.)

Komise 8. 3. navrhla, jak v následujících letech rybařit v západním Středomoří. Stabilně, transparentně a udržitelně.

Komise konečně vzala na vědomí fintech (inovace v oblasti finančních služeb založené na moderních technologiích). 8. 3. spatřil světlo světa akční plán s devatenácti nelegislativními opatřeními. Jistou logiku, kterou sdílí např. i Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a další dohledové autority, to má. Zda to však bude stačit, je věc druhá.

Berlaymontu došlo, že plnění pařížské klimadohody bude taky něco stát. Akční plán/strategie pro udržitelné finance z 8. 3. je z tohoto úhlu pohledu ale jen slohovým cvičením. A ještě špatným. Což ovšem Komisi nezabránilo, aby na 22. 3. svolala tematickou konferenci.

Xofigo na rakovinu prostaty se nemá rádo se Zytigou, informovala 9. 3. Evropská agentura pro léčivé přípravky. Kombinace zvyšuje “riziko smrti a zlomenin”.

Rada se postavila phishingu a skimmingu. 9. 3. přijala svůj postoj ke směrnici o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních platebních prostředků a jejich padělání. Chystá se například harmonizace definic některých trestných činů.

Česko je asociální. Se sociálním zabezpečením to naše vláda podle zprávy Eurostatu z 9. 3. rozhodně nepřehání. Na unijní průměr 41,2 % (celkových vládních výdajů) ztrácíme celých deset procentních bodů. To zas bude voda na Středulův mlýn!

Komise 12. 3. zveřejnila zprávu o fungování systému rychlého varování před nebezpečnými výrobky v roce 2017. Nejvíce hlášení se týkalo hraček (a mezi nimi hlavně populárních spinnerů) a aut. Nejvíce problematického zboží pocházelo jako již tradičně z Číny (53 %).

Daňoví poradci budou od 1. 7. 2020 muset sami sebe bonzovat a oznamovat, jak svým klientům pomáhají s daňovou optimalizací (aka agresivním daňovým plánováním). Absurdní? Tak přesně tohle prošlo 13. 3. k velké radosti Komise Radou.

Na jatkách se bude moci omračovat jinak, tedy podle pozměněných pravidel, navrhl 13. 3. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Chcete-li, můžete se k draftu vyjádřit. Čas máte do 24. 4. 2018.

 Zaměstnanost v Česku je stabilní. Oproti třetímu kvartálu se v posledním čtvrtletí 2017 nehnula ani o píď, byť pracovní síla opět podražila. Zdroj: Eurostat, 14. 3.

Design oblíbených bot Crocs zůstane v EU bez ochrany, protože firma se s ním nejprve pochlubila veřejnosti a až pak Úřadu EU pro duševní vlastnictví, rozhodl 14. 3. definitivně Soudní dvůr EU ve věci T-651/16.

EU chce zakázat nesplácení úvěrů, dal by se lapidárně shrnout návrh Komise ze 14. 3. V praxi to samozřejmě má být trochu jinak, ale pachuť, že EU zase kafrá do něčeho, po čem jí nic moc není, zůstává.

Chemické látky v našem životě. Tak se jmenuje nový popularizační web Evropské agentury pro chemické látky spuštěný 15. 3. ve všech úředních jazycích EU. Nečekal jsem to, ale na první pohled vypadá fakt dobře!

“Mafie sedí u stolu” jako ochranná známka? Ani omylem, konstatoval 15. 3. Soudní dvůr EU ve věci T-1/17. Hádejte, které zemi se to nelíbilo.

Ovoce, zelenina a mléko do škol přijdou ve školním roce 2018/2019 jen v Česku na 5,8 mil. eur, informovala 15. 3. Komise. To zas budu prskat, až synek ze školy donese lokální hroznové víno z Itálie.

Erasmus z tepla domova? Komise si myslí, že to jde, a tak 15. 3. spustila Virtuální výměnný program Erasmus+. Zatím jen pilotně, na dva roky, se startovacím rozpočtem ve výši umolousaných 2 mil. eur.

Režim základní platby pro zemědělce má své limity, řekli 15. 3. auditoři Evropského účetního dvora. A když si z jejich zprávy přečtete více než jen titulek, zjistíte, že to řekli ještě kulantně. I proto nejspíš čtyři dny nato prohlásili, že “budoucí výdaje zemědělských podniků by měly vycházet z ambiciózních a relevantních výkonnostních cílů”.

Rada 15. 3. přijala doporučení pro “kvalitní a efektivní učňovskou přípravu”. Uleví se vám, pokud se na ně podívate jako na seznam dobře míněných hraběcích rad.

Board Evropské investiční banky 15. 3. schválil 34 projektů a alokoval na ně 8 mld. eur. Rozkutálejí se do celého světa, Česko opět minou.

Eurostat 16. 3. reportoval o stavu inflace v únoru 2018. V Česku jsme meziročně byli tři desetiny procentního bodu nad unijním průměrem (1,3 %).

Rada 20. 3. rozhodla o uzavření dohody o pojištění a zajištění s USA. Na své by si díky spolupráci dohledových orgánů a výměně informací měli přijít pojistitelé, zajistitelé i pojistníci.

EU zaznamenala v roce 2017 649 855 nových žádostí o azyl. To znamená výrazně méně než v letech 2015-2016 (1 257 610, 1 206 120), ale pořád více než v předkrizovém roce 2014 (563 345). Nejvíce jich bylo ze Sýrie, Iráku a Afghanistánu, informoval 20. 3. Eurostat.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA vydal 20. 3. svou první letošní situační zprávu (Trends, Risks, and Vulnerabilities Report) a varoval před nákupem kryptoměn. Pěknou paseku ale může podle něj na trzích způsobit třeba i brexit.

Komise 20. 3. spustila portál WiFi4EU. První výzva zaměřená na financování “bezplatných” municipálních internetových hotspotů bude vypsána v polovině května 2018. Každý členský stát by si měl přijít minimálně na 225 tis. eur (15 tis. eur na jeden projekt). V dalších dvou letech by měly být vyhlášeny další čtyři podobně koncipované výzvy.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru aka PPP se v EU potýkají s rozsáhlými nedostatky a jejich přínosy jsou omezené, konstatovali 20. 3. euroauditoři. A měli bohužel pravdu. Takže pokud se nic nezmění, neměly by být PPP projekty podle Evropského účetního dvora ze strany EU vůbec podporovány.

Komise může jednat o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání investičních sporů, rozhodla 20. 3. Rada. Přeje si smrt arbitráží ve prospěch soudního systému.

Digitální ekonomika potřebuje “spravedlivě zdanit”. Komise 21. 3. přišla se dvěma legislativními návrhy (na zdanění příjmu právnických osob z digitálních aktivit a na zavedení prozatímní daně z některých příjmů z digitálních aktivit) a považuje to za znamení pokroku.

Financování výzkumu se musí zjednodušit, řekli 21. 3. auditoři Evropského účetního dvora k budoucnosti programu Horizont 2020 po roce 2020.

Bayer si může koupit Monsanto, souhlasila 21. 3. Komise. Pokud Bayer splní stanovené podmínky (resp. splní, co slíbil), bude moci vzniknout skutečný agrochemický gigant.

Cena zemědělské půdy v EU vzrostla v letech 2011-2016 nejvíce v Česku. Pořád je ale relativně levná. A o pachtech platí nemlich to samé. Data zveřejnil 21. 3. Eurostat.

Zaměstnanost v roce 2016 rostla v 84 % regionů EU, informoval 22. 3. Eurostat. Pro zaměstnance jednoznačně dobrá zpráva.

Internet do každé díry, domnívají se od 22. 3. ve Výboru regionů. Právě penetrace venkova vysokorychlostním internetem je podle nich něco jako lidské právo.

Veterináři reportují o vedlejších účincích léků a Evropská agentura pro léčivé přípravky je za to 22. 3. pochválila. Prý svou nezištnou aktivitou pomáhají chránit nejen zvířata, ale i lidi.

Pozor na maďarsko-polskou mraženou kukuřici! Podle zprávy Evropské agentury pro bezpečnost potravin z 22. 3. se v ní může skrývat mrška jménem listérie.

2287 bývalých zaměstanců společnosti Caterpillar by mělo začít znovu makat. Komise 23. 3. přišla s návrhem, aby jim Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytl 4,6 mil. eur na rekvalifikaci a tak.

Valproát a těhotenství se nemají rádi. Evropská agentura pro léčivé přípravky proto přijala 23. 3. další opatření, jak ty dva od sebe co nejlépe oddělit. A je to dobře. Malformace plodu fakt nejsou nic, oč by kdokoli soudný stál.

Dva inzulíny, jedna barva a pacienti často na prášky. Aby nedocházelo k záměnám preparátů Fiasp a Tresiba, vydala Evropská agentura pro léčivé přípravky 23. 3. doporučení pro pacienty i lékaře. S tím, že Fiasp se na trhu brzy začne objevovat v barevnějších obalech.

Evropská agentura pro léčivé přípravky by měla otevírat dveře novým lékům. Ne vždy se to ale daří. Perorálně podávaným retinoidům vystavila 23. 3. žlutou a preparátu flupirtine červenou kartu.

Zajímá vás takhle na jaře, co se bude na podzim očkovat proti chřipce? Pokud ano, přečtěte si tiskovku Evropské agentury pro léčivé přípravky z 26. 3. Tam to všechno je.

Nejvýznamnějším obchodním partnerem EU byly i v roce 2017 Spojené státy. Pomalu ale ztrácejí ve prospěch Číny. Eurostat ovšem přinesl 26. 3. i další zajímavá data. Třeba jak brutálně je Česko závislé na exportu zboží do Německa a EU obecně.

Emise CO2 z nákladních automobilů a autobusů se brzy dočkají standardizovaného měření, oznámilo 27. 3. bulharské předsednictví. Komise je happy, o tom žádná, možná i spotřebitelé. Ovšem výrobci, nevím, nevím…

Polovina mladých nezaměstnaných je připravena se kvůli práci stěhovat. Ale drtivá většina z nich rozhodně ne do zahraničí, informoval 27. 3. Eurostat. Z těch, kteří práci mají, ji jen 1 % našlo v jiném členském státě EU.

Online obsah, který si předplatíte doma, můžete od 1. 4. 2018 využívat v celé EU. Ví se to už déle, ale jde podobně jako v případě roamingu o velký symbolický úspěch unijních institucí toužících se dostat blíže lidem. I proto Brusel vydal 27. 3. tematické společné prohlášení Rady, Komise a Evropského parlamentu.

Převody peněz v EU by mohly zlevnit. Komise 28. 3. navrhla, aby poplatky účtované za přeshraniční platby v eurech byly stejné jako poplatky za obdobné domácí platby v místní měně. Změna by se tedy měla pozitivně dotknout i nečlenů eurozóny. Že by další důvod, proč do ní nevstupovat?

Komise 28. 3. prezentovala akční plán vojenské mobility. Zaměřuje se i na takové věci, jako je výška a nosnost mostů v rámci transevropské dopravní sítě. Holt tank nemůže všude.

V EU se v roce 2016 narodilo více než 5 mil. dětí matkám, které měly v průměru 29 let, informoval 28. 3. Eurostat. Čili žádná sláva. Dvěma dětem na ženu jsme se pořád nepřiblížili a nezdá se, že by se na tom mělo něco měnit.

EU SOBĚ

Energie z obnovitelných zdrojů venkovu nepomáhá, konstatovali 1. 3. auditoři Evropského účetního dvora. Není to ale tak, že by škodila. Nepomáhá proto, že na ni jde relativně málo peněz. A i ty, které jsou k dispozici, nakonec odtékají do měst.

Evropská agentura pro léčivé přípravky od 1. 3. nového kápa pro veterinární přípravky. Jmenuje se Claassen, Ivo Claassen. A je z Nizozemska.

Do Evropy chce čím dál víc Gruzínců. 1. 3. o tom informoval Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO. V září 2017 jich o azyl požádalo 874, v lednu 2018 již 1859. Úspěch ale slaví sotva 3 % z nich.

Šéf Evropského hospodářského a sociálního výboru George Dassis byl ve dnech 1.-2. 3. na konferenci, shodou okolností v domovském Řecku. A tak ho to vzalo, že se nezdráhal prohlásit, že budoucnost demokracie je “přímo spojena s mírovou a federální Evropou”.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič pozvedl 2. 3. obočí kvůli situaci na trhu s plynem mezi Ruskem a Ukrajinou. Šlo mu ale samozřejmě (a správně) hlavně o dodávky do EU.

Evropská agentura pro léčivé přípravky se kvůli brexitu stěhuje do Amsterodamu. Ovšem není to jen tak, jak vyplývá z interaktivního fahrplánu zveřejněného 5. 3. Hotovo by mělo být až na konci roku 2020.

Evropská agentura pro léčivé přípravky zdražuje. Od 1. 4. 2018 zvyšuje v návaznosti na inflaci své poplatky o 1,7 %. Vědět o tom dala naštěstí předem a ještě dvakrát - 5. 3. a 28. 3.

Komise poprvé ocení města nad 20 tis. obyvatel, která podporují “férový a etický” obchod. Výbor regionů 5. 3. připomněl, že přihlášky do soutěže lze posílat jen do 13. 4. 2018. Více informací na www.trade-city-award.eu.

Ženy do IT! Podle Evropského institutu pro rovnost žen a mužů je jich v sektoru pořád jako šafránu, ke škodě IT i žen (nebo žen a IT?). Tři dny před MDŽ (5. 3.) proto zveřejnil informaci, že na dané téma připravuje novou studii. A prý se máme nač tešit.

MDŽ je v EU vždycky festivalem marnosti. Z letoška stojí za to například společné prohlášení šesti komisařek a deseti komisařů (z 6. 3.), zpráva Eurostatu (ze 7. 3.) o platových rozdílech mezi muži a ženami (Česko z ní vychází jako druhá nejhorší země EU po Estonsku) nebo společné prohlášení šéfek a šéfů více než čtyřiceti euroagentur (z 8. 3.), jehož hlavní message je, že sexuální obtěžování je formou násilí. (Nemluvě o tiskovkách Komise a Evropské centrální banky z téhož dne.)

eu-LISA (Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva) pořádá 16. 5. 2018 kulatý stůl na téma výměny informací o situaci na vnějších hranicích EU. Informovala o tom 6. 3. Takže save the date!

6. 3. bylo zahájeno čtvrté Evropské migrační fórum, tentokrát na téma migranti a trh práce. Evropský hospodářský a sociální výbor v této souvislosti akcentoval i otázku peněz. Nemělo by se na ně zapomínat ani po roce 2020.

Rada 6. 3. přijala harmonogram pro provádění stálé strukturované spolupráce v oblasti obrany známé jako PESCO. Zajímat by nás to mělo, protože se jí účastníme i my.

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) 7. 3. zveřejnil “praktickou příručkuzaměřenou na zjišťování věku migrantů tak, aby je to moc nebolelo. Stačí si nastudovat 116 stran.

Rada 7. 3. schválila revizi pravidel financování evropských politických stran a nadací. Pokud to dobře půjde, měla by vystavit stopku nekalým praktikám.

Výbor regionů 7. 3. informoval, že ocení municipality, které vytvářejí “udržitelné komunity”. Hlásit do soutěže se lze do 30. 6. 2018, slavnostní vyhlášení výsledků se očekává 22. 11. 2018.

Rada guvernérů Evropské centrální banky nemá od 7. 3. nic proti tomu, aby se viceprezidentem ECB stal Luis de Guindos. Poslední krok učinila 22. 3. Evropská rada. Guindos od 1. 6. 2018 nahradí Vítora Constância.

Euroauditoři prozkoumají Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. Oznámili to 8. 3. Bude je zajímat, zda EIOPA vůbec k něčemu je.

Rada 8. 3. jmenovala novou výkonnou ředitelku Europolu. Paní se jmenuje Catherine De Bolle a je z Belgie. Funkce se ujme v květnu 2018.

Evropská investiční banka 8. 3. zveřejnila principy financování “udržitelné modré ekonomiky”. Pokud se jimi bude lidstvo řídit, nepůjdou prý oceány “zu grunt”.

Místní orgány mohou hrát aktivní a rozhodující úlohu při ochraně občanů, stojí ve společném prohlášení Komise a Výboru regionů (z 8. 3.) ke konferenci o bezpečnosti ve veřejném prostoru. No netesali byste to?

€ a $ v kroužcích mohou být trademarky. Soudní dvůr EU od 8. 3. (ve věci T-665/16) jasno. Jen Úřadu EU pro duševní vlastnictví z toho asi bude ouzko.

Komise si 9. 3. vzpomněla na oběti terorismu. Oko by nezůstalo suché, kdyby člověk nevěděl, že protiteroristická politika EU prakticky nefunguje.

Bude svatba. Komise 9. 3. zahájila práci na “sňatku nejmodernějších technologií a etických standardů”. Tak to alespoň přeložila umělá inteligence od Googlu.

I eurobankéři se umějí odvázat. Evropská centrální banka 12. 3. oznámila, že její budova bude ve dnech 18.-23. 3. po dvou letech opět součástí videomappingového festivalu Luminale 2018.

Odborná skupina na vysoké úrovni zabývající se falešnými zprávami a dezinformacemi (sic!) představila 12. 3. svou dlouho očekávanou zprávu. A na co přišla? Třeba že fake news jsou tak trochu falešný pojem. No a pak se v tom vyznejte!

Nejúčinnější bič na dvojí kvalitu potravin? Věda. Komise proto 12. 3. zahájila činnost “znalostního centra pro boj proti podvodům v potravinářství a kvalitu potravin”. Naštěstí bude veškerou jeho činnost plně hradit ze svého.

Komise se 12. 3. rozhodla pořádně říznout do svého projektu unie kapitálových trhů. Jestli se jí podaří prosadit všechny tři návrhy, které ten den předložila, mohla by to být pro investory po čase opět skutečná vzpruha. Neboť to, s čím přicházela doposud, žádná velká pecka nebyla.

Rada 12. 3. přijala závěry ke strategii unijní průmyslové politiky. Zdůraznila, připomněla, znovu zopakovala, uvítala, upozornila, vyzvala, podtrhla, konstatovala… Však to znáte.

Lesní strategie EU by měla podporovat udržitelný růst a biodiverzitu. Nic světoborného jsem od Výboru regionů nečekal. Takhle prázdná message (z 13. 3.) však překvapila i mě.

Günter Oettinger vystoupil 12. 3. před europoslanci kvůli Selmayrgate. Jmenování nového generálního tajemníka Komise prý bylo ok a komisař se fakt “netouží chovat k europoslancům jak k malým dětem” (jak ve své štrasburské řeči skutečně prohlásil).

Trojka od trojky pojde. Ze seznamu daňových rájů byly 13. 3. vyřazeny tři země (Bahrajn, Marshallovy ostrovy a Svatá Lucie), tři na něj ale zase byly zařazeny (Bahamy, Svatý Kryštof a Nevis a Americké Panenské ostrovy).

Vznikne další euroagentura: Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Komise to 13. 3. navrhla s tím, že fungovat by měl už od roku 2019. (Přitom návrh doporučení o přístupu OSVČ k sociální ochraně předložený tentýž den je mnohem, mnohem důležitější.)

Evropský program pro migraci: mnohé se podařilo, ale nesmíme polevit. Tak Komise 14. 3. zhodnotila, jak si EU vede v nejdůležitější agendě posledních let. Já v tom - možná paranoidně - cítím především neodolatelnou touhu Bruselu chytit příležitost za pačesy a zbavit členské státy břemene rozhodování o tom, kdo na jejich území (ne)bude bydlet (přičemž revize vízové politiky představená Komisí tentýž den je z tohoto úhlu pohledu bezvýznamná prkotina).

Dosáhnout udržitelné nízkouhlíkové budoucnosti bude pro Evropu obrovská výzva. Líbí se mi, když to konstatuje někdo, kdo má sám tak trochu máslo na hlavě (Evropská agentura pro životní prostředí 14. 3.). To jste na to, soudruzi, přišli až teď?!

Donald (Tusk) poblahopřál 14. 3. Angele (Merkelové) ke jmenování kancléřkou. Je happy, že německá vláda je zase “jasně proevropská”.

Bývalý předseda Komise José Barroso nedá euroombudsmance spát. 15. 3. požádala Komisi, aby znovu posoudila, zda svým postem v Goldman Sachs není ve střetu zájmů. Tedy v něčem, co jsme v Česku už dávno vymazali ze slovníku.

Co není povoleno v reálném světě, musí být zakázáno i ve světě virtuálním. Jinak řečeno, Komise dělá proti hate speech podle tiskovky Evropského hospodářského a sociálního výboru z 15. 3. co může, ale pořád ne dost.

Zpravodaj Evropského hospodářského a sociálního výboru pro umělou inteligenci 16. 3. pochválil Komisi za to, že pracuje v souladu s jeho postoji. Tedy že taky chce, aby EU byla v daném sektoru avantgardou. Doufejme, že ne takovou, jakou měl na mysli tatíček Lenin.

Komise požádala OECD o studii o inkluzi migrantů. Výsledek zveřejněný 19. 3. vás nepřekvapí: měli by chodit do školy. Teď už je tam jen dostat, a to tak, aby to skutečně mohlo fungovat.

Kauza Skripal už skřípla i EU. Rada se k novičokovému útoku v Salisbury vyjádřila 19. 3. Důrazně jej odsoudila. Podobně jako o tři dny později summit i sám velký Donald Tusk.

Není dohodnuto nic, dokud není dohodnuto vše, řekl 19. 3. hlavní vyjednavač EU o brexitu Michel Barnier při prezentaci draftu dohody o vystoupení. Vzhledem k tomu, že Britové při jednáních dlouhodobě tahají za kratší konec provazu, lze toto vyjádření vnímat i jako malou, podpásovou výhrůžku.

Cestovat, studovat, vařit a navštěvovat památky. Tak si představuje úspěšné soužití v Evropě devětadevadesát mládežníků, kteří se zúčastnili každoroční akce Vaše Evropa, váš názor. Evropský hospodářský a sociální výbor o jejím devátém ročníku informoval 19. 3.

EU by měla zřídit “interfond” pro rozvoj venkova, zaznělo 19. 3. na konferenci Výboru regionů. Pokud nedáme všechny potřebné peníze na jednu hromadu, budeme prý pořád stejně v háji jako dosud.

Příští eurovolby se uskuteční ve dnech 23.-26. 5. 2019, rozhodla 20. 3. Rada. A bude to nakonec i pravda, pokud bude pro i Evropský parlament. I když: europoslance stačí v dané věci pouze formálně zkonzultovat. A pak jejich názor okázale ignorovat.

Věda pomáhá chránit kulturní dědictví, je přesvědčena Komise. 20. 3. proto k tématu uspořádala v Bruselu konferenci.

Předseda Rady, Komise a Evropského parlamentu 20. 3. oslavili 25. výročí vzniku jednotného trhu. Asi zaslechli mé nářky, že 1. 1., kdy to bylo mnohem vhodnější, mlčeli jak zařezaní. V tomto případě ale okřídlené “pozdě, ale přece” neplatí. Navíc ta forma: společné prohlášení o sedmi stručných odstavcích je na největší výdobytek evropské integrace fakt dost málo.

Francouzský komunál z asociace Villes de France se 21. 3. podobně jako euroasociace malých a středních podniků UEAPME nebo alpské regiony o den později připojil ke #CohesionAlliance, za kterou podle zprávy Výboru regionů z 22. 3. stojí (prakticky) čtyři z pěti Evropanů. Proč mě to nepřekvapuje?

EU “opětovně potvrzuje, že se silně hlásí k hodnotám jednoty a soužití”, prohlásila 21. 3. Federica Mogherini u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění rasové diskriminace.

V Bruselu se 21. 3. sešla eurotripartita. Hlavní téma: evropský pilíř sociálních práv.

Donald Tusk a Jean-Claude Juncker 21. 3. srdečně pogratulovali čínskému prezidentovi a premiérovi ke “znovujmenování” s tím, že už se nemohou dočkat, až se všichni znovu potkají.

Evropa potřebuje proaktivní politiku v oblasti dlouhodobé péče. Zástupci Evropského hospodářského a sociálního výboru byli 21. 3. v Německu a z toho, co viděli, byli poněkud v šoku.

Europarlament, který tak rád káže o transparentnosti, nechce být transparetní. Ovšem jak 22. 3. rozhodl ve věci T-540/15 Soudní dvůr EU, měl by být. Dokumenty o legislativních trialozích (mezi ním, Radou a Komisí) jsou totiž, zdá se, věcí veřejnou.

Máme před sebou dlouhou pracovní večeři, budu proto stručný.” A skutečně, Donald Tusk to 22. 3. na Evropské radě opravdu nepřeháněl: nic podstatného neřekl. Podobně jako závěry. Kdyby se hlavy států a vlád nevyjádřily k brexitu, byl by to další ze zbytečných summitů.

Obce a města potýkající se s migranty si zaslouží úctu a víc peněz, rozčilovali se 22. 3. kolegové ve Výboru regionů. Komisař Dimitris Avramopoulos si vše vyslechl, řekl cosi prázdných slov (“místní úřady hrají pozitivní roli, ale nemohou v tom být samy”) a odešel. Podobně jako jeho kolega Johannes Hahn, když 23. 3. byla řeč o rozšíření EU o země západního Balkánu (“místní autority jsou zcela zásadní”).

EU chce podporovat high-tech firmy, ale ty o tom neví, vyplývá mimo jiné ze zprávy Evropské investiční banky uveřejněné 23. 3. Bude se je tedy snažit lépe informovat. Proto by měla vzniknout “databáze” a “platforma”. Něco jako když vytvoříte vyšetřovací výbor, abyste nic nevyšetřili.

Soudní dvůr EU v roce 2017 zahájil 1656 případů, ukončil jich ale jen 1594, vyplývá ze statistiky, která spatřila světlo světa 23. 3. Takže deficit utěšeně roste.

S epidemií tuberkulózy zatočíme do roku 2030, zaznělo 23. 3. u příležitosti Světového dne tuberkulózy z Bruselu. Je potřeba se ale snažit. Aspoň dvakrát víc než dosud (sic!).

Plénum Výboru regionů se 23. 3. vyjádřilo jako již tradičně ke kdečemu. Například k nutné reformě evropské občanské iniciativy, k přerodu regionů v inovační centra, k Evropskému obrannému fondu nebo k liberalizaci obchodu, která by měla brát ohled na města a regiony.

Zástupci Komise a Evropské centrální banky 23. 3. reportovali, jak bylo na Kypru. Prý docela dobrý, jen veřejný dluh je nesnesitelně vysoký a bankovní systém “čelí výzvám”. Tak si to přeberte.

Komise 28. 3. vydala druhou zprávu o evropské občanské iniciativě. Alespoň jednu z osmačtyřiceti, které byly zahájeny, podpořilo 9 mil. občanů. Jenže v EU jich žije skoro 500 mil. Takže zas takový sukces to není.

EU SVĚTU

Evropská investiční banka bude více investovat v zemích EFTA. 1. 3. oznámila, že Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku přisype do konce roku 2021 do “obálky” 1 mld. eur. Žádá si to poptávka a udržitelný rozvoj.

EU udělá radost půl milionu Keňanů. Evropská investiční banka spolu s partnery pošle do země během následujících pěti let 70 mil. eur. Oznámila to 1. 3. Peníze půjdou na vodovody a kanalizace. Takže skutečně do země.

Majetek třinácti lidí odpovědných za zneužití ukrajinských veřejných peněz zůstane zmrazen minimálně do 6. 3. 2019, rozhodla 5. 3. Rada. Roztát může jen dvěma lidem, v jejichž případě “nebyla použitelnost omezujících opatření prodloužena”.

EU posílí spolupráci s Tuniskem. 6. 3. obě strany podepsaly “správní ujednání” o tom, že si budou pomáhat v oblasti civilní ochrany a při předcházení přírodním katastrofám.

16,4 mil. eur pro ukrajinské univerzity a teplárny. Evropská investiční banka dala světu o dvou nových dealech vědět 7. 3.

EU se s Ukrajinci podělí o své municipální zkušenosti. Na půdě Výboru regionů bylo 8. 3. zahájeno hned pět partnerství. S Estonci, Litevci, Maďary, Němci a Poláky.

Komise 9. 3. přijala návrh čtvrté makrofinanční pomoci Ukrajině. Do Kyjeva a okolí by měla odtéct další 1 mld. eur.

Evropská investiční banka miluje solárníky. Jen v roce 2017 jim podle tiskovky z 9. 3. po celém světě poskytla financování ve výši 1,05 mld. eur.

Sankce proti 150 fyzickým a 38 právnickým osobám prodlouženy do 15. 9. 2018. Rada se 12. 3. rozhodla rozhodně zakročit proti všem, kteří narušují územní integritu, suverenitu a nezávislost Ukrajiny.

Libyjské municipality si přijdou na pěkných 50 mil. eur, oznámila 12. 3. Komise. Pomoci by měly/mohly místním i migrujícím. Hashtag #zakladnisocialnisluzby.

Finanční pomoc EU Turecku měla jen omezený dopad, konstatovali 14. 3. auditoři Evropského účetního dvora. Takže o sladění tureckých předpisů a norem s těmi unijními nemůže být ani řeči, přestože na ně padlo takřka 9 mld. eur.

Komise 14. 3. navrhla uvolnit další peníze pro syrské uprchlíky v Turecku. V tiskovce nejprve chytře zmínila, komu všemu už se pomohlo (500 tis. dětí ke vzdělání), a až pak, kolik to bude stát (3 mld. eur).

EU opět podpoří činnost agentury OSN pro pomoc Palestincům UNRWA. Komise 15. 3. oznámila, že ji (a tedy i je) letos obšťastní 82 mil. eur.

EU bude se Syřany (a nejen s nimi) i nadále, sdělila 15. 3. euroministryně eurozahraničí Federica Mogherini v rozsáhlém prohlášení. Hlavní message ale zůstala podobně jako v případě deklarace o Krymu, zveřejněné o den později, mezi řádky: hlavně se neušpinit.

Rada 19. 3. rozšířila seznam lidí, na které se vztahují protisyrské sankce, o čtyři osoby - tři vojáky a jednoho vědce, kteří se měli podílet na vývoji chemických zbraní a jejich používání proti civilnímu obyvatelstvu. Seznam tak obsahuje už 261 fyzických a 67 právnických osob.

Mí Jihoafričané mi rozumějí. Evropská centrální banka 19. 3. podepsala memorandum o porozumění s Jihoafrickou rezervní bankou. Jen nevím, proč si k tomu vybrala Buenos Aires.

Naděje pro Gazu přichází z EU. Brusel se 20. 3. pochlubil, že právě díky jeho diplomatické iniciativě vznikla mezinárodní koalice, a 2 mil. lidí se tak dostanou k pitné vodě. (Kdyby dva dny počkal, bylo by to případnější. Tak Světový den vody v EU 22. 3. oslavila jen Evropská agentura pro životní prostředí.)

Afrika potřebuje čistou energii a Evropská investiční banka jí vytrhne trn z paty. 20. 3. oznámila, že se spolu s partnery bude podílet na projektu s kódovým označením AEGF (Africa Energy Guarantee Facility) a rozpočtem 1,4 mld. dolarů.

EU nebude posílat peníze na rozvojovou pomoc přes daňové ráje, řekla 21. 3. moudře Komise. Když se členské státy budou jejími pokyny i řídit, tím lépe.

Hranice mezi Černou Horou a Kosovem vymezena. Kosovský parlament 21. 3. schválil příslušnou bilaterální dohodu a EU mu zatleskala.

EU 22. 3. pogratulovala Afričanům ke vzniku Africké zóny volného obchodu. Chce jim pomáhat i nadále.

Argentinské odpadové hospodářství dostane finanční injekci. Bratru 53,5 mil. eur, oznámila 23. 3. Evropská investiční banka, jejíž delegace si den nato udělala výlet do Latinské Ameriky. Shoda náhod?

Zástupci EU se 26. 3. sešli s Turky. Varna ale žádný zásadní zlom ve vzájemných vztazích nepřinesla, soudě podle toho, jak jalově o schůzce mluvil Donald Tusk i Jean-Claude Juncker a že Evropský účetní dvůr den nato oznámil, že pro jistotu prověří (finanční) nástroj pro uprchlíky, kteří se Turecku nacházejí.

Komisař Christos Stylianides přijel 26. 3. do Demokratické republiky Kongo. A v kešeni přes 60 mil. eur humanitární pomoci. Slušný!

Štítky: