EU RADAR 12/2021

Dnešní EU není jen covid a Green Deal. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.

NEPŘEHLÉDNĚTE

 • Rada dala zelenou nové zemědělské politice

 • Rada se shodla na reformě výběru DPH

 • Komise navrhla rozšířit seznam unijních trestných činů o hate speech a hate crime

 • Bezplatný roaming bude pokračovat

 • Lidé pracující pro digitální platformy by měli být chráněni jako zaměstnanci

 • Doprava má být udržitelnější. Takže vlakem, na kole nebo pěšky

 • Komise navrhla zpřísnit trestněprávní ochranu životního prostředí

 • Směrnice o energetické náročnosti budov se zpřísní

 • Komise schválila vakcínu od Novavaxu

 • Česko má problém se zaváděním pravidel vnitřního trhu

 • Covidpasy budou platit jen 270 dní

 • V energetice už bude možné financovat jen to, co spadá pod Green Deal

 • Fiktivní firmy by měly přijít o daňové výhody

EU NÁM

1/12 Převody kryptoaktiv mají být transparentnější, shodla se Rada. Aby se nepraly peníze.

1/12 Komise se rozhodla pomoci Lotyšsku, Litvě a Polsku na hranici s Běloruskem. Mohou např. prodloužit lhůtu pro registraci žádostí o azyl.

1/12 Komise touží digitalizovat justici v EU. A tak navrhla profouknout komunikační kanály v přeshraničních věcech. Krom jiného.

2/12 Rada dala definitivně zelenou nové společné zemědělské politice pro roky 2023-2027.

2/12 Česko klade na některé profese přehnané požadavky, a brání tak volnému pohybu osob, vyčetla mu Komise. (A taky, že neprovedlo všechna pravidla týkající se železnic a finančních trhů.)

3/12 Rada podpořila posílení kyberbezpečnosti. Konkrétně update směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů aka NIS.

6/12 Komise přijala nové pokyny ke státní podpoře investic v rámci rizikového financování a o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů.

6/12 Rada vyšla vstříc rovnému odměňování žen a mužů i “evropskému rámci pro přiměřenou minimální mzdu”. K radosti Komise i europoslanců.

7/12 Zelená bude mít zelenou. Rada se jednomyslně shodla na reformě výběru DPH v EU. Podle Komise budou nová pravidla (příloha III nové směrnice) flexibilnější.

8/12 Komise zpřístupnila kód svého softwaru. Chce pomoci firmám, inovátorům i poskytovatelům veřejných služeb.

8/12 Komise navrhla, jak se bránit ekonomickému nátlaku třetích zemí. Začít se má ale vždycky dialogem.

8/12 Komise představila návrh kodexu policejní spolupráce. Má zefektivnit přeshraniční operativní spolupráci a výměnu informací. (Vlastně podobně jako e-CODEX v justiční oblasti, který tentýž den schválila Rada.)

9/12 Komise navrhla rozšířit seznam unijních trestných činů o nenávistné verbální projevy (hate speech) a trestné činy z nenávisti (hate crime).

9/12 Bezplatný roaming bude pokračovat. Minimálně do roku 2032, shodla se Rada s europoslanci.

9/12 Komise navrhla pokyny týkající se kolektivních smluv s OSVČ. Stakeholdeři mohou předložit své připomínky do 24. 2. 2022.

9/12 Lidé pracující pro digitální platformy typu UberEats by měli být chráněni jako zaměstnanci. Komise navrhla nová pravidla.

10/12 Komise podporuje celoživotní profesní vzdělávání. Pouze ale formou doporučení.

13/12 Zdravotnické technologie budou v EU schvalovány jinak. Komise jásá, některé členské státy se bojí dopadů na své systémy veřejného zdravotního pojištění.

14/12 Schengenské poučení z covidového vývoje. Komise navrhla, aby znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích představovalo “zcela krajní opatření”.

14/12 Doprava má být udržitelnější. Takže vlakem, na kole nebo pěšky. Právě tudy se ubírají nové návrhy Komise.

14/12 Rada se dohodla na rybolovných právech pro rok 2022 v Atlantiku a v Severním, Středozemním a Černém moři. (A pár dní nato uzavřela i dohodu o rybolovu s Velkou Británií.)

15/12 V zelené politice přituhuje. Komise navrhla zpřísnit trestněprávní ochranu životního prostředí.

15/12 Komise podpoří unijní zemědělce i v roce 2022. Na propagaci jejich produkce vynaloží 185,9 mil. eur.

15/12 Směrnice o energetické náročnosti budov se zpřísní. Komise chce podpořit nízkouhlíkové renovace. A zdražit bydlení. Třeba tím, že od roku 2040 si už nezatopíme zemním plynem.

15/12 Dekarbonizace trhu se zemním plynem, podpora využívání vodíku a snížení emisí metanu. To jsou v kostce hlavní cíle nového plynového balíku Komise.

15/12 Už žádné energetické projekty počítající se zemním plynem. Rada se dohodla s europoslanci na nových pravidlech pro TEN-E.

16/12 Komise chce skoncovat s černým trhem se slonovinou. Přijala nové pokyny. 

16/12 Rada se shodla s europoslanci na revizi směrnice o karcinogenech a mutagenech. Má lépe chránit zaměstnance před nebezpečnými chemickými látkami.

20/12 Komise schválila pátou vakcínu proti covidu. Nuvaxovid od Novavaxu. (A Pfizer slíbil urychlit dodávky.)

20/12 Nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro se bude zavádět postupně, souhlasili europoslanci. Jinak by hrozil nedostatek.

20/12 Česko má problém se zaváděním pravidel vnitřního trhu, informovala Komise ve výročním Single Market Scoreboard.

21/12 Covidpasy budou platit jen 270 dní, řekla Komise.

21/12 V energetice už bude možné financovat jen to, co spadá pod Green Deal. Komise schválila nové pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky aka CEEAG.

22/12 Chystají se nové pokyny ke státní podpoře pro železniční podniky. Stakeholdeři se mohou Komisi ozvat do 16. 3. 2022.

22/12 Fiktivní firmy by měly přijít o daňové výhody. Komise pokračuje v boji proti tzv. agresivnímu daňovému plánování (plus naplňuje mezinárodní dohodu o minimálním zdanění nadnárodních společností).

 

EU SOBĚ

2/12 Komise se pochlubila, že v roce 2020 podpořila finančními nástroji za 21,6 mld. eur 478 000 malých a středních podniků včetně 375 000 mikropodniků.

2/12 VAT gap se snižuje. Přesto členské státy nedokázaly v roce 2019 vybrat DPH ve výši 134 mld. eur (v Česku 2 835 mil. eur).

9/12 Chorvatsko splnilo podmínky pro uplatňování pravidel Schengenu, shodla se Rada. Konec hraničních kontrol se tedy pomalu blíží.

9/12 Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO se promění v plnohodnotnou agenturu, definitivně odsouhlasila v návaznosti na europoslance Rada.

10/12 Rada schválila 8. akční program pro životní prostředí. Je to ale trochu jedno. Přehluší ho Green Deal.

14/12 Komise vydá do června 2022 dluhopisy v hodnotě 50 mld. eur. Cílem je (znovu) financovat postcovidovou obnovu. #nextgenerationeu

14/12 Komise zaregistrovala novou evropskou občanskou iniciativu - “Zelená DPH – zelená evropská DPH na podporu udržitelných produktů a služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí”. Cílem je nižší daň na ekologické produkty a služby. 

15/12 Komise navrhla, jak recyklovat a ukládat CO2. Zveřejnila sdělení “Udržitelné koloběhy uhlíku”.

16/12 Evropská rada se věnovala covidu, bezpečnosti a obraně, migraci a vnějším vztahům. K čemuž přijala závěry.

17/12 Strukturální fondy mají evropskou přidanou hodnotu, tvrdí Komise v rozsáhlé zprávě pokrývající celé finanční období 2014-2020.

17/12 Firemní R&D se v roce 2021 soustředil na IT, zdravotnictví a zelené technologie, reportovala Komise.

22/12 Komise vs. polský ústavní soud. Nejde o nic menšího než o nadřazenost unijního práva.

22/12 EU chce víc peněz do rozpočtu. Z emisních povolenek, uhlíkového cla a ze zisků nadnárodních společností. Celkem by jí nové vlastní příjmy měly přinést až 17 mld. eur ročně.

 

EU SVĚTU

1/12 Vývoz evropských hodnot za 300 mld. eur. EU spustila „globální bránu“ na “podporu udržitelných spojení po celém světě”.

2/12 Rada přijala další protiběloruské sankce. Už se vztahují na 183 osob a 26 subjektů. (Komise mezitím podpořila běloruskou opozici dalšími penězi.)

2/12 Jordánsko a Namibie se dostaly na covidový blacklist. Příjezd z těchto zemí do EU bude problematičtější.

2/12 EU poskytla Turecku dalších 325 mil. eur na humanitární pomoc uprchlíkům.

7/12 EU přislíbila 2,5 mld. eur na boj proti podvýživě. Stalo se na summitu v Tokiu.

9/12 Rada prodloužila protikonžské sankce zaměřené na deset osob. Do 12. 12. 2022.

9/12 EU spustila svůj klíčový nástroj na podporu lidských práv a demokracie ve světě. Do roku 2027 hodlá na Global Europe Human Rights and Democracy dát 1,5 mld. eur. A další peníze budou následovat.

13/12 EU může nově schvalovat individuální protimalijské sankce. Dosud mohla jen následovat OSN.

21/12 EU podpoří vzdělávání uprchlíků v Turecku. Dalšími 530 mil. eur.

Štítky: