EU RADAR 11/2021

Dnešní EU není jen covid a Green Deal. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Euroviněta se rozšíří a zpřísní

  • Europoslanci se s Radou shodli na rozpočtu EU pro rok 2022

  • Komise předložila další tři iniciativy pod hlavičkou Green Dealu

  • Soutěžní politika jako služka zelené a digitální transformace?

  • Europoslanci dali zelenou nové zemědělské politice

  • Europoslanci podpořili evropský koncept minimální mzdy

  • Politickou reklamu čekají změny

  • Covidpasy by měly mít platnost jen devět měsíců

  • Co je nezákonné mimo internet, by mělo být nezákonné i online

EU NÁM

9/11 Pravidla pro výběr silničních poplatků aka euroviněta se kvůli snížení emisí CO2 rozšíří a zpřísní, souhlasila Rada. Během osmi let například zcela zmizí možnost časových dálničních známek pro kamiony na transevropské dopravní síti TEN-T. A to jen jedna z těch méně významných změn.

10/11 Komise + Valneva = vakcína proti covidu. Předběžná smlouva počítá s 27 mil. dávek v roce 2022 a 33 mil. dávek v roce 2023.

10/11 Na digitální transformaci půjde 1,98 mld. eur. Komise schválila tři pracovní programy Digitální Evropy. První výzvy k předkládání projektů budou následovat.

11/11 Evropská agentura pro léčivé přípravky aka EMA dala zelenou přípravkům Ronapreve a Regkirona. Covid se může začít bát.

11/11 Nadnárodní společnosti s ročními příjmy přes 750 mil. eur budou muset od června 2024 zveřejňovat, jak vysoké platí daně, odsouhlasili europoslanci. 

12/11 Česko dostatečně nebojuje proti praní špinavých peněz. A problém má podle Komise i s kodexem pro elektronické komunikace.

15/11 Europoslanci se s Radou shodli na rozpočtu EU pro rok 2022. Závazky 169,5158 mld. eur a platby 170,6033 mld. eur. Komise je happy, její návrh byl navýšen o 479,1 mil. eur.

17/11 EU dá v roce 2022 mladým dobrovolníkům z Evropského sboru solidarity přes 138 mil. eur. Komise vypsala výzvy k předkládání projektů.

17/11 Komise předložila další tři iniciativy pod hlavičkou Green Dealu. První má pomoci zastavit odlesňování, druhá usnadnit přepravu odpadů uvnitř EU a třetí ochránit půdu. První dvě iniciativy jsou legislativní, třetí je “pouhou” strategií.

18/11 Soutěžní politika jako služka zelené a digitální transformace? Komise představila, jak hodlá “přezkoumat” politiku hospodářské soutěže, oznámila, že volnější pravidla covidové státní podpory zůstanou v platnosti nejméně do 30. 6. 2022, a začala se stakeholdery konzultovat pravidla státní podpory EU pro zavádění vysokorychlostního internetu.

19/11 Komise schválila pátý seznam energetických projektů společného zájmu. Dostalo se i na Česko.

23/11 Blacklist pro všechny dopravce, kteří napomáhají převaděčství nebo obchodování s lidmi, navrhla Komise.

23/11 Europoslanci dali definitivně zelenou nové společné zemědělské politice pro roky 2023-2027.

24/11 Komise představila pracovní program Erasmu+ pro rok 2022. Počítá s 3,9 mld. eur na studium v zahraničí, stáže, učňovskou přípravu atd.

24/11 Komise vyhlásila první výzvu k předkládání projektů z Nástroje pro meziregionální inovační investice (I3). V letech 2021 a 2022 se rozdělí 145 mil. eur.

24/11 Pokoronavirový nástroj REACT-EU už začíná redistribuovat peníze na rok 2022, oznámila Komise. Celkem 11 mld. eur.

24/11 Europoslanci podpořili evropský koncept minimální mzdy. Teď se utkají s členskými státy.

24/11 Regulace kryptoaktiv postupuje. Rada dosáhla dohody o nařízeních MiCA (o trzích s kryptoaktivy) a DORA (o digitální provozní odolnosti finančního sektoru) a začne jednat s europoslanci.

25/11 Komise schválila 132 nových projektů z programu LIFE. Bratru za 290 mil. eur. Česko vyšlo naprázdno.

25/11 Komise přijala nová pravidla státní podpory pro významné evropské projekty. Propisuje se do nich Green Deal a problematická zásada DNSH (“významně nepoškozovat”).

25/11 EU aktualizovala blacklist nebezpečných aerolinek. Do vzdušného prostoru EU má zákaz 97 leteckých společností.

25/11 Politickou reklamu čekají změny. Podmínky budou podstatně přísnější, navrhla Komise.

25/11 Kapitálové trhy se zase otřesou. Komise navrhla změnu pravidel, včetně např. AIFMD a MiFIR.

25/11 Covidpasy by měly mít platnost jen devět měsíců, a to v celé EU, navrhla Komise.

25/11 Co je nezákonné mimo internet, by mělo být nezákonné i online. Rada se dohodla na postoji k aktu o digitálních službách aka DSA. A při tom sfoukla i související DMA.

29/11 Komise vydala novou online příručku o možnostech financování kultury v EU. #cultureu

30/11 Rada s europoslanci podpořila datový altruismus pro veřejné blaho. Fakt. Schválila tzv. akt o správě dat.


EU SOBĚ

10/11 Google upřednostňoval svůj srovnávač cen, a tak dostal pokutu 2,42 mld. eur. Stvrdil to Soudní dvůr EU ve věci T-612/17.

11/11 Od hospodářského oživení k expanzi i v horšících se podmínkách. Tak Komise shrnula svou poslední hospodářskou prognózu. EU by měla v letech 2021, 2022 a 2023 (ne)růst ve výši 5 %, 4,3 % a 2,5 %.

11/11 Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu EASO se změní v plnokrevnou agenturu. Podpořili to europoslanci a není to úplně dobře. 

11/11 Evropské politické strany budou moci přijít o peníze, když nebudou ctít evropské hodnoty. Europoslanci souhlasili a ponoukli Komisi, aby předložila příslušný legislativní návrh.

12/11 V digitalizaci Česko zaostává, ukázal znovu index digitální ekonomiky a společnosti DESI. Je čtvrté pod unijním průměrem.

12/11 Nedostatek potravin nám v EU nehrozí. Komise přijala “pohotovostní plán” a zřídí “evropský mechanismus připravenosti a reakce na krize v oblasti potravinového zabezpečení”.

12/11 38 mil. pracovních míst v EU závisí na vývozu z EU, tvrdí Komise ve zprávě o zaměstnanosti a obchodu. Před deseti lety to bylo jen 27 mil.

16/11 Spolupráce v oblasti obrany posílí. Rada schválila 14 nových projektů v rámci tzv. stálé strukturované spolupráce aka PESCO.

24/11 Genderové rozdíly ve vzdělávání se zmenšují, ve výzkumu a inovacích je však žen stále málo. Komise vydala zprávu nazvanou “She figures”.

24/11 Komise zahájila další evropský semestr. Podívala se na rozpočty členských států eurozóny a navrhla společnou zprávu o zaměstnanosti.

29/11 Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC bude mít silnější mandát, shodla se Rada s europoslanci. Pomohl mu covid.

 

EU SVĚTU

2/11 V souvislosti s klimatickou konferencí COP26 Komise slíbila dát v následujících pěti letech 1 mld. eur na ochranu světových lesů. Čtvrtina má jít do povodí řeky Kongo. (Pár dní nato pak ještě přišla se závratnými 100 mil. eur do tzv. adaptačního fondu na pomoc rozvojovým zemím.) Výsledku “copky” to ale moc nepomohlo.


3/11 Komise navrhla pravidla rybolovu v Atlantiku, Kattegatu a Skagerraku v roce 2022. V případě čtyř populací se má lovit o pětinu méně.

5/11 EU už zase pomáhá Albánii. Tentokrát 90 mil. eur na řešení ekonomických dopadů covidu.

9/11 Ze Singapuru a Ukrajiny obtížněji. Rada obě země vyňala ze seznamu zemí, pro které by měla být zrušena cestovní omezení kvůli covidu. Lépe se ale do EU dostat z Indonésie.

9/11 Rada zkomplikovala udělování víz běloruským úředníkům. A šest dní nato rozšířila protiběloruské sankce. Důvod: hybridní válka s využitím migrantů.

15/11 EU a Arménie podepsaly dohodu o letecké dopravě. Očekávají se od ní přímější spojení.

15/11 Rada rozšířila protisyrské sankce o další čtyři lidi. Už se vztahují na 287 osob.

23/11 Hamás zůstává na unijním seznamu teroristických organizací, rozhodl Soudní dvůr ve věci C-833/19 P.


25/11 Do EU jen s očkováním. Nebo obtížněji. Komise představila aktualizovaný “rámec” pro cestování ze zemí mimo EU.

Štítky: