EU RADAR 11/2017

EU RADAR 11/2017
Dnešní EU není jen brexit a migrační krize. Bruselem, Štrasburkem a Lucemburkem toho hýbe mnohem víc. Pravidelný EU RADAR je tu od toho, aby vám o tom dal vědět. Stručně, chronologicky, občas sarkasticky, ale vždy s odkazy na příslušné oficiální dokumenty, abyste si o dění v EU mohli udělat obrázek i sami.

Pesticidy má na mušce EFSA

Více než čtvrtina dospělých v produktivním věku je ekonomicky neaktivní, informovala 2. 11. Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound. Práce se prý nebojí, jen nemohou babišovsky makat na full time.

EU pomůže s elektrifikací venkova v Tanzanii. 3. 11. oznámila, že na ni dá 50 mil. eur a pomůže až 1 mil. lidí.

Cenu za nejlepší film s pracovní tématikou získaly letos dva dokumenty: Before the Bridge a Turtle Shells. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) snímky ocenila 6. 11. na 60. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku.

Zástupci EU se zúčastnili bonnské konference OSN o změně klimatu. Na jejím začátku (6. 11.) očekávali “podstatný pokrok v provádění Pařížské dohody”.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zahájil 6. 11. veřejnou konzultaci týkající se hodnocení rizik, jež hrozí ptákům a savcům v důsledku expozice pesticidům. Otevřena je do 18. 12. 2017.

Makroekonomický dialog Komise, Rady a ECB

Zástupci Komise, Rady a Evropské centrální banky se 6. 11. sešli se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů. Vedli “makroekonomický dialog”.

Rada měla v říjnu problém se vzduchotechnikou ve své supermoderní budově Europa. Znovu ji otevřela 7. 11. Problematické kuchyně ale zůstaly zavřené.

Evropská agentura pro léčivé přípravky se chystá na přesun z Velké Británie. 7. 11. vydala tiskovku, jejíž hlavní sdělení se dá shrnout do jedné věty: bez úzké spolupráce s novým hostitelským státem to půjde blbě.

Komise 7. 11. navrhla rybolovné kvóty pro Atlantik a Severní moře. S čistou nulou se v roce 2018 počítá v případě platýse evropského a tresky bezvousé.

Federica Mogherini se 7. 11. rozhořčila nad povahou syrského režimu. Když komentovala použití chemických zbraní, řekla, že “EU vyjadřuje své nejsilnější odsouzení těchto nevýslovných aktů”.

Komise navrhla brutální emisní cíle pro auta a dodávky

Komise se 7. 11. sešla s evropskými náboženskými vůdci. Vykládala si s nimi hlavně o “efektivní Unii založené na hodnotách”.

Komisař Tibor Navracsics se rozpovídal u příležitosti 150. narozenin Marie Curie-Skłodowské (7. 11.). Obdivuje ji.

Paříž je nejinovativnějším městem roku 2017, oznámila 7. 11. Komise a poslala jí 1 mil. eur. Je to tam údajně samý inkluzivní kampus, inkubátor a startup.

Komise 8. 11. navrhla brutální emisní cíle pro konvenční auta a dodávky. Nebudou-li je (v letech 2025 a 2030) plnit, prostě nebudou. Nahradit by je měla “vozidla s čistým pohonem” (aka elektromobily) a hromadná autokarová a kombinovaná doprava.

Plynová směrnice (č. 2009/73) dozná změn. Jejich gros tvoří snaha pokrýt společnými pravidly všechny plynovody v EU, včetně těch z/do třetích zemí. Komise návrh předložila 8. 11.

S emisními povolenkami se bude obchodovat i po roce 2020. Přestože celý systém trpěl a trpí řadou neduhů. 9. 11. se na tom dohodli zástupci Rady a Evropského parlamentu.

Soudní dvůr EU: volno je přežitek

V Antverpách a okolí umějí bezvadně debatovat o EU, všimli si 9. 11. ve Výboru regionů (na konferenci EuropCom). A dali tamějším politikům cenu za komunikaci.

Zaměstnanci nemusejí po šesti po sobě jdoucích pracovních dnech nutně dostat volno. Ty, kteří si to myslí, vyvedl 9. 11. z omylu Soudní dvůr EU. Vynesl rozsudek ve věci C-306/16.

Musí být zaměstnanec diakonie evangelík? Podle názoru generálního advokáta Evgeni Tancheva ne nutně. Více k zatím stále neuzavřené věci C-414/16 v tiskovce z 9. 11.

Komise 9. 11. zveřejnila tradiční podzimní hospodářskou prognózu. Shrnula ji lapidárně: růst pokračuje, politický kontext se mění. Jako by reagovala na výsledky českých parlamentních voleb.

Obchodní dohody se třetími zeměmi mají hmatatelný přínos, konstatovala 9. 11. Komise. A EU by mohla jejich výhod využívat ještě víc, kdyby fakt chtěla.

Nástroj EU pro uprchlíky v Turecku je podle zprávy Komise z 9. 11. úspěšný. Úspěšně z něj odtékají peníze.

EIB podpoří Volvo, půjčí mu 245 mil. € na výzkum a vývoj

9. 11. vyšel Monitor vzdělávání a odborné přípravy za rok 2017. Všechno dobré nebo ještě lepší. A nebýt závislosti dosaženého vzdělání na sociálně-ekonomickém prostředí (a tedy výrazně vyšší pravděpodobnosti ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením u lidí s nižším vzděláním), byla by EU učiněným rájem na zemi.

EU by měla podporovat malé a střední podniky i po roce 2020, ideálně i za polárním kruhem. Jenže víte, jak to je: zaprvé to padlo na půdě bezzubého Výboru regionů (9. 11.), zadruhé, takových řečí už tu bylo - a skutek utek i v normálních zeměpisných šířkách.

Evropská investiční banka podpoří Volvo. 9. 11. oznámila, že mu půjčí 245 mil. eur na výzkum a vývoj v oblasti konektivity, hybridních motorů, elektromobilů a pokročilých asistenčních systémů.

Evropská investiční banka se 9. 11. znovu přihlásila k mainstreamingu aktivit zaměřených na boj proti klimatické změně. Kdo nebude dostatečně eko, tomu už nedá ani cent. A úplně nejlepší by bylo, kdyby se tak zachovaly všechny finanční instituce. (V zásadě totéž si od 12. 11. myslí i ve Výboru regionů.)

Evropská investiční banka zainvestuje do příměstských vlaků v Tunisu. Oznámila to (podobně jako investici do vodní infrastruktury na Fidži) 9. 11. s tím, že pustí 83 mil. eur.

Boj proti změně klimatu nesmí být bojem proti obyčejným lidem

Boj proti změně klimatu nesmí být bojem proti obyčejným občanům, poznamenal 10. 11. správně Evropský hospodářský a sociální výbor. Škoda jen, že EU něco říká, a něco jiného dělá.

Stakeholdeři v oblasti oběhového hospodářství mají svou platformu, informoval 10. 11. Evropský hospodářský a sociální výbor. Dvanáct dní před její inaugurací, aby jí dodal váhu, kterou (zatím) nemá.

Evropská agentura pro léčivé přípravky přezkoumala lék na roztroušenou sklerózu Zinbryta a 10. 11. konstatovala, že s ním má problém. Jeho užívání může vést k vážnému poškození jater.

Evropská agentura pro léčivé přípravky souhlasila 10. 11. s autorizací hned tří preparátů: Ocrevus na roztroušenou sklerózu, Prevymis proti cytomegaloviru a Jorveza na eozinofilní ezofagitidu (zánět jícnu).

Bezpečnější EU? Volný pohyb vojenského vybavení a personálu. Zhruba s tímto přišla 10. 11. vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Zatím v podobě obecného sdělení. Konkrétnější kroky (akční plán) mají následovat v březnu 2018.

Z EU odtékají peníze, za rok 2016 to činí - 20,4 mld. €

Gruzie plní požadavky EU, konstatovala 10. 11. Komise. Politická asociace a ekonomická integrace jsou tedy v plném proudu.

Komise 10. 11. oznámila, že podpoří nezávislou žurnalistiku na Západním Balkáně. Nemohla by pár milionů eur na totéž přihodit i Česku?

Velká Británie opustí EU k půlnoci 29. 3. 2019 bruselského času, potvrdil 10. 11. po šestém kole jednání hlavní vyjednavač za EU Michel Barnier. A to i přesto, že v ruce zatím nemá lautr nic ani on, ani Britové.

Zelená bez modré nedává smysl, řekl 11. 11. na klimatické konferenci OSN viceprezident Evropské investiční banky Jonathan Taylor. Měl tím na mysli, že musíme víc bojovat proti acidifikaci oceánů a podporovat “modrou ekonomiku”.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zaregistroval 13. 11. Kroll Bond Rating Agency Europe Limited jako novou ratingovou agenturu. V EU jich tak působí již šestadvacet.

Z EU odtékají peníze. Celková bilance finančních transferů fyzických osob z/do EU činila v roce 2016 -20,4 mld. eur. Většinově se na tomto trendu podíleli ekonomičtí migranti, konstatoval 13. 11. Eurostat.

Můžete se zapojit do veřejné konzultace proti #fakenews

Komise dál brojí proti fake news: 13. 11. ustavila experní skupinu (která zatím nemá členy) a zahájila veřejnou konzultaci (která potrvá do 23. 2. 2018).

23 států (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko) 13. 11. podepsalo oznámení o zahájení stálé strukturované spolupráce v oblasti obrany (aka PESCO). Všimněte si, že součástí tvrdého eurojádra jsme i my, euroskeptičtí Češi.

Hospodaření společných podniků EU pro výzkum (F4E, BBI, Clean Sky, IMI, FCH, SESAR, ECSEL, S2R) je čisté. Pokud auditoři Evropského účetního dvora 13. 11. našli nějaké nedostatky, šlo spíše o prkotiny. Podobně jako v případě 41 unijních agentur, k nimž se vyjádřili o dva dny později.

Diskriminace na základě pohlaví, sexistické nenávistné projevy a násilí. To všechno znemožňuje ženám a dívkám “žít plný a aktivní život ve společnosti”, domnívají se v Agentuře EU pro základní práva. 13. 11. k tomu vydali 31stránkový elaborát.

Evropská investiční banka pomůže Karibiku zmírnit následky řádění hurikánu. 13. 11. ale oznámila, že 24 mil. dolarů nedá sama. Na pomoc si vezme Karibskou rozvojovou banku. To v Komisi jsou větší grandi: 21. 11. přislíbili oblasti grant ve výši 300 mil. eur. A i když skutečně “fresh” peněz je jen třetina, pořád je to výrazně víc, než by měla poskytnout EIB.

Čtěte pomalu a pozorně C-165/16

Rozvoj venkova je dlouhý a složitý, tak 14. 11. ohodnotili výkon neprodukční části současné podoby společné zemědělské politiky EU auditoři Evropského účetního dvora. Nic moc, řekl bych.

Státní příslušník státu, jenž není členským státem EU, který je rodinným příslušníkem občana Unie, může mít právo pobytu v členském státě, ve kterém tento občan pobýval před tím, než nabyl občanství tohoto státu vedle svého původního občanství. Tak a teď si to přečtěte ještě jednou. A ještě jednou. Rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-165/16 (ze 14. 11.) je totiž poněkud… šroubovaný.

Spotřebitel Max Schrems ať si proti Facebooku bojuje, jak chce. Podle stanoviska generálního advokáta Michala Bobka ze 14. 11. se však nemůže dovolávat postavení spotřebitele s ohledem na nároky, které mu byly postoupeny jinými spotřebiteli. Hromadné žaloby holt nemají v Evropě vybudovanou tradici.

Zastoupení Komise na Slovensku vede od 14. 11. plnokrevný Čechoslovák Ladislav Miko.

V Rumunsku a Bulharsku taky bude líp

EU pomáhá rozvojovým zemím prostřednictvím obchodu a investic. Už deset let. Což je tak akorát dlouhá doba na to, aby aktualizovala svou klíčovou strategii “Aid for Trade”. Stalo se 14. 11.

Komise 14. 11. “nastínila svou vizi, jakým způsobem můžeme do roku 2025 vytvořit Evropský prostor vzdělávání”. Třeba tím, že absolventi středních škol budou kromě mateřského jazyka umět další dva jazyky. Nebo že stanice Euronews posílí svůj “evropský rozměr”.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker vytvořil 14. 11. pracovní skupinu pro otázky subsidiarity (“pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“). Což je něco, jako kdyby kozel dal kůzlátka (ano, i ta z Výboru regionů) do zahradnické školy.

Evropská investiční banka schválila 14. 11. financování 38 projektů v 16 zemích EU. Podpoří je celkem 9,2 mld. eur. Do Česka nepřiteče nic.

Reforma soudnictví a boj proti korupci v Bulharsku a Rumunsku drhnou. Podle zpráv Komise z 15. 11. to pořád není ono, byť její první místopředseda Frans Timmermans optimisticky doufá, že líp bude nejpozději do konce roku 2019.

Antibiotika neúčinkují, do roku 2050 bakterie budou velmi smrtící

Antibiotika přestávají účinkovat. Pokud nenalezneme způsob, jak tento trend zpomalit, bakteriální infekce budou do roku 2050 způsobovat více úmrtí než rakovina, prohlásil 15. 11. u příležitosti desátého Evropského antibiotického dne výkonný ředitel Evropské agentury pro léčivé přípravky Guido Rasi. (Pokud vás zajímá, co ten den vypadlo z Komise, tak nepřekvapivě to samé.)

Evropská agentura pro léčivé přípravky 15. 11. oznámila, že bude spolupracovat se stakeholdery. Tentokrát kvůli vylepšení produktových informací o lécích. V roce 2018 k tomu hodlá uspořádat workshop.

Evropská investiční banka se 15. 11. rozhodla pustit do Zambie. Zemi půjčí 102,5 mil. eur na kanalizaci a napojení na související infrastrukturu.

EU a Čína posilují spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, mládeže, rovnosti pohlaví a sportu. Tenhle pelmel vzešel ze čtvrtého bilaterálního občanského (people-to-people) dialogu na nejvyšší úrovni (sic!), který se konal v Šanghaji. Informovala o tom 15. 11. Komise.

Bakterii Xylella fastidiosa věnuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin náležitou pozornost. 15. 11. informoval, že se na Mallorce kvůli ní sešlo více než 250 expertů, kteří konstatovali, že v lítém boji na život a na smrt zaznamenali “působivý pokrok”.

Reformy na Ukrajině by chtělo i implementova, konstatovala suše Komise

Reformy na Ukrajině by stálo za to i implementovat, konstatovala 15. 11. suše Komise. Celý report najdete zde.

Komise 15. 11. shrnula, jak EU plní svůj program pro(ti) migraci. Počet nelegálních přechodů vnější hranice EU klesl v roce 2017 o 63 %. Primárně kvůli tomu, že se Unie pokusila řešit problém s uprchlíky/migranty mimo své území. Kdyby totiž hodnotila jen kvóty, splakala by nad výdělkem.

Počet bank v EU a objem jimi spravovaných aktiv klesl. I ve druhém kvartále 2017. Mírně, ale přece, informovala 15. 11. Evropská centrální banka.

650 mil. eur na železnici z Gdaňska do Katovic. Evropská investiční banka 16. 11. přislíbila Polsku půjčit na upgrade více než tisíce jejích kilometrů.

Očkovací látky pro zvířata by měly být dostupnější. Protože bude jasnější, kdy je potřeba je testovat v reálných podmínkách, a kdy ne. Evropská agentura pro léčivé přípravky učinila v tomto směru první krok 16. 11.

Řecko se nezotavilo, spíš tak na půl

Komise 16. 11. vydala nový index a atlas kvality ovzduší. Najdete v nich data o pevných částicích (PM2,5 a PM10), ozonu, oxidu dusičitém a oxidu siřičitém.

Nevládky působící v oblasti ochrany klimatu by neměly fungovat v politickém vakuu, píše se v tiskovce Evropského hospodářského a sociálního výboru uveřejněné 17. 11. Co to znamená? Že “požadují cílenou podporu pro svůj zásadní příspěvek k provádění Pařížské dohody”. Čili prachy.

Programy zaměřené na ekonomickou obnovu Řecka po vypuknutí finanční krize pomohly zemi zotavit se jen do určité míry a nedokázaly obnovit její schopnost financovat své potřeby na trzích. Více ve zprávě Evropského účetního dvora z 16. 11.

Iniciativa EU4Business na Ukrajině od 16. 11. další zářez. Ukrgasbank může díky Evropské investiční bance ze 70 % garantovat své úvěry malým a středním podnikům. Čímž to zdaleka nekončí. Nemluvě o tom, že necelé dva týdny nato zaznamenala EIB obdobný sukces i v Gruzii.

Komise a Čína 16. 11. zahájily “nový dialog” o kontrole státní podpory. Na výsledky je ale ještě brzo. Pokud na ně vůbec kdy dojde.

Inflace je tu!

Inflace je tu! Míra té české dosáhla v říjnu 2017 meziročně (podle zprávy z 16. 11.) 2,8 %. Tedy dvojnásobku inflace v eurozóně.

EU zůstane bez “sociální dimenze”, pokud si regiony nepřijdou na peníze. Tak jednoduché to je. Alespoň podle šéfa Výboru regionů Karl-Heinze Lambertze, který to prohlásil 16. 11 před odjezdem na sociální summit, jenž se konal den nato.

Česko v roce 2016 udělilo 80 070 povolení k pobytu. Nejvíce Ukrajincům, Rusům a Vietnamcům. To v jiných členských státech i EU jako celku byla situace o poznání pestřejší. Nahlédněte do zprávy Eurostatu uveřejněné 16. 11.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin se 16. 11. pustil do crowdsourcingu. Požádal o radu hned ve dvou případech a slíbil, že pokud mu dav skutečně pomůže, dá mu i peníze.

Evropský fond pro strategické investice pomůže Slovinsku se zavedením elektronického mýtného pro vozidla nad 3,5 t. Evropská investiční banka to oznámila 16. 11. s tím, že zemi půjčí 51 mil. eur.

Ičaři, třeste se!

EU si 17. 11. zřídila evropský pilíř sociálních práv. Protože “byla v jádru vždy sociálním projektem. Je víc než jen jednotným trhem a jde v ní o víc než o peníze, než o euro. Jde v ní o naše hodnoty a o to, jak chceme žít.” Je třeba něco dodávat? Snad jen to, že hned tři dny nato “dosáhla pokroku” spočívajícím v tom, že zahájila druhé kolo jednání o tom, jak “umožnit přístup k sociální ochraně pro všechny zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné”. Ičaři, třeste se!

Unie pomůže Guinei, oznámila 16. 11. Komise. Do roku 2020 400 mil. eur. Vtip je v tom, že značnou část peněz zemi slíbila už dříve, takže zas taková pecka to není.

EU od 18. 11. rozpočet pro rok 2018. Peníze by měly jít klasicky na zaměstnanost, investice, migraci a bezpečnost. A mělo by jich být oproti roku 2017 zase o trochu víc. A to jak v závazcích (160,114 mld. eur, +0,2 %), tak v platbách (144,681 mld. eur, +14,1 %).

Posilme partnerství s Afrikou, vyzval 20. 11. poměrně logicky Evropský hospodářský a sociální výbor. Otázka jen je, zda ho někdy někdo (kromě Evropské investiční banky a Komise, jež se ve dnech 29.-30. 11. zúčastnila summitu s Africkou unií) vyslyší. Například na úrovni Rady je totiž odezva taková nějaká nijaká.

Evropský sbor solidarity dostane vlastní právní rámec a peníze, souhlasila 20. 11. Rada. Až budete zase plakat, že Brusel buduje europionýra, vězte, že Brusel není jen Komise a europoslanci, ale i (v daném případě bohužel) členské státy.

Nové nařízení o ekologické produkci

Komise hájí práva žen v neklidné době, přečetl jsem si 20. 11. na jejím webu. Zrovna totiž začínalo letošní výroční kolokvium o základních právech stavící na posledním Eurobarometru, který zdůrazňuje, že v EU stále ještě nebylo dosaženo rovnosti žen a mužů. Aby taky ano, když se řadě lidí pod tíhou gender agendy křiví páteře.

Rada 20. 11. definitivně schválila nařízení o ekologické produkci. Spotřebitelé musejí mít podle Komise záruku, že bio je skutečně bio, když už si za ně připlácejí. Již od 1. 1. 2021.

Rada 20. 11. prodloužila mandát poradní mise pro reformu sektoru civilní bezpečnosti na Ukrajině (EUAM). Do 31. 5. 2019 může počítat s 32 mil. eur.

Odborné vzdělávání je “středobodem evropského zájmu”. Minimálně jednou ročně, když se v Bruselu, kde je to jeden expert vedle druhého, koná Evropský týden odborných dovedností. Letos se uskutečnil ve dnech 20.-24. 11.

Polsko musí okamžitě skončit se zásahy v Bělověžském pralese, rozhodl 20. 11. ve věci C-441/17 R Soudní dvůr EU. V opačném případě bude platit. Minimálně 100 tis. eur denně.

Konec geoblockingu online služeb, paráda!

Tak toto je vítězství! Unijní instituce se 20. 11. dohodly také na ukončení neodůvodněného geoblockingu online služeb (tedy například streamované hudby nebo videa). Nová pravidla budou účinná devět měsíců po uveřejnění v Úředním věstníku EU. Čili zhruba od podzimu roku 2018. Takhle si představuji, že bude EU tvořit společný trh. A předpokládám, že nejen já.

EU zůstává “silným a odhodlaným” podporovatelem demokratické tranzice v Barmě. Kdo by přece jen váhal, nechť se seznámí s tiskovkou euroministryně zahraničí z 20. 11.

Evropská agentura pro léčivé přípravky se kvůli brexitu přesune z Londýna do Amsterodamu (a Evropský orgán pro bankovnictví do Paříže). Rada o tom k radosti Komise rozhodla 20. 11.

V Bilbau se 21. 11. uskutečnil summit kampaně “Zdravé pracoviště”. Poukázal na “osvědčené postupy a politická řešení v rámci řízení stárnoucí pracovní síly”. Přeloženo: Zatím netušíme, co budeme se všemi těmi důchodci dělat. Ale čím dříve na to přijdeme, tím lépe (nejen pro ně, ale hlavně pro nás).

47 % žen zažilo násilí, o kterém nikdy nikomu neřekly. Aspoň podle reportu Evropského institutu pro pohlavní rovnost z 21. 11. Jsem sice bílý heterosexuální muž, a tedy nejpodezřelejší ze všech potenciálně podezřelých, ale jednu radu si snad dovolit mohu: #metoo

Rada schválila entry/exit systém, EU bude mít přehled o pohybu na hranicích

Malé a střední podniky vytvářejí polovinu obchodu se zbožím v EU, vyplynulo z dat Eurostatu uveřejněných 21. 11. Ty české ale hitparádu netvoří, neboť jich tu máme na unijní poměry bohužel málo.

EU pomůže Itálii po zemětřeseních. Například na rekonstrukci památek Komise 21. 11. přislíbila 5 mil. eur. Celkem pustí 28 mil. eur. Umožnila jí to “technická úprava” strukturálních fondů.

Guvernér Sevastopolu je od 21. 11. další položkou na unijním blacklistu. Provinil se tím, že ohrozil (a ohrožuje) územní celistvost Ukrajiny.

Rada 20. 11. schválila entry/exit systém, registr údajů o pohybu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU. Začít fungovat by měl do roku 2020.

Investice do “zelené infrastruktury”, jako je obnova záplavových území nebo mokřadů, se vyplatí. Evropská agentura pro životní prostředí nepřišla 21. 11. s ničím novým.

Systém EudraVigilance shromažďuje nežádoucí účinky léků, palec hore!

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu bude mít pobočku v Římě. K dohodě EASO s italskou vládou došlo 22. 11.

Komise 22. 11. reálně zahájila evropský semestr vzor 2018. Při té příležitosti poskytla členským státům eurozóny řadu dobře míněných rad. Na tapetě jsou hlavně Francie a Španělsko.

Počet šéfových v Komisi roste. K 1. 11. jich bylo 36 %, píše se v tiskové zprávě z 22. 11. Do Junckerova hořkého konce prý v Berlamontu dají nejméně 40 %.

Výkon zemědělského sektoru v EU v roce 2016 poklesl. V porovnání s rokem 2015 o 2,8 %, informoval 22. 11. Eurostat. Česka se to ale netýká (+3,5 %).

Evropská agentura pro léčivé přípravky 22. 11. spustila novou verzi informačního systému EudraVigilance shromažďujícího podezření na nežádoucí účinky léků. Skvěle!

Česko je na tom makroekonomicky dobře, lze vyčíst z dat Eurostatu (z 22. 11.) srovnávajících situaci ve všech členských státech EU. Teď už jen aby se nám podobně dařilo i “makropoliticky”.

V analýze systémů zdravotní péče si ČR vede dobře

Municipalitám chybí peníze, zejména na dopravu, IT a sociální bydlení. To je jeden ze závěrů výroční zprávy Evropské investiční banky o stavu investic v EU. Ta pro roky 2017/2018 byla zveřejněna 23. 11.

Komise chce posílit schopnost EU reagovat na následky přírodních katastrof. Proto 23. 11. představila nástroj rescEU. Záložní kapacity (protipožární letouny, speciální vodní čerpadla, polní nemocnice ap.) by měly existovat i na úrovni Unie.

Změny v řízení strukturálních fondů jsou podle zprávy Evropského účetního dvora z 23. 11. “inovativní, ale zatím neúčinné”. Jak to bylo v té pohádce? Oblečená, neoblečená, přijet, nepřijet?

Komise 23. 11. prezentovala ojedinělou analýzu systémů zdravotní péče v EU. Ten český ze srovnání rozhodně nevyšel nejhůře.

Komise 23. 11. definovala pět “investičních oken”, jejichž prostřednictvím chce pomoci Africe a dalším sousedům EU. Díky svému plánu do roku 2020 údajně “mobilizuje” 44 mld. eur investic ze soukromých zdrojů. Tak good luck!

Který region je pro podnikání nejpříznivější? Dozvíme se příští rok

Není zpráva o stavu unie jako zpráva o stavu unie. Komise 24. 11. zveřejnila třetí zprávu o stavu energetické unie. Hlavní message? “Že energetická transformace není možná, pokud se infrastruktura nepřizpůsobí potřebám budoucího energetického systému.”

EU ochrání práva a bezpečnost ekonomických migrantek v jihovýchodní Asii, oznámila 24. 11. Komise. Vyjde ji to na 25 mil. eur.

Co myslíte, že bylo v prohlášení Komise uveřejněném 24. 11. u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách? Ano, vidím vám to na očích - měla by se mu měla vystavit stopka.

Evropská agentura pro léčivé přípravky vydala 24. 11. nové pokyny, jak vyrábět léky pro moderní terapie. Což je dobře.

Euroombusmanka si došlápla na Evropskou agenturu pro léčivé přípravky kvůli domnělému střetu zájmu. Ta ale v tiskovce 24. 11. s úlevou oznámila, že má černé na bílém, že její úředníci neudělali nic špatně.

Který region v EU vytváří nejpříznivější podmínky pro podnikání? Zjistit to bude možné po vyhlášení ocenění Evropský podnikatelský region roku 2019. Přihlašovat se lze od 24. 11. do 17. 4. 2018.

Oslavy úspěchů Východního partnerství, nebo...

EU je na cestě k dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Její dřívější entuziasmus je ale ten tam, vyplývá ze zprávy Evropské agentury pro životní prostředí uveřejněné 24. 11. A platí to i o Česku. Rok 2020 je ještě v pohodě, s rokem 2030 je to ale už znatelně horší.

V Bruselu se 24. 11. uskutečnil pátý summit Východního partnerství. Ve formátu 28+6, k oslavě úspěchů z posledních dvou let a k zahájení plnění “dvaceti cílů s lhůtou do roku 2020, které přinesou občanům konkrétní výhody”.

Komise 27. 11. zahájila šetření environmentálních pobídek pro uhelné elektrárny ve Španělsku. V Berlaymontu mají obavy, zda jsou v souladu s pravidly EU pro poskytování státní podpory. Ve střední Evropě bychom měli toto řízení minimálně sledovat.

Komise 27. 11. přijala prováděcí normu ke směrnici o platebních službách (PSD2). Spotřebitelům slibuje “bezpečnější a modernější elektronické platby”. A zdá se, že to bude i pravda, pokud jí do toho europoslanci nebo členské státy během následujících tří měsíců nehodí vidle.

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu si ve dnech 27.-28. 11. odsouhlasil, co bude dělat v roce 2018. Nebude toho málo. I proto, že z EASO se stane plnokrevná agentura EU.

Jak dostat Romy ze školy do práce? 

Jak dostat Romy ze školy do práce? To byla otázka, nad níž si ve dnech 27.-28. 11. lámaly hlavu nejlepší hlavy své generace (na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru, který hostil jedenácté zasedání Evropské platformy pro začleňování Romů).

Povinné ručení ručí jen tehdy, pokud je pojištěné vozidlo používáno jako dopravní prostředek. Pro někoho banální konstatování, pro Soudní dvůr EU, který 28. 11. vynesl rozsudek ve věci C-514/16, gros sporu.

Francie požádala o pomoc z Evropského fondu solidarity pro svá zámořská území, která utrpěla škody po řádění hurikánů Irma a Maria. Komise to 28. 11. přivítala.

Euroauditoři 28. 11. oznámili, že dělají internetový průzkum, jehož cílem je zjistit, zda a jak cestující rozumí svým právům. Zúčastnit se ho může kdokoli, kdo jel v posledních dvou letech autobusem, vlakem či lodí nebo dokonce letěl letadlem.

Domy s pečovatelskou službou budou méně dostupné, pokud se zavčas nevyjasní jejich status (a nedostanou finanční injekci), konstatovala 28. 11. Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek Eurofound.

URBIS pomůže městům s investicemi

Evropská investiční banka a Komise spustily 28. 11. projekt URBIS (aka Urban Investment Support). Chtějí městům pomoci plánovat investice. Stačí se ozvat prostřednictvím webu eiah.eib.org.

Na půdě Evropského hospodářského a sociálního výboru vznikla 28. 11. Platforma EU pro změnu. A co že je jejím cílem? Na to byste nepřišli: zvýšit zaměstnanost žen a rovné příležitosti v odvětví dopravy.

Eurozóna je díky hospodářskému růstu finančně stabilnější, trhy jsou ale i nadále v ohrožení, konstatovala 29. 11. Evropská centrální banka.

Pracovník musí mít možnost kumulovat a převést nečerpané nároky na dovolenou, shrnul 29. 11. Soudní dvůr EU rozsudek ve věci C-214/16. Kdo by však chtěl jásat, nechť si ho raději přečte celý.

Europoslanci zneužívající asistentské náhrady jsou vděčné téma. Ukázalo se to i 29. 11., kdy Soudní dvůr EU vynesl rozsudek hned ve dvou věcech: T-633/16 a T-634/16.

Česko zůstane bez šampiona

Evropský hospodářský a sociální výbor se rozhodl ocenit podnikatelské “šampiony”, kteří zaměstnávají “skupiny vyžadující zvláštní podporu”. 29. 11. oznámil, že se rozhodne mezi pěti kandidáty. Z Česka šampion nebude.

Budoucnost potravinářství a zemědělství je ve společné zemědělské politice, která je flexibilní, spravedlivá a udržitelná, prohlásila 29. 11. správně Komise, když prezentovala svou představu o SZP po roce 2020. Jenže vysvětlete to Výboru regionů. Nebo českému ministrovi hluboké orby.

Klimazávazky z Paříže vyžadují “posílená globální partnerství”, konstatovala 29. 11. Komise. A posílená globální partnerství vyžadují peníze. Zatím v řádu desítek milionů eur.

EU chce lovit velké ryby. Zatím jen při porušování práv duševního vlastnictví, ale i tak si její iniciativa z 29. 11. zasluhuje pozornost. Teď už jen aby to nedopadlo jako obvykle.

Ceny elektřiny a plynu v Česku jsou pod průměrem EU, vyplývá z dat Eurostatu uveřejněných 29. 11. Když je ale vztáhnete na koupěschopnost zdejšího obyvatelstva, je výsledné skóre přesně opačné, zvláště v případě plynu.

EU chce bojovat proti podvodům s DPH, chtělo by to ale více pravomocí

Rituální porážky zvířat bez omráčení jen na schválených jatkách, domnívá se generální advokát Nils Wahl ve svém stanovisku k věci C-426/16 (z 30. 11.). To zas bude poprask na laguně, až se to někdo (muslimové) dozví.

V Česku bylo v říjnu 2017 145 tis. nezaměstnaných (o 2 tis. méně než v září). Zdroj: Eurostat, 30. 11.

Program na podporu mobility mladých Erasmus+ zažil další rekordní rok, pochlubila se 30. 11. Komise. A ze všeobecného optimismu (nejen) v Berlaymontu plyne, že příští rok bude ještě rekordnější.

Komise se 30. 11. znovu jala bojovat proti podvodům s DPH. Tentokrát své návrhy zaměřila mimo jiné na odpočty daně při nákupu nových a ojetých aut. S tím, že EU by měla samozřejmě získat nové pravomoci.

Výbor regionů vždycky překvapí, s čím vším může být nápomocen. Plénum, které se uskutečnilo 30. 11., našlo pro města a regiony nezastupitelnou roli v rámci Východního partnerství, při přípravě voleb do Evropského parlamentu v roce 2019, při digitalizaci veřejné správy, při boji proti odlivu mozků, při jednáních o brexitu, ale i při prohlubování měnové integrace.

Iniciativa Jednotné evropské nebe, která má v EU zlepšit systém letového provozu, zatím přinesla kdeco, jednotu však ani omylem. Alespoň to tvrdí Evropský účetní dvůr (ve zprávě z 30. 11.).

Stážisti budou brát plat, ti se mají!

Epidemie nemoci šílených krav v EU nehrozí, informoval 30. 11. Evropský úřad pro bezpečnost potravin. A potvrdil, že bát se netřeba ani reziduí veterinárních přípravků.

Stážisti v zahraničních delegacích EU budou brát plat. Euroombudsmanka to kdysi doporučila, takže 30. 11. mohla slavit.

Komise 30. 11. připomněla, že od 1. 12. 2017 se začne uplatňovat dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi EU a Afghánistánem. Prozatímně, neboť ji ještě neratifikovaly všechny členské státy.

Na unijním blacklistu je od 30. 11. 178 aerolinek. Nově přibyla jen jedna: venezuelská společnost Avior Airlines.

 

Ondřej Krutílek

analytik legislativy EU

B&P Research (www.bpresearch.eu)

Centrum pro studium demokracie a kultury (www.cdk.cz)

 

Štítky: