Česko může získat přes 1 mld. eur z NPO

Česká republika podala Komisi svou první žádost o výplatu finančních prostředků z Národnímu plánu obnovy (NPO). Pokud Komise vyhodnotí splnění 37 dílčích milníků a cílů kladně, obdrží Česko 1,066 mld. eur z celkové částky 7,1 miliard eur. Nyní má Komise 2měsíční lhůtu na posouzení žádosti. NPO vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti.

První výplata je spojena s reformami a investicemi, které jsou úspěšně realizovány napříč mnoha rezorty. Mezi tyto reformy a investice patří například:

 • nový stavební zákon, který přinese zrychlení a zjednodušení procesu povolování staveb,
 •  nový zákon o soudech a soudcích,
 • vybavení přes 4 tis. středních a základních škol digitálními zařízeními,
 • schválení nových vzdělávacích programů posilující digitální gramotnost a výpočetní myšlení.
 • zvýšení počtu přejezdů se zvýšenou úrovní bezpečnosti, prodloužení vybudovaných cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras či dokončení modernizovaných železničních mostů nebo tunelů díky projektům v oblasti dopravy 
 • Národní onkologický plán ČR 2022–2030, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Českou onkologickou společností. Jeho vizí je zajistit českým obyvatelům možnost prevence vzniku onkologického onemocnění a v případě jeho rozvoje zajistit nejvyšší možnou kvalitu péče a života.

Hlavními cíli Národního plánu obnovy jsou zvyšování ekonomické prosperity a kvality života. Pokud bude ČR i nadále svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši 7,1 mld. eur, které jsou rozložené do výplat. Český plán má 6 pilířů:

 1. digitální transformaci,
 2. ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu,
 3. vzdělávání a trh práce,
 4. výzkum, vývoj a inovace,
 5. veřejnou správu a 
 6. zdravotnictví

Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 mld. eur na podporu investic a reforem v celé EU.

Více informací o aktuálním dění, vypsaných výzvách či stavu plnění Národního plánu obnovy naleznete na www.planobnovycr.cz.