Tomáš Ehl

Dotace|Pořízení přepravníku a ohrady pro skot

Stručný popis projektu: Cílem projektu je nahrazení starého přepravníku a nevyhovujících ohrad za nové k zajištění většího komfortu zvířat vedoucí k podpoře činnosti živočišné výroby (prodeje zvířat), konkrétně se jedná o pořízení traktorového přepravníku zvířat (pro 12-14 ks dobytka) a manipulační ohrady (pro 50 ks dobytka).

Zdroj: Program rozvoje venkova 2007–2013

Hodnota projektu: 460 120 Kč

Míra spolufinancování: 40 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: realizováno