Sportovní klub Hradčany, z.s.

Dotace|Přístavba gymnastické haly v areálu SK Hradčany

Stručný popis: Projekt s názvem „Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany“ zahrnuje přístavbu haly s okamžitou kapacitou pro 38 sportovců a s tím související rozšíření zázemí pro sportovce. V rámci nové haly je v 1.NP navržena místnost pro trenéry a na opačné straně menší sklad pro sportovní nářadí. Součástí stavby je rovněž kompletní přestavba 2.NP, kde dojde ke vzniku větší recepce při hlavním vstupu, WC pro návštěvníky a kanceláře klubu. Dále v rámci zázemí pro sportovce vznikne adekvátní počet nových WC, umýváren, sprch, šaten rozdělených pro dívky a chlapce, kanceláře (back office). Část 2.NP patří k přístavbě haly, jedná se o chodbu, schodiště a VZT strojovnu.

Zdroj: Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ (MŠMT)

Hodnota projektu: 79 527 055 Kč

Místo realizace: Česká republika

Stav: hodnoceno

 

Výběrové řízení | Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany

Stručný popis:Realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Období realizace: 2018

 

Administrace projektu|Přístavba gymnastické haly v areálu SK Hradčany

Stručný popis: Administrace investičního projektu „Přístavba gymnastické haly v areálu Sportovního klubu Hradčany“. Realizací projektu dojde k přístavbě haly a rozšíření zázemí pro sportovce. 

Období realizace: 2018 - dosud