Obec Žižice

Výběrové řízení|Zpracování projektové dokumentace – Zvýšení bezpečnosti v obci Žižice

Stručný popis: Realizace zakázky malého rozsahu dle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Veřejná zakázka byla vypsána na zpracování projektové dokumentace pro akci “Zvýšení bezpečnosti v obci Žižice“. Jedná se o vypracování Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. příslušné inženýrské činnosti.

Období realizace: 2017