Obec Sokoleč

Analýza|Strategický plán rozvoje obce

Stručný popis: Vypracování nového plánu rozvoje obce Sokoleč, který mapuje současný stav a popisuje možnosti a příležitosti rozvoje obce na následující období 2016–2023.

Období realizace: 2016

 

Dotace|Separace biologicky rozložitelných odpadů

Stručný popis projektu: Obec realizuje projekt, kterým chce vyřešit problém s likvidací biologicky rozložitelného odpadu pořízením nového strojního vybavení, které bude součástí stávajícího separačního dvora. Jedná se o štěpkovač, svozové vozidlo s nosičem na kontejner a kontejnery s ochrannými sítěmi.

Zdroj: Operační program Životní prostředí 2007–2013

Období realizace: 2015

Hodnota projektu: 2 047 492 Kč

Místo realizace: Česká republika

Míra spolufinancování: 85 %

Stav: Realizováno

 

Výběrové řízení |Rekonstrukce kapličky a místa pasivního odpočinku v obci Sokoleč

Stručný popis: Realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Zakázka mimo režim zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona.

Období realizace: 2018

 

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro obec Sokoleč připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jí vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty obce co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 2017–2/2018