Obec Líbeznice

Dotace|Zvýšení bezpečnosti v obci Líbeznice (ulice Mělnická) 

Stručný popis projektu: Základním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti pěších podél průtahu silnice II/243 v obci Líbeznice pomocí modernizace chodníků po obou jejích stranách. Chodníky budou sloužit především místním obyvatelům, dále pak všem osobám využívajících zastávku veřejné hromadné dopravy (autobus), tj. pracujícím a studentům dojíždějícím za prací a do škol. 

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Místo realizace: Česká republika

Hodnota projektu: 6 522 939 Kč

Míra spolufinancování: 90 %

Stav: realizováno

 

Dotace|Nové odborné učebny ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je podpora infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí technické a řemeslné obory, přírodní vědy, komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi; zajištění kompletní bezbariérovosti hlavní budovy ZŠ Líbeznice a zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu dle standardu konektivity škol IROP. V projektu budou modernizovány tří stávající a vzniknou čtyři nové odborné učebny pro výuku vázanou na klíčové kompetence IROP.

Zdroj: Integrovaný regionální operační program (ITI Praha)

Místo realizace: Česká republika

Hodnota projektu: 27 372 000 Kč

Míra spolufinancování: 90 %

Stav: realizováno

 

Dotace|Rozšíření kapacity MŠ Líbeznice

Stručný popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy - přístavba budovy na adrese Měšická čp. 800 do zadní části zahrady v souvislosti s navýšením kapacity o 9 dětí (zrušením Krajské hygienické výjimky se rozšíření dotýká celkově 25 dětí) včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009. Projekt zahrnuje několik dílčích záměrů reflektujících potřeby školského zařízení v souladu s výzvou ITI PMO č. 1 IROP.

Zdroj: Integrovaný regionální operační program (ITI Praha)

Místo realizace: Česká republika

Hodnota projektu: 4 096 378 Kč

Míra spolufinancování: 90 %

 

Monitoring dotačních příležitostí

Stručný popis: Pro obec Líbeznice připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jím vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty města co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 1/2017–31/2017