Obec Husinec

Dotace|Relaxační zóna se sportovními prvky v Řeži

Stručný popis: Cílem předkládaného projektu je podpořit cestovní ruch v obci Husinec. V rámci předkládaného projektu bude na místě dlouhodobě nevyužívané betonové plochy vybudována relaxační zóna se sportovními prvky (např. workoutové prvky pro seniory, lanová pyramida pro děti či hřiště pro pétanque); nedílnou součástí budou stoly, lavičky a odpadkové koše.

Zdroj: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktuy CR 2017 (Ministerstvo pro místní rozvoj)

Hodnota projektu: 3 173 493 Kč

Míra spolufinancování: 50 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: realizováno

 

Výběrové řízení | Kamerový systém pro obec Husinec

Stručný popis: Realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky. Zakázka mimo režim zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona.

Období realizace: 2018

 

Výběrové řízení | Zpracování projektové dokumentace pro akci “Výstavba chodníků v obci Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní a Husinecká” II.

Stručný popis: Realizace veřejné zakázky malého rozsahu. Zakázka mimo režim zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona.

Období realizace: 2018

 

Analýza|Koncepce sportu pro obec Husinec

Stručný popis: Zpracování koncepce sportu pro obec Husinec zpracována na základě požadavků novelizovaného zákona č.115//2001 Sb. o podpoře sportu.

Období realizace: 2018

 

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro obec Husinec připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jí vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty obce co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 2015–dosud