Obec Česká

Strategický plán rozvoje obce

Stručný popis: Vypracování nového plánu rozvoje obce Česká, který mapuje současný stav a popisuje možnosti a příležitosti rozvoje obce na následující období 2016–2020.

Období realizace: 2016

Místo realizace: Česká republika


Dotační monitoring

Stručný popis: Pro obec Česká připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jím vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty města co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 2016