Obec Byšice

Dotace|Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice

Stručný popis projektu: Základním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci I/16 Mělnická - Mladoboleslavská v obci Byšice. Konkrétně se jedná o zvýšení bezpečnosti zejména chodců (trasa pro pěší podél silnice včetně jejího přecházení) a částečně i cyklistů (společná stezku pro cyklisty a chodce), mezi které patří především žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Byšice ad.

Zdroj: Integrovaný regionální operační program

Hodnota projektu: 18 406 795 Kč

Míra spolufinancování: 90 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: realizováno

 

Výběrové řízení|Zajištění BOZP a TDI při akci (stavební práce – vybudování chodníků v obci)

Stručný popis: Realizace zakázky malé hodnoty, která byla zadána formou elektronického průzkumu trhu. Jedná se o zajištění služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technického dozoru investoru (BOZP a TDI).

Období realizace: 2017

 

Výběrové řízení|Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice II.

Stručný popis: Realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Období realizace: 2017

 

Dotace|Hasičská zbrojnice Byšice

Stručný popis projektu: Výstavba nové požární zbrojnice.

Zdroj: MV-GŘ HZS ČR

Hodnota projektu: 8 490 655 Kč

Míra spolufinancování: 40 %

Místo realizace: Česká republika

Stav: realizováno

 

Dotační monitoring

Stručný popis: Pro obec Byšice připravujeme pravidelný měsíční monitoring dotačních příležitostí zohledňující jí vybrané projektové záměry. Součástí monitoringu je

  1. přehled aktuálních a plánovaných výzev
  2. klíčové informace o podmínkách relevantních dotačních programů
  3. doporučení komunálního politika s mnohaletou praxí

Monitoring slouží jako vodítko pro projektanty a starostovi, radě a zastupitelstvu jako podrobný podklad pro rozhodování o zahájení konkrétních investičních nebo neinvestičních akcí. Informace týkající se způsobilosti výdajů poskytujeme s předstihem, aby měly projekty obce co největší šanci na úspěch.

Období realizace: 2015–dosud